Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INITB/16.DT Infoteadus — Sügis 2017

Üleülikoolilised ained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6  
 
Eriala valikained  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI6104.DT Veebisaidi arendus ja haldus 3 Romil Rõbtšenkov  
INT6050.DT Infoettevõtluse alused 4 Aira Lepik  
INT6063.DT Infoseire ja -turvalisus veebikeskkonnas 4 Elviine Uverskaja  
MLM6401.DT Diskreetsed struktuurid 6 Tatjana Tamberg  
 
Inforessursside hange, analüüs ja vahendamine  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI6068.DT Sissejuhatus infosüsteemidesse 4 Priit Parmakson  
INT6075.DT Kogude arendus ja haldus 6 Silvi Metsar  
 
Teabeteeninduse korraldus  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
INT6011.DT Infoteenindus 4 Elviine Uverskaja  
INT6041.DT Elektrooniline kirjastamine 4 Aile Möldre  
 
Kohustuslikud ained: 24 EAP
Valikained: 17 EAP