Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLMB/19.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs — Kevad 2022

Matemaatika erialaained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
MLM6225.DT Üldine topoloogia 3 Mart Abel  
MLM6246.DT Arvutusmeetodid 4 Tõnu Tõnso  
 
Andmeanalüüsi moodul  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7071.DT Mitmemõõtmeline statistika 6 Kairi Osula  
 
Majandusmatemaatika moodul  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
MLM6306.DT Majandusstatistika meetodid 4 Maria Zeltser  
 
Praktika  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
MLM6411.DT Praktika II 3 Anna Šeletski  
 
Kohustuslikud ained: 10 EAP
Valikained: 0 EAP
Andmeanalüüsi moodul: 6 EAP
Majandusmatemaatika moodul: 4 EAP