Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFIOM/23.DT Informaatikaõpetaja — Sügis 2023

Informaatika erialaained ja ainedidaktika  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7034.DT Informaatika didaktika 6 Mart Laanpere  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7205.DT Digitaalse meedia sisutootmine 4 Andrus Rinde  
 
Põhikooli matemaatika erialaained ja ainedidaktika  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
MLM7103.DT Matemaatika didaktika 4 Madis Lepik  
MLM7401.DT Elementaarmatemaatika P1 3 Alar Pukk  
 
Haridustehnoloogia  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7227.DT Õpikeskkonnad ja võrgustatud õpe 4 Hans Põldoja  
 
Töö- ja tehnoloogiaõpetuse erialaained ja ainedidaktika  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
KUT7248.LT Puitmaterjalide tehnoloogiad ja õpetamise metoodika 4  
KUT7251.LT Joonestamise alused 3  
 
Üldkasvatusteaduslikud ja psühholoogiaained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
KAT7052.HR Arengu ja õppimise toetamine 6  
KAT7054.HR Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid 6  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7224.DT Haridustehnoloogia koolis 6 Külli Kori  
KAT7046.HR Õpiraskustega õpilase toetamine 6  
 
Praktika  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
YDP7001.YM Õpetajakoolituse praktika I 6 Kristin Parve  
 
Kohustuslikud ained: 24 EAP
Valikained: 16 EAP
Põhikooli matemaatika erialaained ja ainedidaktika: 7 EAP
Haridustehnoloogia: 4 EAP
Töö- ja tehnoloogiaõpetuse erialaained ja ainedidaktika: 7 EAP