Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFITM.DT Infotehnoloogia juhtimine

Kaitstud lõputööd Juhendamisel lõputööd
 

Kaitstud lõputööd

2024

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
IFITM/17.DT Tarkvaraarenduse tellimuste täitmise parendamine Eesti meediaettevõttes Postimees Grupp AS näitel Guido Leibur 30.01.2024 ETERA
IFITM/19.DT Veebisaidi otsingu vana ja uue versiooni kasutajakogemuse võrdlus pilgujälgimisseadme abil City24.ee näitel Mati Mõttus 30.01.2024 ETERA
2 kaitstud lõputööd

2023

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
IFITM/16.DT IKT arendushangete parimate praktikate juhendi väljatöötamine Hans Põldoja 26.05.2023 ETERA
IFITM/20.DT Rohelise IT praktikate muudatuste rakendamine Eesti finantssektori näitel Guido Leibur 26.05.2023 ETERA
IFITM/20.DT Ettevõtte IT-süsteemide integreerimine omandava ettevõtte IT keskkonda Foxway grupi näitel Guido Leibur 26.05.2023 ETERA
IFITM/20.DT Äriklientide võrgulahenduste konfigureerimise automatiseerimine Telia Eesti näitel Alland Parman, Peeter Normak 26.05.2023  
IFITM/21.DT The Role of Social Practices to Build Trust in Multi-Stakeholder Partnerships Kairit Tammets 26.05.2023 ETERA
IFITM/21.DT Digipöörde väljakutsete ületamine: tehnoloogiate sobivuse hindamise raamistik ettevõtetele Alland Parman, Ave Nukka 26.05.2023 ETERA
IFITM/21.DT Tootepõhise kasvu strateegiate rakendamine tootejuhtimise protsessis rahvusvahelise idufirma Single.Earth näitel Kadri-Liis Kusmin 26.05.2023 ETERA
IFITM/18.DT IT juhiks kujunemise teekond Eesti avaliku sektori IT juhtide näitel Maria Kütt 25.05.2023 ETERA
IFITM/18.DT Eetilise juhtimise ja läbipõlemise vahelised seosed rahvusvahelise finantsettevõtte näitel Maria Kütt, Triinu Jesmin 25.05.2023  
IFITM/20.DT Reaalajamajanduse juurutamisest Eesti jäätmekäitluses Peeter Normak, Alar Valdmann 25.05.2023 ETERA
IFITM/20.DT Küberturvalisuse võimekuse tõstmise väljakutsed Dominikaani Vabariigis Eesti kogemuse jagamise näitel Margus Noormaa 25.05.2023 ETERA
IFITM/21.DT IT ja äri koostöö parandamise võimalused Telia Eesti AS näitel Peeter Normak 25.05.2023 ETERA
IFITM/21.DT Tehisintellekti kasutamine e-teenuse disainimisel Maarja Pajusalu, Peeter Normak 25.05.2023 ETERA
IFITM/21.DT Andmete liigutamise automatiseerimine energeetikaettevõtte näitel Kaarel Allikmäe, Peeter Normak 25.05.2023 ETERA
IFITM/17.DT Digipädevuse hindamismudeli ja hindamisinstrumendi disainimine asutuse X näitel Mart Laanpere 31.01.2023 ETERA
IFITM/20.DT IT-arendusüksuse loomine välisriikides Peeter Normak 31.01.2023 ETERA
IFITM/20.DT Manuaalsete kannete haldusprotsessi hindamine ABB AS näitel Peeter Normak, Jaana Vaher 31.01.2023  
IFITM/21.DT Eesti infoturbestandardi turvameetmete rakendatuse automaatkontrolli põhimõtted Mari Seeba, Tarmo Oja 31.01.2023 ETERA
18 kaitstud lõputööd

