Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Mikhail Fiadotau

tõsimängude lektor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: mikhail.fiadotau@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Vastutav õppejõud

Ainekood Aine nimetus Maht EAP
IFI6099.DT Arvutimängud 4
IFI7177.DT Mängu elementide kavandamine 4
IFI7179.DT Mänguteooria ja -disaini alused 4
IFI7219.DT Tarkvaratehnika ja -disain 4
IFI7331.DT Mängu tasemete kavandamine 4
IFI7332.DT Mäng kui õpikeskkond 4
IFI7346.DT Sissejuhatus digitaalsetesse õpimängudesse 4
IFI7349.DT Mängu elementide loomine ja rakendamine 4
IFI7354.DT Interaktiivne lugude jutustamine digitaalses meedias 4
IFI7367.DT Mäng kui õpikeskkond 6