Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INITM.DT Infoteadus

Kaitstud lõputööd Juhendamisel lõputööd
 

Kaitstud lõputööd

2024

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
INITM/21.DT Andmepõhine otsustamine Eesti Töötukassa teenuste kvaliteediuuringu näitel Sirje Virkus 31.01.2024  
INITM/21.DT Eesti sõjamuuseumi turundus sotsiaalmeedias Facebooki näitel Aira Lepik 31.01.2024  
2 kaitstud lõputööd

2023

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
INITM/20.DT Lugemisnõustamine Eesti rahvaraamatukogudes Elviine Uverskaja 30.05.2023 ETERA
INITM/20.DT Teaduskommunikatsioon Tervise Arengu Instituudis: teaduse kommunikeerijate vaade Aira Lepik 30.05.2023 ETERA
INITM/21.DT TAI veebilehe Terviseinfo.ee kasutuslikkuse uuring Elviine Uverskaja 30.05.2023  
INITM/21.DT Gümnaasiumi õpikeskuse arendamine Rakvere Riigigümnaasiumi näitel Aira Lepik 30.05.2023 ETERA
INITM/21.DT Klienditeenindusüksuse teadmusbaasi andmekvaliteedi testimine Itella Estonia OÜ näitel Kädi Riismaa 30.05.2023  
INITM/21.DT Näonaha hooldusega seonduv infokäitumine internetikeskkonnas Eesti noorte näitel Marianne Paimre 30.05.2023 ETERA
INITM/21.DT Eesti arstide erialane infokäitumine Sirje Virkus 30.05.2023 ETERA
INITM/21.DT Ülikoolide muusikakollektiivide infokeskkond ja liikmete infokäitumine Elviine Uverskaja 30.05.2023 ETERA
8 kaitstud lõputööd

2022

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
INITM/15.DT Andmehalduse praktikad Statistikaameti näitel Kädi Riismaa 25.05.2022 ETERA
INITM/19.DT Lasteaiaõpetajate hinnangud ja ootused Peetri raamatukogu teenustele Aira Lepik 25.05.2022 ETERA
INITM/20.DT Dokumendihaldussüsteemi metaandmete olulisus ja ühilduvus Viimsi ja Rae Vallavalitsuse näitel Kädi Riismaa 25.05.2022 ETERA
INITM/20.DT Lõppklientide isikuandmete haldus Eesti turundusagentuuride näitel Aira Lepik 25.05.2022 ETERA
INITM/20.DT Lennujaama info koordineerimine lennuõnnetuse korral Kädi Riismaa 25.05.2022 ETERA
INITM/20.DT Avaandmete kasutamine andmepõhisel otsustamisel Sirje Virkus 25.05.2022 ETERA
INITM/18.DT Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi teadlaste publitseerimise ja viidete analüüs Sirje Virkus 24.05.2022 ETERA
INITM/18.DT Vaiketeadmuse kogumine ja jagamine Riigi Infosüsteemi Ametis Elviine Uverskaja 24.05.2022 ETERA
INITM/19.DT Teadmusjuhtimine ja infokultuur Telia Eesti AS Suurkliendi lahenduste tehnilises toes Sirje Virkus 24.05.2022 ETERA
INITM/19.DT Teabehalduse publikatsioonide bibliomeetriline uuring 2005-2020 Kädi Riismaa 24.05.2022 ETERA
INITM/20.DT Rahapesu tõkestamiseks vajaliku informatsiooni kättesaadavus ja kasutamine Eesti pädevate institutsioonide ja asutuste näitel Aira Lepik, Indrek Tibar 24.05.2022 ETERA
INITM/20.DT Teadmusjuhtimine rahvusvahelistes meeskondades Sirje Virkus 24.05.2022 ETERA
INITM/20.DT Organisatsiooni veebilehe kasutamine Politsei- ja Piirivalveameti näitel Aira Lepik 24.05.2022  
INITM/20.DT Info- ja teadmusjuhtimine projektipõhises organisatsioonis: STEP-programmi näitel Elviine Uverskaja 24.05.2022 ETERA
INITM/17.DT Algaja juhi infokäitumine organisatsioonis Sirje Virkus 18.01.2022 ETERA
15 kaitstud lõputööd

