Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INITB/18.DT Infoteadus — Sügis 2018

Üleülikoolilised ained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
DTI6001.DT Õppimine kõrgkoolis 6 Hans Põldoja  
 
Eriala valikained  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI6206.DT Digipädevuste baaskursus 3 Kalle Kivi  
INT6053.DT Dokumendi- ja arhiivihalduse alused 6 Kädi Riismaa  
 
Infoteaduse teoreetilised alused  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
INT6002.DT Sissejuhatus infoteadustesse 6 Sirje Virkus  
INT6074.DT Informatsiooninduse arengulugu 4 Aile Möldre  
 
Teabeteeninduse korraldus  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
INT6041.DT Elektrooniline kirjastamine 4 Aile Möldre  
 
Kohustuslikud ained: 20 EAP
Valikained: 9 EAP