Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

INITB/17.DT Infoteadus

Üleülikoolilised ained  
Kohustuslikud ained 18 EAP Maht EAP Sügis 2017 Kevad 2018 Sügis 2018 Kevad 2019 Sügis 2019 Kevad 2020 Vastutav õppejõud  
DTI6001.DT Õppimine kõrgkoolis 6 6           Hans Põldoja  
IFI6201.DT Teaduslik mõtteviis 6   6         Jaanika Meigas  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6     6        
 
Eriala valikained  
Valikained vähemalt 24 EAP Maht EAP Sügis 2017 Kevad 2018 Sügis 2018 Kevad 2019 Sügis 2019 Kevad 2020 Vastutav õppejõud  
DTI7001.DT Välispraktika 9             Hans Põldoja  
IFI6023.DT Arvutigraafika 4   4         Mati Mõttus  
IFI6104.DT Veebisaidi arendus ja haldus 3     3       Vanessa Vorteil  
INT6047.DT Kirjastustegevus 4       4     Aile Möldre  
INT6050.DT Infoettevõtluse alused 4     4       Aira Lepik  
INT6053.DT Dokumendi- ja arhiivihalduse alused 6 6           Kädi Riismaa  
INT6057.DT Digitaalraamatukogu: sotsiaalsed funktsioonid ja inimressursid 4       4     Aira Lepik  
INT6063.DT Infoseire ja -turvalisus veebikeskkonnas 4         4   Elviine Uverskaja  
INT6071.DT Dokumendi- ja arhiivihalduse normatiivne keskkond 4   4         Kädi Riismaa  
INT6072.DT E-äri infoallikad 4         4   Silvi Metsar  
INT6079.DT Veebimeetria ja veebiuuringud 4         4   Aile Möldre  
MLM6401.DT Diskreetsed struktuurid 6              
 
Erialane võõrkeel  
Valikained vähemalt 6 EAP Maht EAP Sügis 2017 Kevad 2018 Sügis 2018 Kevad 2019 Sügis 2019 Kevad 2020 Vastutav õppejõud  
LCE6424.HT Erialane inglise keel I 6   6          
LCE6425.HT Erialane inglise keel II 6   6          
LCE6426.HT Erialane inglise keel III 6   6          
 
Inforessursside hange, analüüs ja vahendamine  
Kohustuslikud ained 35 EAP Maht EAP Sügis 2017 Kevad 2018 Sügis 2018 Kevad 2019 Sügis 2019 Kevad 2020 Vastutav õppejõud  
IFI6013.DT Andmebaaside projekteerimine 3 3           Jaagup Kippar  
IFI6068.DT Sissejuhatus infosüsteemidesse 4     4       Jelena Vendelin  
INT6006.DT Indekseerimine ja sisu analüüs 6       6     Aile Möldre  
INT6073.DT Infootsing: allikad ja meetodid 6     6       Aira Lepik en
INT6075.DT Kogude arendus ja haldus 6     6       Silvi Metsar  
INT6076.DT Metaandmete loomine ja haldamine 6   6         Aile Möldre  
INT6077.DT Mäluasutuste infosüsteemid 4       4     Aira Lepik  
 
Infoteaduse teoreetilised alused  
Kohustuslikud ained 29 EAP Maht EAP Sügis 2017 Kevad 2018 Sügis 2018 Kevad 2019 Sügis 2019 Kevad 2020 Vastutav õppejõud  
INT6002.DT Sissejuhatus infoteadustesse 6 6           Sirje Virkus  
INT6003.DT Infoteaduste uurimismeetodid 6       6     Aile Möldre  
INT6015.DT Intellektuaalse omandi kaitse 4         4   Silvi Metsar  
INT6044.DT Sissejuhatus infoarhitektuuri 4 4           Elviine Uverskaja  
INT6074.DT Informatsiooninduse arengulugu 4 4           Aile Möldre  
INT6081.DT Infootsing ja andmekaeve 5         5   Sirje Virkus  
 
Teabeteeninduse korraldus  
Kohustuslikud ained 26 EAP Maht EAP Sügis 2017 Kevad 2018 Sügis 2018 Kevad 2019 Sügis 2019 Kevad 2020 Vastutav õppejõud  
INT6010.DT Organisatsiooni teabeprotsessid 4         4   Elviine Uverskaja  
INT6011.DT Infoteenindus 4     4       Elviine Uverskaja  
INT6041.DT Elektrooniline kirjastamine 4 4           Aile Möldre  
INT6061.DT Veebisisu infoanalüüs ja vahendamine 4       4     Elviine Uverskaja  
INT6078.DT Mäluasutuste juhtimine ja turundus 6         6   Silvi Metsar  
INT6080.DT Digitaalse informatsiooni säilitamine 4       4     Kädi Riismaa  
 
Praktika  
Kohustuslikud ained 6 EAP Maht EAP Sügis 2017 Kevad 2018 Sügis 2018 Kevad 2019 Sügis 2019 Kevad 2020 Vastutav õppejõud  
INT6059.DT Raamatukogutöö praktika 6           6 Silvi Metsar  
 
Vabaained  
Valikained vähemalt 24 EAP  
 
Bakalaureusetöö  
Kohustuslikud ained 12 EAP  
 
Semestrivaade: Sügis 2017 Kevad 2018 Sügis 2018 Kevad 2019 Sügis 2019 Kevad 2020
 
Üliõpilaste edasijõudmine Nominaaljaotuse tasakaal
 
Õppekava: https://ois2.tlu.ee/tluois/kava/INITB/17.DT
Õppekava inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/programme/INITB/17.DT