Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Mikhail Fiadotau

tõsimängude lektor
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: mikhail.fiadotau@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Õppekava kuraator

Õppekava kood Õppekava nimetus Õppetase
DTLGM.DT Digitaalsed õpimängud magistriõpe

Vastutav õppejõud

Ainekood Aine nimetus Maht EAP
IFI7177.DT Mängu elementide kavandamine 4
IFI7179.DT Mänguteooria ja -disaini alused 4
IFI7219.DT Tarkvaratehnika ja -disain 4
IFI7331.DT Mängu tasemete kavandamine 4
IFI7332.DT Mäng kui õpikeskkond 4
IFI7346.DT Sissejuhatus digitaalsetesse õpimängudesse 4
IFI7349.DT Mängu elementide loomine ja rakendamine 4
IFI7354.DT Interaktiivne lugude jutustamine digitaalses meedias 4
IFI7357.DT Laiendatud reaalsuse töötuba 4
IFI7358.DT Mängude arendusvahendid 4