Eesti keeles | In English
Study programmes | Lecturers | Final theses | Applications | Queries

Course cards without a responsible lecturer

This query lists all courses by the school, which do not have a responsible lecturer specified in the course card or have multiple responsible lecturers listed.

Course code Course title ECTS
DTI6002.DT Ettevõtteseminar 2
DTI8001.DT Erialane rakenduslik tegevus 6
DTI8002.DT Ülikoolipraktika 6
DTI8004.DT Eriala individuaalaine 6
DTI8005.DT Doktoritöö 180
IFI6014.DT Operatsioonisüsteemid 3
IFI6063.DT Infotehnoloogia eetilised, sotsiaalsed ja professionaalsed aspektid 4
IFI6072.DT Arvutiriistvara 3
IFI6095.DT Veebiraamistikud 3
IFI6103.DT Vabavara paketid ja praktikad 4
IFI6203.DT Robootika 4
IFI6216.DT Bakalaureusetöö 12
IFI7017.DT Informaatika pedagoogiline praktika 3
IFI7041.DT Andmeanalüüs: statistiline andmestik ja kirjeldav statistika 4
IFI7044.DT Andmeanalüüs: üldistav statistika 4
IFI7052.DT Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud 3
IFI7056.DT Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon 4
IFI7057.DT Haridustehnoloogiline nõustamine 3
IFI7064.DT Õpihaldussüsteemid 3
IFI7065.DT Magistritöö seminar I 3
IFI7066.DT Magistritöö seminar II 3
IFI7070.DT Statistilised järeldused uurimistöös 3
IFI7088.DT Riistvara koolis 4
IFI7089.DT Magistritöö 24
IFI7155.DT Kasutajakogemuse hindamine 5
IFI7163.DT Digitaalsete mängude disain 5
IFI7171.DT Inimese ja arvuti interaktsiooni filosoofilised aspektid 4
IFI7201.DT Digiajastu kirjaoskus 4
IFI7212.DT Kvantitatiivne andmeanalüüs 6
IFI7214.DT Disaini- ja arenduslabor 4
IFI7343.DT Ümbritsev arvutustehnika 4
IFI7357.DT Laiendatud reaalsuse töötuba 4
IFI7358.DT Mängude arendusvahendid 4
IFI7401.DT Kollektiivne intelligentsus sotsiotehnilistes süsteemides 6
IFI7501.DT Inimese ja arvuti interaktsiooni alused 6
IFI8105.DT Doktoritöö 180
IFI8108.DT Eriala individuaalaine 6
INT6001.DT Infootsing: allikad ja meetodid 4
INT6002.DT Sissejuhatus infoteadustesse 6
INT6003.DT Infoteaduste uurimismeetodid 6
INT6009.DT Infoallikad ja infootsing 6
INT6046.DT Informatsiooninduse areng ja ajalugu 4
INT6048.DT Metaandmete loomine ja rakendused 4
INT6051.DT Info- ja mäluasutuste juhtimine 4
INT6054.DT Arhiivinduse teooria ja ajalugu 4
INT6056.DT Arhivaalide säilitamine 5
INT6068.DT Bakalaureusetöö 12
INT6075.DT Kogude arendus ja haldus 6
INT6078.DT Mäluasutuste juhtimine ja turundus 6
INT7086.DT Dokumendihalduse ja arhiivinduse arengulugu 4
INT7096.DT Infoteaduse teooriad ja metodoloogiad 6
INT7099.DT Infotegevuse juhtimine ja hindamine 4
INT7106.DT Dokumendi- ja arhiivihalduse üldprintsiibid 4
INT7115.DT Digitaalne informatsioon ja selle haldamine 4
INT7116.DT Digitaalsete kogude arendus 4
INT7119.DT Dokumentaalne ja digitaalne kultuuripärand 4
INT7120.DT Mäluasutuste spetsiifika ja infosüsteemid 4
INT7121.DT Töö kultuuripärandi kollektsioonidega 4
INT7122.DT Raamatuteadus 4
INT7124.DT Säilitamisteadus 4
INT7125.DT Dokumentaalse kultuuripärandi haldamise praktika 4
INT7131.DT Arhiivihaldus 4
INT8002.DT Konverentsiettekanne 3
MLM6312.DT Kompleksmuutuja funktsioonid 6
MLM6313.DT Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika II 6
MLM6403.DT Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika 6
MLM6406.DT Pidevad struktuurid 6
MLM6407.DT Diferentsiaalgeomeetria 6
MLM7200.DT Magistritöö 24
MLM8004.DT Harmooniline analüüs ja funktsioonide lähendamine 6
MLM8021.DT Matemaatika erialakirjanduse seminar I 6
MLM8024.DT Matemaatika erialaseminar II 9
MLM8026.DT Matemaatika erialakirjanduse seminar II 6
MLM8032.DT Funktsionaalanalüüsi rakendused 6
MLM8201.DT Dünaamilised süsteemid ja numbriline modelleerimine 6
MLM8210.DT Matemaatika erialaseminar I 6
MLM8224.DT Matemaatika erialaseminar I 3
MLM8225.DT Matemaatika erialaseminar II 3

78 active courses in total.