Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLMB.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs

Kaitstud lõputööd Juhendamisel lõputööd
 

Kaitstud lõputööd

2024

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
MLMB/20.DT Diferentsiaalvõrrandite lahendite stabiilsus Maria Zeltser, Juri Belikov 01.02.2024 ETERA
1 kaitstud lõputöö

2023

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
MLMB/20.DT Duo ringid Mart Abel 01.06.2023 ETERA
MLMB/20.DT Niveni teoreem erinevate trigonomeetriliste funktsioonide jaoks ja selle rakendusi Mart Abel 01.06.2023 ETERA
MLMB/20.DT Blokkmaatriksid Tatjana Tamberg 01.06.2023 ETERA
MLMB/20.DT Mõned n-järku determinandid ja rekurrentsed võrrandid Tatjana Tamberg 01.06.2023 ETERA
4 kaitstud lõputööd

2022

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
MLMB/18.DT Epideemiate modelleerimisest suletud populatsioonis: Kermack-McKendricku mudeli edasiarendustest Tõnu Tõnso 02.06.2022 ETERA
MLMB/19.DT Miks on topoloogias kohvitass ja sõõrik homöomorfsed Mart Abel 02.06.2022 ETERA
MLMB/19.DT Mänguteooria: kahe ja kolme isiku nullsummalised mängud Tatjana Tamberg 02.06.2022 ETERA
MLMB/19.DT Joonte ja pindade võrrandid determinantide abil Tõnu Tõnso 02.06.2022 ETERA
MLMB/19.DT Aegridade analüüs Maria Zeltser 02.06.2022 ETERA
MLMB/19.DT Bezier splainid ja B-splainid Tõnu Tõnso 02.06.2022 ETERA
MLMB/19.DT Diferentsiaal- ja integraalarvutusest ajaskaaladel Anna Šeletski, Juri Belikov 02.06.2022 ETERA
MLMB/19.DT Sohva liigutamise ülesanne Tõnu Tõnso 02.06.2022 ETERA
MLMB/19.DT Analüütilise geomeetria mõnede ülesannete lahendamine Monge’i meetodi abil Tatjana Tamberg 02.06.2022 ETERA
MLMB/18.DT Diferentsiaalarvutus ajaskaaladel Anna Šeletski, Juri Belikov 18.01.2022 ETERA
10 kaitstud lõputööd

2021

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
MLMB/17.DT Taksogeomeetria Mart Abel 03.06.2021 ETERA
MLMB/18.DT Kompleksarvud ja trigonomeetria Tatjana Tamberg 03.06.2021 ETERA
MLMB/18.DT Epideemiate matemaatilisest modelleerimisest Tõnu Tõnso 03.06.2021 ETERA
MLMB/18.DT Afiinsed teisendused tasandil Tatjana Tamberg 03.06.2021 ETERA
MLMB/18.DT Elukindlustus Maria Zeltser 03.06.2021 ETERA
MLMB/18.DT Fibonacci arvud Tatjana Tamberg 03.06.2021 ETERA
MLMB/18.DT Hüperboolsed funktsioonid ja nende rakendused Anna Šeletski 03.06.2021 ETERA
7 kaitstud lõputööd

2020

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
MLMB/16.DT Kupongikoguja probleem ja selle rakendusvõimalused Tõnu Tõnso 15.06.2020 ETERA
MLMB/17.DT Funktsioonist, mis võimaldab leida erinevaid tuntud keskmisi Mart Abel 15.06.2020 ETERA
MLMB/17.DT Pidevad populatsioonimudelid Anna Šeletski 15.06.2020 ETERA
MLMB/17.DT Gamma- ja beetafunktsiooni omadustest ja rakendustest Anna Šeletski 15.06.2020 ETERA
MLMB/17.DT Nimelised integraalid Maria Zeltser 15.06.2020 ETERA
5 kaitstud lõputööd

2019

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
MLMB/15.DT Bayesi analüüsi alused Maria Zeltser 06.06.2019 ETERA
MLMB/15.DT Feynmani kolmnurga ülesanne ja Routhi teoreem Tõnu Tõnso 06.06.2019 ETERA
MLMB/15.DT Maatriksitega seotud kvaasirühmad Alar Leibak 06.06.2019 ETERA
MLMB/16.DT Mõnede tsükliliste rühmade otse- ja poolotsekorrutised Tatjana Tamberg 06.06.2019 ETERA
MLMB/16.DT Riemanni-Stieltjesi integraalist Anna Šeletski 06.06.2019 ETERA
MLMB/16.DT Arvu jagajate summaga või arvuga seotud naturaalarvud Tatjana Tamberg 06.06.2019 ETERA
MLMB/16.DT Borsuk-Ulami teoreem Mart Abel 06.06.2019 ETERA
MLMB/14.DT Pidevate 2π-perioodiliste funktsioonide lähendamisest trigonomeetriliste polünoomidega Andi Kivinukk 23.01.2019 ETERA
8 kaitstud lõputööd

