Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLMOM/23.DT Matemaatikaõpetaja — Kevad 2024

Peaeriala: Põhikooli matemaatikaõpetaja

Erialaained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
MLM7403.DT Elementaarmatemaatika valitud peatükke I 4 Jüri Kurvits  
MLM7413.DT Funktsiooniõpetus 5 Andi Kivinukk  
 
Üldkasvatusteaduslikud ja psühholoogiaained  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
KAT7049.HR Käitumisraskuste ennetamine ja nõustamine käitumisprobleemide ilmnemisel 6  
KAT7050.HR Hariduslike erivajadustega õppija 6  
 
Põhikooli matemaatika didaktika  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
MLM7206.DT Digivahendid matemaatikaõppes 3 Jüri Kurvits  
MLM7402.DT Elementaarmatemaatika P2 3 Alar Pukk  
MLM7405.DT Heuristika koolimatemaatikas 3 Madis Lepik  
 
Kohustuslikud ained: 18 EAP
Valikained: 12 EAP