Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLMB/22.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs — Sügis 2023

Matemaatika erialaained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
MLM6253.DT Kaasaegne geomeetria 4 Mart Abel  
MLM6503.DT Matemaatiline analüüs III 4 Maria Zeltser  
MLM6506.DT Tõenäosusteooria algkursus 4 Tõnu Tõnso  
MLM6523.DT Algebra II 4 Mart Abel  
 
Andmeanalüüsi moodul  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI6013.DT Andmebaaside projekteerimine 3 Inga Petuhhov  
IFI6098.DT Andmeanalüüsi lahendused R-keeles 4 Jaagup Kippar  
 
Majandusmatemaatika moodul  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
MLM6305.DT Finantsmatemaatika alused 4 Maria Zeltser  
 
Kohustuslikud ained: 16 EAP
Valikained: 0 EAP
Andmeanalüüsi moodul: 7 EAP
Majandusmatemaatika moodul: 4 EAP