Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLMB/22.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs — Kevad 2024

Erialane võõrkeel  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
LCE6521.HT Erialane inglise keel I 6  
LCE6522.HT Erialane inglise keel II 6  
 
Matemaatika erialaained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
MLM6103.DT Elementaarmatemaatika III 3 Jüri Kurvits  
MLM6206.DT Arvuteooria 4 Tatjana Tamberg  
MLM6504.DT Matemaatiline analüüs IV 4 Maria Zeltser  
MLM6507.DT Matemaatiline statistika 3 Tõnu Tõnso  
 
Andmeanalüüsi moodul  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
MLM6308.DT Tabelarvutus ja programmeerimine 4 Maria Zeltser en
 
Majandusmatemaatika moodul  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
MLM6300.DT Matemaatiline planeerimine 6 Jorge Eduardo Macias Diaz en
MLM6309.DT Tabelarvutus ja programmeerimine 4 Maria Zeltser en
 
Kohustuslikud ained: 14 EAP
Valikained: 6 EAP
Andmeanalüüsi moodul: 4 EAP
Majandusmatemaatika moodul: 10 EAP