Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INITB.DT Infoteadus

Kaitstud lõputööd Juhendamisel lõputööd
 

Kaitstud lõputööd

2023

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
INITB/18.DT Kirjastustegevuse kajastamine online portaalides aastatel 2010-2020 Aile Möldre 24.05.2023 ETERA
INITB/19.DT Teabe jagamise ja kasutamisega seotud probleemid ettevõttes Nerostein OÜ Elviine Uverskaja 24.05.2023 ETERA
INITB/19.DT Organisatsiooni teabehalduse analüüs Enefit Connect OÜ näitel Kädi Riismaa 24.05.2023  
INITB/20.DT Eesti avaandmete kasutuslugude kaardistamine ja analüüs Marianne Paimre 24.05.2023  
INITB/20.DT Uimastitemaatika käsitlused Eesti ajalehtedes aastal 2022 Marianne Paimre 24.05.2023 ETERA
INITB/20.DT Uimastitemaatika kajastamine Eesti, Rootsi ja Portugali ingliskeelsetes uudisteportaalides aastatel 2021 ja 2022 Marianne Paimre 24.05.2023 ETERA
INITB/20.DT Valeuudiste ja desinformatsiooni väljaselgitamine sotsiaalmeedias ning info õigsuse hindamine Eestis elavate vene keelt emakeelena kõnelevate isikute hulgas Marianne Paimre 24.05.2023 ETERA
INITB/17.DT Raamatukoguhoidjate kujutamine Eesti ajalehtedes aastatel 2013-2022 Marianne Paimre 23.05.2023 ETERA
INITB/18.DT Personali värbamine rahvaraamatukogudes: töökuulutuste sisuanalüüs Facebook’i näitel Aira Lepik 23.05.2023 ETERA
INITB/19.DT Kasutajakoolituse praktikad Eesti rahvaraamatukogudes Aira Lepik 23.05.2023 ETERA
INITB/19.DT Digitaalse kultuuripärandi kasutamine hariduses Europeana näitel Aira Lepik 23.05.2023 ETERA
INITB/20.DT IT-teenuste haldus- ja infosüsteemi rakendamine haigla näitel Elviine Uverskaja 23.05.2023 ETERA
INITB/20.DT Andmehalduspraktikad tootmisalastes süsteemides telekommunikatsioonitehnoloogiat valmistava ettevõtte näitel Sirje Virkus 23.05.2023 ETERA
13 kaitstud lõputööd

2022

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
INITB/16.DT Vaiketeadmuse jagamine Swedbank AS-i personali- ja haldusdivisjonis Elviine Uverskaja 31.05.2022 ETERA
INITB/18.DT Viimsi Gümnaasiumi gümnasistide terviseinfokäitumine Marianne Paimre 31.05.2022 ETERA
INITB/18.DT Tallinna Mürakaru Lasteaia lapsevanemate terviseinfokäitumine Elviine Uverskaja 31.05.2022 ETERA
INITB/18.DT Veebiajakiri Estonian World kasutajate ja toimetuse vaates Silvi Metsar 31.05.2022 ETERA
INITB/19.DT Eesti noorsportlaste tervisega seotud probleemid ja terviseinfokäitumine Marianne Paimre 31.05.2022 ETERA
INITB/19.DT Lugemiskogemuste jagamine sotsiaalmeedias Instagrami näitel Aile Möldre 31.05.2022 ETERA
INITB/16.DT Infoteenindus rahvaraamatukogudes: Ida-Virumaa raamatukogude näitel Elviine Uverskaja 30.05.2022  
INITB/17.DT Põimõppe rakendamine gümnaasiumiastmes Lasnamäe Vene Gümnaasiumi näitel Veronika Rogalevitš 30.05.2022  
INITB/18.DT E-raamatute komplekteerimine Eesti teadusraamatukogudes Silvi Metsar 30.05.2022 ETERA
INITB/19.DT Veebileht muuseumi digiturunduse kanalina virtuaalsete teenuste kajastamise näitel Aira Lepik 30.05.2022 ETERA
INITB/19.DT Rahvaraamatukogude personali erialane enesetäiendamine Aira Lepik 30.05.2022 ETERA
INITB/19.DT Ajaveebid muuseumiturunduses Eesti Rahva Muuseumi, Kumu kunstimuuseumi ja Tallinna Linnamuuseumi näitel Aira Lepik 30.05.2022 ETERA
12 kaitstud lõputööd

2021

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
INITB/17.DT Raamatukoguteenuste turundus Facebooki vahendusel Tallinna Keskraamatukogu näitel Aira Lepik 25.05.2021 ETERA
INITB/18.DT Eesti kirjastuste sisuloome Instagramis Aile Möldre 25.05.2021 ETERA
INITB/18.DT DIGAR Eesti Artiklid portaali kasutuslikkuse uuring Elviine Uverskaja 25.05.2021 ETERA
INITB/18.DT Vigurraamatute kirjastamine Eestis ja nende kirjeldamine Eesti rahvusbibliograafia andmebaasis Aile Möldre 25.05.2021 ETERA
4 kaitstud lõputööd

