Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFIMM/23.DT Inimese ja arvuti interaktsioon — Kevad 2024

Üleülikoolilised ained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6  
 
Erialaained: Kogemuste kujundamine, ühiskonna kujundamine  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7180.DT Prototüüpide loomine 4 Vladimir Tomberg en
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7160.DT Inimese ja arvuti interaktsiooni aktuaalsed teemad 4 Vladimir Tomberg en
 
Erialaainete aluskursused  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7065.DT Magistritöö seminar I 3 David Jose Ribeiro Lamas en
IFI7308.DT Uurimismeetodid 6 Nuno Correia en
 
Projekti elutsükkel  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7313.DT Interaktsioonidisaini meetodid 4 Vladimir Tomberg en
IFI7340.DT Interaktiivsete tarkvarasüsteemide loomine 4 Mohammed Mahmood Ibrahim Ockba en
IFI7341.DT Kasutajakogemuse hindamine 4 Sonia Claudia da Costa Sousa en
 
Eriala valikained  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7303.DT Füsioloogia-põhine ja afektiivne tarkvaraarendus 4 Mati Mõttus en
IFI7361.DT Käitumise muutmisele suunatud disain 4 - Farhat-Ul-Ain en
 
Kohustuslikud ained: 31 EAP
Valikained: 12 EAP