Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

DTOSM/22.DT Avatud ühiskonna tehnoloogiad — Sügis 2023

Üleülikoolilised ained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6  
 
Erialaained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7403.DT Andmepõhine otsustamine ja muutuste juhtimine organisatsioonis 6 Sirje Virkus en
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
DTI7004.DT Aktiivne akadeemiline lugemine ja kirjutamine 4 Abiodun Afolayan Ogunyemi en
IFI7312.DT Usalduse aspektid infotehnoloogias 4 Sonia Claudia da Costa Sousa en
IFI7406.DT Äriprotsessi modelleerimine ja automatiseerimine 4 Alexander Horst Norta en
 
Praktika  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7407.DT Praktika 6 Merja Lina M. Bauters en
 
Kohustuslikud ained: 18 EAP
Valikained: 12 EAP