Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INITM/20.DT Infoteadus — Sügis 2020

Erialaained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
INT7097.DT Infokäitumise ja -otsingu teooriad 6 Sirje Virkus  
INT7153.DT Info- ja teadmusjuhtimise teooriad ja praktikad 4 Sirje Virkus  
INT7165.DT Info- ja andmeteaduse teooriad ja metodoloogiad 6 Aira Lepik en
INT7166.DT Andme-, info- ja dokumendihaldussüsteemid 6 Kädi Riismaa  
INT7167.DT Andme- ja infoanalüüsi teenused organisatsioonis 4 Elviine Uverskaja  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
INT7008.DT Infoeetika ja teaberessursside õiguslikud aspektid 4 Silvi Metsar  
INT7117.DT Digitaalraamatukogu teenused ja kasutajad 4 Aira Lepik  
 
Kohustuslikud ained: 26 EAP
Valikained: 8 EAP