2022

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
IFITM/18.DT Projektide portfoolio haldamise lahenduse kasutusele võtmine teenusettevõtte näitel Priit Tammets 03.06.2022 ETERA
IFITM/18.DT Äri- ja IT juhtimise kooskõla tagamine kontserni Silikaat Grupi näitel Ants Sild 03.06.2022  
IFITM/20.DT Keskkonnahoidliku IT rakendamise praktika Eesti avalikus sektoris: hetkeseis ja arenguvõimalused Mihkel Kangur 03.06.2022 ETERA
IFITM/18.DT Masintõlke lahenduste kasutuselevõtmine avalikele IT teenustele Registrite ja Infosüsteemide Keskuse näitel Guido Leibur 02.06.2022 ETERA
IFITM/19.DT Tarkvara varahalduse probleemid ja võimalikud lahendused rahvusvahelise ettevõtte näitel Allar Soo, Peeter Normak 02.06.2022 ETERA
IFITM/20.DT Klienditeenindusprotsesside loomine IT ettevõtte näitel Guido Leibur 02.06.2022 ETERA
IFITM/20.DT Infoturbealase järelevalveprotsessi kaardistus ja parendamise võimalus Riigi Infosüsteemi Ameti näitel Mari Seeba 02.06.2022 ETERA
IFITM/20.DT ITSM protsesside automatiseerimine IT-kasutajatoe töö paremaks koordineerimiseks ja teenuse kvaliteedi parendamiseks Hillar Põldmaa 02.06.2022 ETERA
IFITM/20.DT Digipädevuse hindamise protsess kõrge ametivariatiivsusega asutuses Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse näitel Kadri-Liis Kusmin 02.06.2022 ETERA
IFITM/20.DT Läbipõlemise ennetamise võimalused IT-spetsialistide näitel Maria Kütt 02.06.2022 ETERA
IFITM/19.DT IT teenuste portfelli optimeerimine avaliku sektori organisatsiooni näitel Guido Leibur 27.01.2022 ETERA
11 kaitstud lõputööd

2021

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
IFITM/14.DT Parimad praktikad kaugtööle üleminekul Eesti ettevõtetes Kristjan Karmo, Peeter Normak 04.06.2021  
IFITM/18.DT Eesti üldhariduskoolide valmisolek Eesti infoturbestandardi E-ITS rakendamiseks Birgy Lorenz 04.06.2021 ETERA
IFITM/18.DT Eesti infoturbestandardi (E-ITS) rakendamine keskmise suurusega energiaettevõttes Hillar Põldmaa 04.06.2021  
IFITM/18.DT IT hinnastamise mudel Eesti Kaitseväe näitel Joel Puulmann, Kurmet Ojamaa 04.06.2021 ETERA
IFITM/19.DT Infoturbeüksuse rakendamise võimalused tervishoiuteenuse osutaja näitel Hillar Põldmaa 04.06.2021 ETERA
IFITM/19.DT Riigi lairibavõrgu toetuspoliitika analüüs Priit Parmakson 04.06.2021 ETERA
IFITM/19.DT Uute töötajate sisseelamise raamistiku loomine Maria Kütt 04.06.2021 ETERA
IFITM/19.DT Using Data-Driven Storytelling and Augmented Analytics to Improve End-User Adoption of Business Intelligence and Analytics Systems Arto Juhani Valentin Lanamäki 04.06.2021 ETERA
IFITM/19.DT FRAM meetodi rakendamine mittetriviaalsete sotsiotehniliste süsteemide arendamiseks universaalses tarkvaraarendusprotsessis Glen Simson, Peeter Normak 04.06.2021 ETERA
IFITM/19.DT Hoonete projekteerimise lähteülesande digitaliseerimine Renee Puusepp 04.06.2021 ETERA
IFITM/19.DT Tarkvaraarenduse teenust pakkuvate ettevõtete arveldamis- ja tasustamismudelid Priit Tammets 04.06.2021 ETERA
IFITM/19.DT Tarkvaraarenduse täiendusõppe koostöö edendamise võimalused Kadri-Liis Kusmin 04.06.2021 ETERA
IFITM/19.DT Väikeettevõtte IT teenuste protsesside parendamine Merada OÜ näitel Guido Leibur 04.06.2021 ETERA
IFITM/17.DT Digitaalse privaatsuse tajumine Eestis COVID-19 pandeemia ja GDPR-i kontekstis Kaido Kikkas 26.01.2021 ETERA
14 kaitstud lõputööd

2020

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
IFITM/17.DT E-maili turbelahenduste kasutuselevõtt õngitsusrünnete vähendamiseks Eesti domeenis Hillar Põldmaa 15.06.2020 ETERA
IFITM/18.DT Elutähtsat teenust tagavate info- ja kommunikatsioonitehnoloogia teenuste seesttellimine ja väljasttellimine Elering AS näitel Peeter Normak 15.06.2020 ETERA
IFITM/18.DT Teenuse juhtimise kvaliteedi suurendamine maatriksstruktuuriga ettevõttes Elisa Eesti AS näitel Peeter Normak 15.06.2020 ETERA
IFITM/18.DT Tehnoloogia arengu mõju töötamise tulevikutrendidele Eesti IT ja tehnoloogia ettevõtetes Maria Kütt 15.06.2020 ETERA
IFITM/18.DT IT-teenuste küpsuse hindamise mudel üldhariduskoolides Mart Laanpere 15.06.2020 ETERA
IFITM/18.DT Sprindi retrospektiivide analüüs Scaled Agile Framework programmilise arendusperioodi tõhusamaks korraldamiseks Guido Leibur, Kirsika Luha 15.06.2020 ETERA
IFITM/18.DT Serverihalduse protsessi kavandamine avaliku sektori asutuse näitel Guido Leibur 15.06.2020  
IFITM/18.DT Automatiseerimise eeldused, edutegurid ja efektid Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse välisinvesteeringute keskuse näitel Priit Parmakson 15.06.2020 ETERA
IFITM/18.DT Äriarendusjuhi rollist rahvusvahelise suurettevõtte ABS näitel Peeter Normak 15.06.2020 ETERA
IFITM/16.DT Mikroteenuse arendamine ärivajaduse X näitel Tuuli Leito 28.01.2020  
IFITM/17.DT Juturobotite kvaliteedi tagamine Telia Eesti AS näitel Avar Pentel 28.01.2020 ETERA
11 kaitstud lõputööd

