Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFHTM/22.DT Haridustehnoloogia — Sügis 2022

Üleülikoolilised ained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6  
 
Innovaatilise õpiprotsessi disain  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7051.DT Õppedisaini alused 4 Mart Laanpere  
IFI7227.DT Õpikeskkonnad ja võrgustatud õpe 4 Hans Põldoja  
IFI7355.DT Digitaalse haridusinnovatsiooni rahvusvahelised perspektiivid 4 Linda Helene Sillat en
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7204.DT Turvalisuse ja privaatsuse alused 4 Birgy Lorenz  
IFI7205.DT Digitaalse meedia sisutootmine 4 Andrus Rinde  
 
Arendusprotsessid ja õppimise toetamine organisatsioonides ning võrgustikes  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7352.DT Koostöö ja koosloome digikeskkondades 4 James Sunney Quaicoe en
KAN7056.HR Koolitus- ja arendusprotsesside juhtimine ja koolitusettevõtlus 6  
 
Digitaalsete õpimängude disain  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7345.DT Mängureeglite kavandamine 4 Peadar Charles Callaghan en
IFI7346.DT Sissejuhatus digitaalsetesse õpimängudesse 4 Mikhail Fiadotau en
 
Kohustuslikud ained: 18 EAP
Valikained: 8 EAP
Arendusprotsessid ja õppimise toetamine organisatsioonides ning võrgustikes: 10 EAP
Digitaalsete õpimängude disain: 8 EAP