2021

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
INITM/16.DT Erinevad teavikute laadid ja nende otsing digitaalarhiivis DIGAR Aile Möldre 01.06.2021 ETERA
INITM/18.DT Leetrite temaatika kajastus Delfis ja Postimehes ning probleemi teadvustamine Facebooki terviseteemalistes gruppides Marianne Paimre 01.06.2021 ETERA
INITM/18.DT Soolise palgalõhe käsitlemine eesti trükimeedias aastatel 2010-2021 Elviine Uverskaja 01.06.2021 ETERA
INITM/19.DT Integration of an Information System in the Technology Community in Telia Eesti AS Abiodun Afolayan Ogunyemi 01.06.2021  
INITM/19.DT Tütarlaste ja emade seksuaalteemadega seonduv infokäitumine Sirje Virkus 01.06.2021 ETERA
INITM/19.DT Nägemispuudega õpilased infokasutajatena veebis Tartu Emajõe Kooli näitel Aira Lepik 01.06.2021 ETERA
INITM/19.DT Sisekommunikatsioon Eesti Loodusmuuseumis Aira Lepik 01.06.2021 ETERA
INITM/19.DT Teabehalduse küpsuse hindamine Eesti mereväes Kädi Riismaa 01.06.2021  
INITM/19.DT Infoaudit infosüsteemide ja infoallikate kasutamisest: Rahandusministeeriumi näitel Elviine Uverskaja 01.06.2021 ETERA
9 kaitstud lõputööd

2020

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
INITM/13.DT Valgamaa rahvaraamatukogud kogukonna vaates aastatel 2015 - 2019 Silvi Metsar 17.06.2020 ETERA
INITM/17.DT Teabehalduse kutsestandardite kompetentsusnõuete muutuste vastavus praktilisele vajadusele Kädi Riismaa 17.06.2020  
INITM/17.DT Digitaalsed fotoarhiivid Eesti mäluasutustes raamatukogu, muuseumi ja arhiivi näitel Aile Möldre 17.06.2020 ETERA
INITM/18.DT Autismispektri häiretega laste vanemate terviseinfokäitumine Sirje Virkus 17.06.2020 ETERA
INITM/18.DT Teabehalduse korraldamine kohalikus omavalitsuses Rae Vallavalitsuse näitel Kädi Riismaa 17.06.2020 ETERA
INITM/18.DT Põhikooli lõpetajate infokäitumine õppimisvõimaluste leidmisel Sirje Virkus 17.06.2020 ETERA
INITM/18.DT Eesti Avaandmete Portaal ja privaatsete andmete kaitstus Elviine Uverskaja 17.06.2020 ETERA
7 kaitstud lõputööd

2019

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
INITM/15.DT Rasedusega seotud terviseinfokäitumine Sirje Virkus 07.06.2019 ETERA
INITM/16.DT Riigiportaali eesti.ee kasutatavus Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate Instituudi tudengite näitel Aira Lepik 07.06.2019 ETERA
INITM/16.DT Raamatukoguhoidjate kutsesüsteem Eestis Aira Lepik 07.06.2019 ETERA
INITM/16.DT Info ülekülluse tajumine reisikonsultandi töös Estraveli näitel Sirje Virkus 07.06.2019 ETERA
INITM/16.DT Infokultuur riigiasutuses Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti näitel Sirje Virkus 07.06.2019 ETERA
INITM/17.DT Põlvamaa raamatukogudes haldusreformi kontekstis toimunud muudatused Silvi Metsar 07.06.2019 ETERA
INITM/17.DT Eesti artiklite bibliograafilised andmekogumid Aile Möldre 07.06.2019 ETERA
INITM/17.DT Enesepresentatsioon ja informatsiooni jagamine sotsiaalmeedias Sirje Virkus 07.06.2019 ETERA
INITM/17.DT E-raamatukogu ETERA ja selle kasutuslikkuse analüüs Elviine Uverskaja 07.06.2019 ETERA
INITM/17.DT Uutest regulatsioonidest tulenevate nõuete rakendamine eraettevõtte lepingute haldamisel Kädi Riismaa 07.06.2019  
INITM/17.DT Tallinna Rõõmupesa Lasteaia lapsevanemate infokäitumine: terviseinfo näitel Elviine Uverskaja 07.06.2019 ETERA
INITM/17.DT Tallinna Ülikooli infoteaduse eriala vilistlasuuring (2012–2018) Aira Lepik 07.06.2019 ETERA
12 kaitstud lõputööd