2020

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
INITB/15.DT Sotsiaalministeeriumi veebilehel avalikustatud uuringud ja analüüsid 2014-2018 ja nende leidumus Elviine Uverskaja 16.06.2020 ETERA
INITB/16.DT Eesti Kaitseväe raamatukogude võrgustik ja kasutajad Silvi Metsar 16.06.2020 ETERA
INITB/17.DT Eesti avalik-õigusliku asutuse töötajate küberhügieenialane teadlikkus Sirje Virkus 16.06.2020 ETERA
INITB/17.DT Biblioteraapia Eesti raamatukogude lasteosakondades ja kodudes: eeldused ja valmidus kasutamiseks Aile Möldre 16.06.2020 ETERA
INITB/17.DT Raamatute reklaami ja turundamise meetodid Eestis üliõpilaste vaates Aile Möldre 16.06.2020 ETERA
INITB/16.DT Organisatsiooni väärtused ja nende sisekommunikatsioon Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse näitel Aira Lepik 15.06.2020 ETERA
INITB/17.DT Eesti muuseumide sisuloome Instagramis Eesti Rahva Muuseumi, Kumu kunstimuuseumi ja Lennusadama näitel Aira Lepik 15.06.2020 ETERA
INITB/17.DT Lugemisnõustamine Harjumaa rahvaraamatukogudes Elviine Uverskaja 15.06.2020 ETERA
INITB/17.DT Teenuste turunduse põhimõtete rakendamine ülikooliraamatukogudes Aira Lepik 15.06.2020 ETERA
INITB/17.DT Hiina Eesti raamatuturul: Hiina-teemalised raamatud ja hiina kirjanduse tõlked Aile Möldre 15.06.2020 ETERA
INITB/17.DT Rahvaraamatukogude rahvusvaheline koostöö Aira Lepik 15.06.2020 ETERA
INITB/15.DT Õppeinfosüsteemi kasutusjuhendite otstarve, koostamine ja analüüs Tallinna Ülikooli õppeinfosüsteemi kasutusjuhendite näitel Silvi Metsar 29.01.2020 ETERA
12 kaitstud lõputööd

2019

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
INITB/16.DT Veebilehe Eesti Fotopärand kasutuslikkuse hindamine Elviine Uverskaja 06.06.2019 ETERA
INITB/16.DT Üliõpilaste sotsiaalmeedia kasutusharjumused ja teadlikkus turvalisusest ning andmekaitsest: Tallinna Ülikooli üliõpilaste näitel Elviine Uverskaja 06.06.2019 ETERA
INITB/16.DT Raamat nõudmisel (Print-on-Demand) tehnoloogia rakendamisest Eestis Aile Möldre 06.06.2019 ETERA
INITB/16.DT Eesti kirjastuste tegevus sotsiaalmeedias Facebooki näitel Aile Möldre 06.06.2019 ETERA
INITB/16.DT Eesti üldhariduse õppevara metaandmete rakendusprofiil Mart Laanpere, Hans Põldoja 06.06.2019 ETERA
INITB/16.DT Gümnaasiumiõpilaste lugemisharjumused Lääne-Virumaa koolide näitel Aile Möldre 06.06.2019 ETERA
INITB/16.DT E-raamatute laenutamisvõimalused Eesti rahvaraamatukogudes maakonnaraamatukogude hoiakute, vajaduste ja ootuste vaates Silvi Metsar 06.06.2019 ETERA
INITB/14.DT Gümnasistide lugemisharjumused ja -eelistused Tallinna Inglise Kolledži ja Tallinna Laagna Gümnaasiumi näitel Aile Möldre 25.01.2019 ETERA
INITB/15.DT Taastuvenergia teema kajastamine Eesti päevalehtedes Elviine Uverskaja 25.01.2019 ETERA
9 kaitstud lõputööd

2018

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
INITB/15.DT Kirjastustegevus Lääne-Virumaal 2005-2015: väljaanded ja kirjastajad Aile Möldre 06.06.2018 ETERA
INITB/15.DT Kirjastustegevus Pärnu maakonnas aastatel 2010-2015: väljaanded ja kirjastajad Aile Möldre 06.06.2018 ETERA
INITB/15.DT Ülikoolide kirjastustegevuse arengusuunad Eestis (Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Ülikooli kirjastuste näitel) Aile Möldre 06.06.2018 ETERA
INITB/15.DT Infokultuur Tallinna Majanduskoolis Elviine Uverskaja 06.06.2018 ETERA
INITB/15.DT Info liikumisest ja kasutamisest tööprotsessis Dada Gopal OÜ näitel Elviine Uverskaja 06.06.2018  
5 kaitstud lõputööd

2017

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
INITB/14.DT E-raamatukogu ETERA: kasutuslikkuse uuring Elviine Uverskaja 01.06.2017 ETERA
INITB/14.DT Õppurite autoriõiguse alased teadmised Tallinna Ülikooli infoteaduse eriala üliõpilaste näitel Silvi Metsar 01.06.2017 ETERA
INITB/14.DT Info ülekülluse põhjused ja tagajärjed Tallinna Ülikooli üliõpilaste seas Sirje Virkus 01.06.2017 ETERA
INITB/14.DT Sotsiaalmeedia ohud ja probleemid Tallinna gümnaasiumiõpilaste näitel Sirje Virkus 01.06.2017 ETERA
INITB/14.DT Infokäitumine sotsiaalmeedias Swedbank AS töötajate näitel Sirje Virkus, Sigrid Mandre 01.06.2017 ETERA
INITB/14.DT Tallinna Saksa Gümnaasiumi ja Kadrioru Saksa Gümnaasiumi gümnaasiumiastme õpilaste infopädevus ning õpilasuurimuste teemade kujunemist mõjutavad tegurid Sirje Virkus 01.06.2017 ETERA
INITB/14.DT Enesekohase informatsiooni privaatsuse probleemid Internetis: TLÜ Digitehnoloogiate Instituudi üliõpilaste uuring Elviine Uverskaja 01.06.2017 ETERA
INITB/14.DT Ilukirjanduslikud menukid Eestis aastatel 2006-2015 Aile Möldre 01.06.2017 ETERA
INITB/14.DT Kohaliku teabe kättesaadavus eakatele linnakodanikele Saue linna näitel Elviine Uverskaja 01.06.2017 ETERA
9 kaitstud lõputööd