Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFITM/23.DT Infotehnoloogia juhtimine — Sügis 2023

Erialaained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7021.DT Infotehnoloogia infrastruktuuri arendamine 4 Peeter Normak  
IFI7221.DT Sissejuhatus erialasse 4 Peeter Normak  
IFI7406.DT Äriprotsessi modelleerimine ja automatiseerimine 4 Alexander Horst Norta en
IFI7408.DT Infotehnoloogia strateegiline juhtimine 6 Peeter Normak  
PSO7003.LT Isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia organisatsioonis 5  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7230.DT Infosüsteemide kavandamise alused 4 Raul Ennus  
IFI7363.DT Tootejuhtimise alused 4 Seda Sahradyan en
 
Kohustuslikud ained: 23 EAP
Valikained: 8 EAP