Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INITB/16.DT Infoteadus — Sügis 2016

Üleülikoolilised ained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
DTI6001.DT Õppimine kõrgkoolis 6 Kairit Tammets  
 
Eriala valikained  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
INT6053.DT Dokumendi- ja arhiivihalduse alused 6 Kädi Riismaa  
 
Erialane võõrkeel  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
LCE6424.HT Erialane inglise keel I 6  
LCE6425.HT Erialane inglise keel II 6  
LCE6426.HT Erialane inglise keel III 6  
 
Inforessursside hange, analüüs ja vahendamine  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI6013.DT Andmebaaside projekteerimine 3 Jaagup Kippar  
 
Infoteaduse teoreetilised alused  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
INT6002.DT Sissejuhatus infoteadustesse 6 Sirje Virkus  
INT6044.DT Sissejuhatus infoarhitektuuri 4 Elviine Uverskaja  
 
Kohustuslikud ained: 19 EAP
Valikained: 12 EAP