2018

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
MLMB/12.DT Tehete pidevus ruutmaatriksite algebras korrutistopoloogias Mart Abel 06.06.2018 ETERA
MLMB/14.DT Tööturu sobitamisfunktsioonist Andi Kivinukk 06.06.2018 ETERA
MLMB/14.DT Mõned teisenduste rühmad Tatjana Tamberg 06.06.2018 ETERA
MLMB/15.DT Taylori valemist ja selle jääkliikmetest Anna Šeletski, Andi Kivinukk 06.06.2018 ETERA
4 kaitstud lõputööd

2017

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
MLMB/11.DT Reaalarvuliste kordajatega polünoomide reaalarvuliste juurte arvust Tatjana Tamberg 08.06.2017  
MLMB/12.DT Arvuteooria rakendusi krüptograafias Tatjana Tamberg 08.06.2017  
MLMB/14.DT Integraalide ligikaudse arvutamise meetoditest Anna Šeletski 08.06.2017  
MLMB/14.DT Ringi kvadratuuri probleem Mart Abel 08.06.2017  
MLMB/14.DT Funktsioonide teravikest ja platoodest Andi Kivinukk 08.06.2017  
MLMB/14.DT Logistilised funktsioonid ja nende rakendamine erinevates eluvaldkondades Tõnu Tõnso 08.06.2017  
MLMB/14.DT Kompleksarvud ja trigonomeetria Tatjana Tamberg 08.06.2017  
MLMB/12.DT Lagrange´i interpolatsioonist ja selle barütsentrilisest kujust Andi Kivinukk 20.01.2017  
MLMB/13.DT Parameetriga p-trigonomeetrilised funktsioonid ja vastav arv pii Andi Kivinukk 20.01.2017  
9 kaitstud lõputööd

2016

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
MLMB/12.DT Väärtpaberite portfellide matemaatiline haldamine Andi Kivinukk 08.06.2016  
MLMB/12.DT Kuubi duplikatsiooni probleem Mart Abel 08.06.2016  
MLMB/13.DT Runge fenomen Tõnu Tõnso 08.06.2016  
MLMB/13.DT Määratud integraali rakendused Anna Šeletski, Anne Tali 08.06.2016  
MLMB/13.DT Perspektiivsed teisendused Mart Abel 08.06.2016  
MLMB/13.DT Kõrgemat järku determinandid Tatjana Tamberg 08.06.2016  
MLMB/13.DT Õnnelikest murdudest ja nende valest taandamisest Tõnu Tõnso 08.06.2016  
MLMB/12.DT Joone parameetrilised võrrandid Tatjana Tamberg 07.06.2016  
MLMB/12.DT Markovi ahelad Tõnu Tõnso 07.06.2016  
MLMB/12.DT Poissoni protsessid Andi Kivinukk 07.06.2016  
MLMB/13.DT Kõrgema astme kongruentsid ja nende süsteemid Tatjana Tamberg 07.06.2016  
MLMB/13.DT Diferentsiaalvõrrandite süsteemide lahendamismeetoditest Maria Zeltser 07.06.2016  
MLMB/13.DT Maatrikseksponent, selle omadused ja rakendused Andi Kivinukk 07.06.2016  
MLMB/13.DT Mitmesuguseid populatsioonimudeleid Tõnu Tõnso 07.06.2016  
14 kaitstud lõputööd

2015

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
MLMB/09.DT Hulkade võrdlemine Tatjana Tamberg 04.06.2015  
MLMB/09.DT Kvaternioonid Mart Abel 04.06.2015  
MLMB/11.DT Graafide värvimine Tatjana Tamberg 04.06.2015  
MLMB/11.DT Eukleidilise ruumi võred ja nende omadused Mart Abel 04.06.2015  
MLMB/11.DT Pokkeri matemaatika Tõnu Tõnso 04.06.2015  
MLMB/12.DT Markovi protsessid Mart Abel 04.06.2015  
MLMB/12.DT Siinus- ja koosinusfunktsiooni erinevatest määramisviisidest Anne Tali 04.06.2015  
MLMB/12.DT Hulknurkarvud Tatjana Tamberg 04.06.2015  
MLMB/12.DT Erinevad meetrilised ruumid ja koonduvad jadad nendes ruumides Anne Tali 04.06.2015  
MLMB/12.DT Ülevaade tarkvarapaketist Scilab Mart Abel 04.06.2015  
MLMB/12.DT Teatud keskmiste jada ja selle omadused Andi Kivinukk 04.06.2015  
MLMB/13.DT Substitutsioonirühm Tatjana Tamberg 04.06.2015  
MLMB/10.DT Aeglaselt võnkuvad jadad Maria Zeltser 23.01.2015  
13 kaitstud lõputööd

