Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFIMM/17.DT Inimese ja arvuti interaktsioon — Kevad 2018

Üleülikoolilised ained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6  
 
Erialaained: Kogemuste kujundamine  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
PSO7068.LT Mõjustamispsühholoogia 4  
 
Erialaainete aluskursused  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7308.DT Uurimismeetodid 6 Timo Tobias Ley en
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7044.DT Andmeanalüüs: üldistav statistika 4 Triinu Jesmin en
 
Erialaained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7309.DT Interaktiivsete tarkvarasüsteemide loomine 4 Sonia Claudia da Costa Sousa en
IFI7310.DT Kasutajakogemuse hindamine 4 Sonia Claudia da Costa Sousa en
IFI7313.DT Interaktsioonidisaini meetodid 4 Hans Põldoja en
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7160.DT Inimese ja arvuti interaktsiooni aktuaalsed teemad 4 Vladimir Tomberg en
IFI7162.DT Lausandmetöötlus 4 Ilja Šmorgun en
 
Praktika  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7315.DT Praktika 6 David Jose Ribeiro Lamas en
 
Kohustuslikud ained: 28 EAP
Valikained: 18 EAP