Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFIOM/18.DT Informaatikaõpetaja, kooli infojuht — Sügis 2019

Erialaained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7301.DT Digitaalne innovatsioon koolis - rahvusvahelised perspektiivid 4 Kai Pata en
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7044.DT Andmeanalüüs: üldistav statistika 4 Kairi Osula  
IFI7051.DT Õppedisaini alused 4 Mart Laanpere  
IFI7205.DT Digitaalse meedia sisutootmine 4 Andrus Rinde  
IFI7214.DT Disaini- ja arenduslabor 4 Vladimir Tomberg  
 
Üldkasvatusteaduslikud ja psühholoogiaained  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7084.DT Haridustehnoloogia koolis 4 Kai Pata  
KAT7022.HR Kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed uurimismeetodid kasvatusteadustes 3  
KAT7024.HR Kogemusõpe avatud õppekeskkonnas 3  
KAT7035.HR Kasvatus- ja haridusmõtlemise arengulugu 6  
KAT7038.HR Õpi- ja käitumisraskustega õpilane ainetunnis 3  
KAT7039.HR Aine- ja keeleõppe lõimimine mitmekultuurilises õpikeskkonnas 6  
KUM7135.FK Hääl õpetaja töös 3  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6  
 
Ainedidaktika  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7216.DT Aktiivõpe informaatikatunnis 4 Mart Laanpere  
 
Praktika  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7011.DT Põhipraktika I 6 Mart Laanpere  
 
Kohustuslikud ained: 14 EAP
Valikained: 50 EAP