2014

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
MLMB/11.DT Tuletiste ja integraalide rakendustest majandusmatemaatikas Anne Tali 10.06.2014  
MLMB/11.DT Diferentsiaalvõrrandite lahendite stabiilsus Maria Zeltser 10.06.2014  
MLMB/11.DT Monte Carlo integreerimismeetodid Andi Kivinukk 10.06.2014  
MLMB/11.DT Täisarvulisest lineaarsest planeerimisest Paul Tammela 10.06.2014  
MLMB/11.DT Diskriminantanalüüs Maria Zeltser 10.06.2014  
MLMB/11.DT Fourier` ridade koonduvus Maria Zeltser 10.06.2014  
MLMB/12.DT Diferentsiaal- ja integraalarvutuse elemendid q-arvutuses Andi Kivinukk 10.06.2014  
MLMB/08.DT Kuupvõrrandi ajalugu ja lahendamine Mart Abel 09.06.2014  
MLMB/08.DT Zenoni paradoksid Mart Abel 09.06.2014  
MLMB/11.DT Kimp ja sellega seonduvad põhimõisted Mart Abel 09.06.2014  
MLMB/11.DT Kahekordsete ja joonintegraalide füüsikalistest rakendustest Anne Tali 09.06.2014  
MLMB/11.DT Eukleidese V postulaat ja sellega samaväärsed väited Mart Abel 09.06.2014  
MLMB/11.DT Kvaasirühmad Mart Abel, Ellen Redi 09.06.2014  
13 kaitstud lõputööd

2013

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
MLMB/09.DT Ahelmurdudest Paul Tammela 07.06.2013  
MLMB/10.DT Stieltjesi integraal Jüri Kurvits 07.06.2013  
MLMB/10.DT Määratud integraalide arvutamise numbrilised meetodid Jüri Kurvits 07.06.2013  
MLMB/10.DT Reaalsetest ja kompleksetest iteratsioonidest ning determineeritud kaosest Andi Kivinukk 07.06.2013  
MLMB/10.DT Buffoni- Laplace`i nõelaülesanne Tõnu Tõnso 07.06.2013  
MLMB/10.DT Tõenäosusteooria paradoksid Maria Zeltser 07.06.2013  
MLMB/10.DT Mõnede elementaarfunktsioonide erinevatest määramisviisidest Anne Tali 07.06.2013  
MLMB/08.DT Aritmeetilistest funktsioonidest Ellen Redi 06.06.2013  
MLMB/08.DT Hüperboolsed funktsioonid Anne Tali 06.06.2013  
MLMB/10.DT Fourier`ridade osasummadega lähendamisest Andi Kivinukk 06.06.2013  
MLMB/10.DT Maatriksite lahutus ja nende rakendamine võrrandisüsteemide lahendamisel Andi Kivinukk 06.06.2013  
MLMB/10.DT Päratutest integraalidest Anne Tali 06.06.2013  
MLMB/10.DT Diferentsiaalvõrrandite eksaktsus ja selle rakendusi Andi Kivinukk, Eugen Paal 06.06.2013  
MLMB/10.DT Algebra India veedades Mart Abel 06.06.2013  
14 kaitstud lõputööd

