Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

DTLGM/20.DT Digitaalsed õpimängud — Sügis 2021

Üleülikoolilised ained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6  
 
Mängunduse moodul  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7338.DT Agiilne projektijuhtimine 4 Suhaib Rehman Khan en
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
BFI7027.FK Transmeedia loojutustuse teooriad ja meetodid 4 en
IFI7350.DT Mängutööstus 4 Brandon Marsh en
 
Interaktsioonidisain  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7180.DT Prototüüpide loomine 4 Vladimir Tomberg en
 
Mängude arendamine  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7337.DT Graafika ja heli programmeerimine 4 Nuno Correia en
IFI7339.DT Mänguarendusprojekt 4 Yaraslau Kot en
 
Praktika  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7327.DT Õpimängu praktika 6 Maria Khan en
 
Kohustuslikud ained: 10 EAP
Valikained: 14 EAP
Interaktsioonidisain: 4 EAP
Mängude arendamine: 8 EAP