Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Hans Põldoja

haridustehnoloogia dotsent
Digitehnoloogiate instituut

E-mail: hans.poldoja@tlu.ee

Profiilid: TLU | ETIS | Google Scholar

Kavandatud kursused Toimunud kursused Juhendamisel lõputööd Juhendatud lõputööd Vastutus
 

Juhendatud lõputööd

2023

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFIMM/20.DT Data Visualization in Educational Decision-Making 02.06.2023 ETERA
IFIFB/20.DT Veebirakenduse disain ja arendus spordiväljakute rentimisega tegelevale ettevõttele 31.05.2023 ETERA
IFIFB/20.DT Veebirakenduse disain ja arendus spordiväljakute rentimisega tegelevale ettevõttele 31.05.2023 ETERA
IFHTM/21.DT Innovaatilised õpistsenaariumid õpilaste motivatsiooni tõstmiseks kehalises kasvatuses 30.05.2023 ETERA (kaasjuhendaja)
IFIFB/17.DT Eesti rahvatantsu koreograafia veebirakenduse tagasüsteemi disain ja arendus 30.05.2023 ETERA
IFIFB/19.DT Avatud lähtekoodiga digitaalvarade haldussüsteemi valimine fotode haldamiseks Digitehnoloogiate instituudis 29.05.2023 ETERA
IFITM/16.DT IKT arendushangete parimate praktikate juhendi väljatöötamine 26.05.2023 ETERA
IFIOM/18.DT Digitaalse õpiobjekti loomine 4.-6. aastaste laste jaoks 21. sajandi oskuste arengu toetamiseks LEGO Education baasil 03.02.2023  
IFHTM/19.DT Soovitused loovisikute konkurentsivõimet toetava e-portfoolio loomiseks 30.01.2023 ETERA

2022

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFIFB/19.DT Pildistamiskohtade soovitamise veebirakenduse disain 30.05.2022 ETERA
IFIFB/19.DT Eesti ülikoolide õppeainete valimise mobiilirakenduse prototüübi disain 30.05.2022 ETERA
IFIFB/19.DT eDidaktikumi kasutajakogemuse uuring ja parandusettepanekud 30.05.2022 ETERA
IFHTM/20.DT Avatud veebikursuse väljatöötamise põhimõtted mitteformaalhariduses 27.05.2022 ETERA
IFHTM/20.DT Õpimärkide kasutamine kujundavas hindamises noortespordis 27.05.2022 ETERA
IFIFB/18.DT Veebidisaini psühholoogilised ja esteetilised aspektid: interaktiivsed materjalid üliõpilastele 04.02.2022 ETERA
IFIFB/18.DT Digilahenduste disainisüsteem Tallinna Ülikoolile 31.01.2022 ETERA
IFIOM/19.DT Õpetajakoolituse paindlikkuse toetamise veebirakenduse prototüüp 26.01.2022 ETERA

2021

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFHTM/19.DT Õppijakeele korpuse virtuaalse õpikeskkonna prototüübi disain 03.06.2021 ETERA
IFHTM/19.DT Koolieelikute omadussõnavara rikastamine digitaalse õpimängu abil 03.06.2021 ETERA
IFIFB/18.DT Sulgpalli väljakutsete rakenduse prototüübi disain ja arendus 03.06.2021 ETERA
IFIFB/18.DT Veebipõhise kunstiportfoolio disain ja arendus 03.06.2021 ETERA
IFIFB/16.DT Õppekavade sisehindamise keskkonna prototüübi disain 02.06.2021 ETERA
IFIFB/16.DT Kontakttundides osalemise rakenduse disain Tallinna Ülikoolile 02.06.2021 ETERA

2020

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFIOM/18.DT Windowsi operatsioonisüsteemide halduse mooduli väljatöötamine kutseõppele 19.06.2020 ETERA
IFHTM/16.DT Õppematerjalide väljatöötamine meediakirjaoskuse arendamiseks loodusainetes 10.06.2020 ETERA
IFHTM/18.DT Plagiaadi ennetamine ja tuvastamine Eesti kõrghariduses 10.06.2020 ETERA
IFHTM/18.DT Digitaalne õppevara toiduõppe toetamiseks 10.06.2020 ETERA (kaasjuhendaja)
IFIFB/15.DT Kasutajaliidese prototüüpimise rakenduste võrdlus 04.06.2020 ETERA
IFIFB/17.DT Õppija töölaua disain Digitehnoloogiate instituudi üliõpilastele 04.06.2020 ETERA
IFIFB/18.DT Konversioonimäära suurendamine e-poes 02.06.2020 ETERA
IFIFB/18.DT IKT kõrghariduse võimaluste tutvustamine naistele mobiilirakenduse kaudu 02.06.2020 ETERA
IFIFB/14.DT Muusikaürituste infoportaali mobiilirakenduse prototüübi disain 27.01.2020 ETERA