2018

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
INITM/16.DT Raamatukogu kasutamine ja kasutatavus Jõhvi Keskraamatukogu näitel Aira Lepik 08.06.2018 ETERA
INITM/16.DT Digitaalse info haldamise ja säilimisega seotud riskide analüüsimine Eesti Rahvusraamatukogu Digitaalarhiivi näitel Raivo Ruusalepp 08.06.2018 ETERA
INITM/16.DT Külastajate ootused infoteenindusele ja selle kvaliteet Hotel Management Services OÜ-s Aira Lepik 08.06.2018 ETERA
INITM/16.DT Eesti põhikooli õpetajate infokäitumine ja info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine Sirje Virkus 08.06.2018 ETERA
INITM/16.DT Infokultuur ja infopraktikad Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumis Sirje Virkus 08.06.2018 ETERA
INITM/15.DT Äristrateegia arendamine klienditeadmusjuhtimise abil Põhjakeskuse näitel Aira Lepik 07.06.2018  
INITM/15.DT Infohalduse rakendamine inimressursside juhtimisel AS Eesti Post (Omniva) Tallinna kullerpunkti näitel Aira Lepik, Ivar Raav 07.06.2018  
INITM/16.DT Info ülekülluse tajumine juhiabi töös avalikus sektoris Sirje Virkus 07.06.2018 ETERA
INITM/16.DT Õpilaste infopädevus uurimistöö koostamisel Rocca al Mare kooli 11. klassi näitel Sirje Virkus 07.06.2018 ETERA
INITM/16.DT Teabe jagamise ja kasutamisega seotud probleemid ettevõttes Smarten Logistics AS Elviine Uverskaja 07.06.2018 ETERA
10 kaitstud lõputööd

2017

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
INITM/15.DT Eesti avaliku sektori asutustes olemasolevad teadmised ja oskused digitaaldokumentide arhiveerimiseks ja säilitamiseks Raivo Ruusalepp 08.06.2017 ETERA
INITM/15.DT Juhtimise ja eestvedamise mõju organisatsiooni infokultuurile Keskkonnaministeeriumi näitel Sirje Virkus 08.06.2017 ETERA
INITM/15.DT Spetsialistide infokäitumine ja organisatsiooni infokultuur SYNLAB Eesti ja SYNLAB Soome näitel Elviine Uverskaja 08.06.2017 ETERA
INITM/15.DT Infokultuur militaarses organisatsioonis Silvi Metsar 08.06.2017  
INITM/15.DT Tallinna Ülikooli ja Grazi Ülikooli välisüliõpilaste argieluline infokäitumine Sirje Virkus 08.06.2017 ETERA
INITM/14.DT Sotsiaalmeedia kasutamine Tartu Ülikooli erialaraamatukogude turunduses Tartu Ülikooli maailma keelte ja kultuuride kolledži raamatukogu näitel Aira Lepik 07.06.2017 ETERA
INITM/14.DT Muuseumi turundus Facebookis Kunda tsemendimuuseumi näitel Aira Lepik 07.06.2017 ETERA
INITM/15.DT Instagram ülikooliraamatukogu turunduskanalina Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu näitel Aira Lepik 07.06.2017 ETERA
INITM/15.DT Arhiivide kirjastustegevus Eestis: olukorra kaardistus Aile Möldre 07.06.2017 ETERA
INITM/15.DT Suhtlusturunduse kasutamise vajadus ja võimalused rahvaraamatukogus Viimsi Raamatukogu näitel Aira Lepik 07.06.2017 ETERA
10 kaitstud lõputööd

2016

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
INITM/11.DT Rahvaraamatukogude kasutajakoolituse praktikad Eesti keskraamatukogude näitel Silvi Metsar 06.06.2016 ETERA
INITM/13.DT Infokultuur ja infopraktikad Tallinna Keskraamatukogu näitel Sirje Virkus 06.06.2016 ETERA
INITM/13.DT E-raamatute kirjastamine Eestis 2011−2015: arengud ja perspektiivid Aile Möldre 06.06.2016 ETERA
INITM/14.DT Eesti raamatukogud kui kirjastajad aastatel 2000-2015 Aile Möldre 06.06.2016 ETERA
INITM/14.DT Elektroonilise infoteeninduse kvaliteedi hindamine Tallinna Keskraamatukogu näitel Aira Lepik 06.06.2016 ETERA
INITM/14.DT Sotsiaalmeedia kasutamine kaasavas raamatukogunduses Eesti avalik-õiguslike ülikooliraamatukogude näitel Aira Lepik 06.06.2016 ETERA
INITM/14.DT Teist maailmasõda käsitlev kirjandus Eestis 1991-2015 - väljaanded, autorid ja kirjastused Aile Möldre 06.06.2016 ETERA
INITM/14.DT Raamat Eesti kujutavas kunstis. Maal, skulptuur, graafika Tiiu Reimo 06.06.2016 ETERA
INITM/14.DT Kehtna valla noorte info- ja meediapädevus poliitikaga seotud inforessursside leidmisel, hindamisel ja kasutamisel Sirje Virkus 06.06.2016 ETERA
INITM/14.DT Muuseumite kirjastustegevus Eestis 2011-2015 Aile Möldre 06.06.2016 ETERA
INITM/13.DT Noored vanuses 14–19 veebiallikate hindajatena Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi õpilaste näitel Sirje Virkus 20.01.2016 ETERA
11 kaitstud lõputööd

