Eesti keeles | In English
Study programmes | Lecturers | Final theses | Applications | Queries

Course cards without a responsible lecturer

This query lists all courses by the school, which do not have a responsible lecturer specified in the course card or have multiple responsible lecturers listed.

Course code Course title ECTS
DTI6002.DT Ettevõtteseminar 2
DTI7003.DT Magistritöö 30
DTI8001.DT Erialane rakenduslik tegevus 6
DTI8002.DT Ülikoolipraktika 6
DTI8004.DT Eriala individuaalaine 6
DTI8005.DT Doktoritöö 180
IFI6014.DT Operatsioonisüsteemid 3
IFI6063.DT Infotehnoloogia eetilised, sotsiaalsed ja professionaalsed aspektid 4
IFI6072.DT Arvutiriistvara 3
IFI6095.DT Veebiraamistikud 3
IFI6103.DT Vabavara paketid ja praktikad 4
IFI6203.DT Robootika 4
IFI6216.DT Bakalaureusetöö 12
IFI7017.DT Informaatika pedagoogiline praktika 3
IFI7041.DT Andmeanalüüs: statistiline andmestik ja kirjeldav statistika 4
IFI7044.DT Andmeanalüüs: üldistav statistika 4
IFI7065.DT Magistritöö seminar I 3
IFI7066.DT Magistritöö seminar II 3
IFI7070.DT Statistilised järeldused uurimistöös 3
IFI7089.DT Magistritöö 24
IFI7201.DT Digiajastu kirjaoskus 4
IFI7212.DT Kvantitatiivne andmeanalüüs 6
IFI7214.DT Disaini- ja arenduslabor 4
IFI7343.DT Ümbritsev arvutustehnika 4
IFI7357.DT Laiendatud reaalsuse töötuba 4
IFI7401.DT Kollektiivne intelligentsus sotsiotehnilistes süsteemides 6
IFI7501.DT Inimese ja arvuti interaktsiooni alused 6
IFI8108.DT Eriala individuaalaine 6
INT6001.DT Infootsing: allikad ja meetodid 4
INT6002.DT Sissejuhatus infoteadustesse 6
INT6003.DT Infoteaduste uurimismeetodid 6
INT6068.DT Bakalaureusetöö 12
INT6075.DT Kogude arendus ja haldus 6
INT6078.DT Mäluasutuste juhtimine ja turundus 6
INT7086.DT Dokumendihalduse ja arhiivinduse arengulugu 4
INT7096.DT Infoteaduse teooriad ja metodoloogiad 6
INT7099.DT Infotegevuse juhtimine ja hindamine 4
INT7106.DT Dokumendi- ja arhiivihalduse üldprintsiibid 4
INT7131.DT Arhiivihaldus 4
INT8020.DT Praktiline teadusloome sotsiaalteadustes 6
MLM6000.DT Bakalaureusetöö 12
MLM6406.DT Pidevad struktuurid 6
MLM7133.DT Matemaatika didaktika koolipraktikas 3
MLM8004.DT Harmooniline analüüs ja funktsioonide lähendamine 6
MLM8021.DT Matemaatika erialakirjanduse seminar I 6
MLM8026.DT Matemaatika erialakirjanduse seminar II 6
MLM8032.DT Funktsionaalanalüüsi rakendused 6
MLM8201.DT Dünaamilised süsteemid ja numbriline modelleerimine 6
MLM8224.DT Matemaatika erialaseminar I 3
MLM8225.DT Matemaatika erialaseminar II 3

50 active courses in total.