Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Mikhail Fiadotau

tõsimängude lektor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: mikhail.fiadotau@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendamisel lõputööd

Õppekavaversioon Lõputöö teema  
DTLGM/19.DT Visuaalne kommunikatsioon eelkooliealistele lastele mõeldud õpimängus: Mängu Lustakad õhupallid juhtumiuuring  
DTLGM/19.DT Mängu elementide kasutus meediateadlikkuse mängudes meediateadlikkuse alaoskuste saavutamiseks: empiiriline uurimus ja esialgse uurimismetoodika esitamine  
IFIFB/17.DT IP kõnede ja video konverentside kasutus COVID-19 ajal Eesti Kõrgharidusasutustes  
IFIFB/19.DT 2D mobiilimängu loomine õppetegevuse mängustamiseks  
IFIFB/19.DT Rollimängusüsteemi kavandamine ja prototüüpimine mängukeskkonna integreerimise põhjal  
3 bakalaureusetööd
2 magistritööd