Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLMB/22.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs — Sügis 2024

Üleülikoolilised ained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6  
 
Matemaatika erialaained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
MLM6004.DT Diferentsiaalvõrrandid 4  
MLM6227.DT Matemaatiline modelleerimine 4  
 
Andmeanalüüsi moodul  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI6057.DT Intelligentsed süsteemid 4 Jaagup Kippar  
IFI6082.DT Andmeanalüüs II 3 Kairi Osula  
 
Majandusmatemaatika moodul  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
MLM6301.DT Optimeerimine majanduses 6 Jorge Eduardo Macias Diaz en
 
Kohustuslikud ained: 14 EAP
Valikained: 0 EAP
Andmeanalüüsi moodul: 7 EAP
Majandusmatemaatika moodul: 6 EAP