Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFITM/22.DT Infotehnoloogia juhtimine — Sügis 2022

Erialaained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7026.DT IT-arendamisega seonduvad juriidilised probleemid 4 Eero Johannes  
IFI7221.DT Sissejuhatus erialasse 4 Peeter Normak  
IFI7222.DT Infoturbe- ja riskihaldus 6 Hillar Põldmaa  
IFI7408.DT Infotehnoloogia strateegiline juhtimine 6 Peeter Normak  
PSO7003.LT Isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia organisatsioonis 5  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7044.DT Andmeanalüüs: üldistav statistika 4 Kairi Osula  
IFI7230.DT Infosüsteemide kavandamise alused 4 Raul Ennus  
INT7161.DT Infoarhitektuur ja -disain 4 Elviine Uverskaja  
 
Kohustuslikud ained: 25 EAP
Valikained: 12 EAP