2019

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
INITB/16.DT Eesti üldhariduse õppevara metaandmete rakendusprofiil 06.06.2019 ETERA (kaasjuhendaja)
IFHTM/15.DT Õpimärkide kasutamine e-ohutuse pädevuste hindamisel esimeses kooliastmes 05.06.2019 ETERA
IFHTM/17.DT Hajutatud kordamist sisaldavate õpiobjektide loomise ja esitamise keskkonna disain ja hindamine 05.06.2019 ETERA
IFHTM/17.DT Foneemanalüüsil põhineva õigekirjaoskust arendava digitaalse õpimängu prototüübi disain ja evalveerimine 05.06.2019 ETERA
IFIFB/16.DT Digitehnoloogiate instituudi kodulehekülje informatsiooni arhitektuuri analüüs 03.06.2019 ETERA
IFIFB/16.DT Õppeinfosüsteemi ÕIS instituudi büroo vaate prototüüpimine 03.06.2019 ETERA
IFIFB/16.DT Õppeinfosüsteemi ÕIS mobiilse kasutajaliidese prototüübi disain 03.06.2019 ETERA

2018

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFHTM/15.DT Nutirakenduste ratta kohandamine Eesti oludele 08.06.2018 ETERA
IFHTM/16.DT Interaktiivsete tahvlite kasutamine Eesti koolides – hetkeseis ja väljakutsed 08.06.2018 ETERA
IFHTM/16.DT Organisatsioonisisese teadmushalduse vahendi disain ja arendus üldhariduskoolile 08.06.2018 ETERA
IFHTM/16.DT Digitaalsete õppematerjalide koostamine käsitöötehnikate õpetamiseks 08.06.2018 ETERA
IFIFB/15.DT Rakenduse arenduse õppematerjal iOS platvormile 05.06.2018 ETERA
IFIFB/15.DT Ainekursuste tagasiside visualiseerimine õppeinfosüsteemis ÕIS 05.06.2018 ETERA

2017

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFHTM/14.DT Õpimärkide rakendamine kujundaval hindamisel üldhariduskoolis 09.06.2017 ETERA
IFIMM/15.DT Co-designing Mobile Music Making Apps for Novice Users 08.06.2017 ETERA
IFIFB/14.DT Kursuseprogrammide haldamise keskkonna nõuete analüüs ja disain 07.06.2017 ETERA

2016

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFIOM/14.DT Vabavaralised vahendid arvutipõhiseks testimiseks 08.06.2016 ETERA
IFIFB/13.DT Üliõpilaste akadeemiliste tööde teemade registri arendus 07.06.2016 ETERA
IFHTM/12.DT Gümnaasiumi uurimistööde juhendamise keskkonna kontseptuaalne disain 25.01.2016 ETERA
IFIOM/14.DT Õpistsenaariumide kavandamise vahendi LePlanner disain ja arendus 25.01.2016 ETERA

2015

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFHTM/12.DT Hinnang Eesti noorte jalgpalli monitooringule IKT arendamiseks 02.06.2015 ETERA (kaasjuhendaja)
IFHTM/13.DT Digitaalsed tehnoloogiad mitteformaalse õppe toetajana noorsootöös 02.06.2015 ETERA
IFHTM/13.DT Õpianalüütika lahendused töökohal õppes 02.06.2015 ETERA
IFIFB/10.DT Õpianalüütika mooduli kavandamine ja arendus EMMA platvormile 20.01.2015 ETERA

2014

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFHTM/10.DT Tahvelarvutite rakendusstsenaariumid Eesti koolidele 04.06.2014 ETERA
IFHTM/11.DT Digitaalse õpimapi rakendamine algklasside õppetöös 04.06.2014 ETERA
IFHTM/11.DT Interaktiivse sisupaketi koostamine Udutu abil: võimalused ja kitsaskohad 04.06.2014 ETERA
IFIFB/07.DT Ajaveebide agregeerimine e-kursusel EduFeedri näitel 03.06.2014 ETERA
IFIFB/11.DT Üliõpilaste kaasamine digitaalsete õppematerjalide koostamisse 03.06.2014 ETERA

2012

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFIMM/09.DT The Effect of Establishing Startup Projects During Hackathons. The Case of Garage48 25.01.2012   (kaasjuhendaja)

2011

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Kaitstud Lõputöö  
IFIMM/09.DT Youth Media Use. The Case of Noorte Hääl Portal 02.06.2011  
IFIFB/08.DT CSS3 raamistike võrdlus 27.05.2011