2012

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
MLMB/08.DT Mänguri laostumise ülesanne Tõnu Tõnso 01.06.2012  
MLMB/08.DT Koonuselõigete konstrueerimise meetodid Tõnu Tõnso 01.06.2012  
MLMB/08.DT Gammafunktsioon Anne Tali 01.06.2012  
MLMB/08.DT Kassikaliste võrratuste elementaarsed tõestused Maria Zeltser 01.06.2012  
MLMB/09.DT Matemaatika muusikas Maria Zeltser 01.06.2012  
MLMB/09.DT Kahe muutuja funktsiooni ekstreemumitest ja nende rakendamisest majandusmatemaatikas Anne Tali 01.06.2012  
MLMB/09.DT Väärtpaberite portfelli matemaatikast Andi Kivinukk 01.06.2012  
MLMB/09.DT Suremuse statistika Maria Zeltser 01.06.2012  
MLMB/09.DT Koonduvate arvridade teisendustest Anne Tali 01.06.2012  
MLMB/09.DT Määratud integraalide ligikaudsest arvutamisest Anne Tali 01.06.2012  
MLMB/09.DT Lainekeste kasutamine majanduses Maria Zeltser 01.06.2012  
MLMB/09.DT Investeeringute ja väärtpaberite analüüs Maria Zeltser 01.06.2012  
MLMB/09.DT Mittelineaarsete kasumiülesannete numbrilistest meetoditest Andi Kivinukk 01.06.2012  
MLMB/08.DT Mõned positsioonilised ülesanded kujutavas geomeetrias Tatjana Tamberg 31.05.2012  
MLMB/08.DT Võreliselt järjestatud hulgad ja algebralised võred Ellen Redi 31.05.2012  
MLMB/08.DT Legendre'i ja Jacobi sümbolid Ellen Redi 31.05.2012  
MLMB/09.DT Investeerimisprojektide efektiivsuse hinnang Jüri Kurvits 31.05.2012  
MLMB/09.DT Kumerad hulktahukad Paul Tammela 31.05.2012  
MLMB/09.DT Gaussi arvude jaguvusest Paul Tammela 31.05.2012  
MLMB/09.DT Geomeetrilistest konstruktsioonidest Paul Tammela 31.05.2012  
MLMB/09.DT Geomeetrilised võred Paul Tammela 31.05.2012  
MLMB/09.DT Fibonacci arvudest Paul Tammela 31.05.2012  
MLMB/09.DT Naturaalarvude aditiivsed lahutused Ellen Redi 31.05.2012  
MLMB/09.DT Esimest ja teist järku diferentsiaalvõrrandite rakendamine loodusteadustes Maria Zeltser 27.01.2012  
MLMB/09.DT Diferentsiaalarvutuse rakendamisest kasumi optimeerimisel majanduses Anne Tali 27.01.2012  
25 kaitstud lõputööd

2011

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
MLMB/08.DT Päratud integraalid ja nende ligikaudne arvutamine Andi Kivinukk 02.06.2011  
MLMB/08.DT BCH koodid ja Reed-Solomon koodid Ellen Redi 02.06.2011  
MLMB/08.DT Riemanni integraali käsitlus treppfunktsioonide abil Jüri Kurvits 02.06.2011  
MLMB/08.DT Buffoni nõela- ja mündiülesanne Tõnu Tõnso 02.06.2011  
MLMB/09.DT Investeerimine fikseeritud ja juhuslike intressimäärade korral Andi Kivinukk 02.06.2011  
MLMB/09.DT Täisarvuline planeerimine Jüri Kurvits 02.06.2011  
MLMB/09.DT Stirlingi ja Euleri arvud Ellen Redi 02.06.2011  
MLMB/09.DT Maatriksite konditsiooniarvud ja arvutuste stabiilsus Andi Kivinukk 02.06.2011  
MLMB/08.DT Platoonilised ja arhimeedilised kehad Tõnu Tõnso 01.06.2011  
MLMB/08.DT Määratud integraali ligikaudne arvutamine Ivar Porn 01.06.2011  
MLMB/08.DT Otsuse langetamine määramatuse tingimusel Maria Zeltser 01.06.2011  
MLMB/08.DT Lotka-Volterra Mudel Tõnu Tõnso 01.06.2011  
MLMB/08.DT Juhuslike arvude genereerimine Tõnu Tõnso 01.06.2011  
MLMB/09.DT Tšebõšovi polünoomidega lähendamisest Andi Kivinukk 01.06.2011  
MLMB/09.DT Kumeratest funktsioonidest: omadused ja numbriline integreerimine Andi Kivinukk 01.06.2011  
MLMB/09.DT Taylori valem ühe ja kahe muutuja funktsioonide korral Anne Tali 01.06.2011  
MLMB/09.DT Mõnedest majandusmatemaatika kitsendustega optimeerimisülesannetest Andi Kivinukk 01.06.2011  
MLMB/09.DT Catalani arvud Ellen Redi 01.06.2011  
MLMB/08.DT Fibonacci arvud Ellen Redi 27.01.2011  
MLMB/08.DT Intresside arvutamise meetodid ja nende võrdlus Andi Kivinukk 27.01.2011  
20 kaitstud lõputööd