Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLLB/19.LT Integreeritud loodusteadused: Matemaatika

Matemaatika I
Kohustuslikud ained 24 EAP Maht EAP Vastutav õppejõud
MLM6101.DT Elementaarmatemaatika I 3
MLM6102.DT Elementaarmatemaatika II 3
MLM6103.DT Elementaarmatemaatika III 3
MLM6501.DT Matemaatiline analüüs I 4
MLM6502.DT Matemaatiline analüüs II 4
MLM6521.DT Lineaaralgebra 4
MLM6524.DT Analüütiline geomeetria I 3
 
Matemaatika II
Kohustuslikud ained 11 EAP Maht EAP Vastutav õppejõud
MLM6211.DT Matemaatika tarkvarapaketid 4
MLM6227.DT Matemaatiline modelleerimine 4
MLM6228.DT Diskreetne matemaatika I 3
Valikained vähemalt 13 EAP Maht EAP Vastutav õppejõud
MLM6300.DT Matemaatiline planeerimine 6
MLM6309.DT Tabelarvutus ja programmeerimine 4 Maria Zeltser
MLM6507.DT Matemaatiline statistika 3
 
Õppekava: https://ois2.tlu.ee/tluois/kava/MLLB/19.LT
Õppekava inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/programme/MLLB/19.LT