2015

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
INITM/11.DT Erialaajakirja Raamatukogu plaanitav veebiversioon kasutajate vaates Silvi Metsar 01.06.2015 ETERA
INITM/12.DT Vesimärgid 17. sajandi Tallinna trükistes Tiiu Reimo 01.06.2015 ETERA
INITM/12.DT Tallinna Keskraamatukogu kampaania „Tule raamatukokku!“ Aira Lepik 01.06.2015 ETERA
INITM/13.DT Integreeritud turunduskommunikatsioon organisatsioonis Viimsi Raamatukogu näitel Aira Lepik 01.06.2015  
INITM/13.DT Digitaaldokumentide autentsena säilimise riskid Välisministeeriumi näitel Raivo Ruusalepp 01.06.2015  
INITM/13.DT Kaugtöökeskuste temaatika Eesti kohalike omavalitsuste infojuhtimise kontekstis Silvi Metsar 01.06.2015 ETERA
INITM/13.DT Teadmusjuhtimise tehnoloogiad Eesti erialaraamatukogude infoteeninduses Silvi Metsar 01.06.2015 ETERA
INITM/13.DT Infokultuur Eesti Statistikaameti näitel Sirje Virkus 01.06.2015 ETERA
8 kaitstud lõputööd

2014

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
INITM/11.DT Kõrgelt väärtustatud kultuuriväljaanded Eesti rahvaraamatukogude komplekteerimispraktikas Tiiu Reimo 04.06.2014 ETERA
INITM/11.DT Kohustusliku kirjanduse lugemise uuring Jakob Westholmi Gümnaasiumis (2010. ja 2014. aasta võrdluses) Liivi Aarma 04.06.2014  
INITM/12.DT Raamatukoguhoidjate teadmised, oskused ja hoiakud kasutajate infopädevuse arendamiseks Tallinna kutse- ja kõrgkoolide näitel Sirje Virkus 04.06.2014 ETERA
INITM/11.DT Ateistlik kirjandus eestikeelses raamatutoodangus Aile Möldre 21.01.2014 ETERA
4 kaitstud lõputööd

2013

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
INITM/10.DT Internetikanalid kodanikuosaluse vahendina Silvi Metsar 30.05.2013  
INITM/10.DT Raamatukogu kasutaja rahulolu ja seda mõjutavad tegurid Pärnumaa Kutsehariduskeskuse raamatukogu näitel Aira Lepik 30.05.2013  
INITM/11.DT Eesti ülikoolide raamatukogude turundamine Facebookis Aira Lepik 30.05.2013  
3 kaitstud lõputööd

2012

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
INITM/10.DT Omanikumärgid eestikeelsetes kodu- ja kirikuraamatutes Tiiu Reimo 28.05.2012  
INITM/10.DT Venekeelse raamatu levik Eesti raamatukaubanduslikes ettevõtetes ning raamatukogudes Aile Möldre 28.05.2012  
INITM/10.DT Vanaraamat uurimisobjektina Eestis 2001-2011 Tiiu Reimo 28.05.2012  
INITM/10.DT Tallinna Ülikooli Infoteaduste Instituudi infoteaduse eriala vilistlasuuring Aira Lepik 28.05.2012  
INITM/10.DT Raamatukogu e-teenuste kasutamine (Tallinna Ülikooli sotsiaalteaduste erialade magistrantide näitel) Silvi Metsar 28.05.2012  
INITM/10.DT Blogid infoteeninduse ressursina: Eesti poliitikute blogide näitel Elviine Uverskaja 27.01.2012  
6 kaitstud lõputööd

2011

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
INITM/08.DT Muusikaraamatukogude arengud digitaalsete kogude kontekstis Silvi Metsar 01.06.2011  
INITM/08.DT Folksonoomia rakendamise võimalused kunstimuuseumi digitaalse kollektsiooni märksõnastamisel: Eesti Kunstimuuseumi digitaalarhiivi näitel Elviine Uverskaja 01.06.2011  
INITM/10.DT Gümnasistide lugemisharjumused Tallinna Inglise Kolledži ja Carl Robert Jakobsoni nimelise Gümnaasiumi näitel Liivi Aarma 01.06.2011  
INITM/10.DT Meediaettevõtted raamatute kirjastajatena Eestis aastatel 1994-2009 Aile Möldre 01.06.2011  
INITM/10.DT Infoteaduste Instituudi õppejõudude publikatsioonide 1991-2010 analüüs Tiiu Reimo 01.06.2011  
5 kaitstud lõputööd