2019

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
IFITM/14.DT E-arvete mõju finantsteenustele Anu Tanila 06.06.2019 ETERA
IFITM/15.DT Andmekvaliteedi mõõtmise võimalused pärandsüsteemis Kädi Riismaa 06.06.2019 ETERA
IFITM/15.DT Protsesside juhtimine tarkvaraga tegeleva ettevõtte kasutajatoe ja müügi osakonnas Enn Õunapuu 06.06.2019 ETERA
IFITM/16.DT Isikuandmete kaitse nõuetest ja andmekaitsespetsialisti rollist e-teenuseid osutava ettevõtte X näitel Eero Johannes 06.06.2019 ETERA
IFITM/16.DT Töötajate õpe digitaliseerimise kontekstis tootmisettevõtte X näitel Kadri-Liis Kusmin 06.06.2019 ETERA
IFITM/17.DT Pilvetaristu kulude vähendamise meetmete tuvastamine Adcash OÜ näitel Riho Kurg 06.06.2019 ETERA
IFITM/17.DT IT riskijuhtimine Eesti meditsiinisektori näitel Hillar Põldmaa 06.06.2019 ETERA
IFITM/17.DT Developing a Tool for Self-Assessment of ITSM Process Maturity: A Design Science Research Initiative Björn Johansson 06.06.2019 ETERA
IFITM/17.DT Asjade interneti ökosüsteemide koostalitlusvõime Xiaomi Mi ja Apple HomeKit näitel Vladimir Tomberg 06.06.2019 ETERA
IFITM/17.DT Tehnilise järelevalve infosüsteemi ja tarbijate teeninduskeskkonna infosüsteemi ühendamine Priit Parmakson 06.06.2019 ETERA
IFITM/16.DT Väikeettevõtte küpsustaseme tõstmine OÜ Resta näitel Riin Tillmann 29.01.2019  
11 kaitstud lõputööd

2018

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
IFITM/16.DT Iseteenindusliku veebikeskkonna kasutatavuse suurendamine Telia AS Online Abi näitel Margus Noormaa 05.06.2018  
IFITM/16.DT Ettevõtete ootused IT-juhi kompetentsidele Peeter Normak 05.06.2018 ETERA
IFITM/16.DT IT kasutajatoe tegevuste parendamine SA Pärnu Haigla informaatikateenistuses Guido Leibur, Hannes Annus 05.06.2018 ETERA
IFITM/10.DT Infosüsteemi strateegia kavandamine Rahvusraamatukogu digitaalarhiivi näitel Priit Parmakson 19.01.2018 ETERA
IFITM/15.DT E-arvete juurutamise lähenemise valik piiriüleselt tegutseva ettevõtte näitel Vladimir Tomberg 19.01.2018 ETERA
5 kaitstud lõputööd

2017

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
IFITM/13.DT Kvaliteedijuhtimise mõjust IT-organisatsiooni tulemuslikkusele Reelika Väljaru 07.06.2017 ETERA
IFITM/15.DT IT arendusprojektide metodoloogiate Waterfall ja Scrum kombineerimislähenemine eeskirjalike piirangutega Vladimir Tomberg 07.06.2017 ETERA
IFITM/15.DT Mittefunktsionaalsete nõuete määratlemine turvalise tarkvaraarenduse hankimiseks Eesti avalikus sektoris Hillar Põldmaa 07.06.2017 ETERA
IFITM/15.DT Äriprotsesside põhine tarkvara kavandamine Peeter Normak 07.06.2017 ETERA
IFITM/12.DT IT juhi roll- võimalused ja raskused naisjuhi pilgu läbi Antek Kasemaa 06.06.2017 ETERA
IFITM/14.DT Automatiseeritud testimise praktikate juurutamine rahvusvahelise finantsasutuse näitel Maili Markvardt, Peeter Normak 06.06.2017  
IFITM/15.DT Pragmaatilised ja hedoonilised aspektid kasutajakogemuse hindamisel Maanteeameti e-teeninduse näitel Mati Mõttus 06.06.2017 ETERA
IFITM/15.DT Avaliku e-teenuse rakendamine SA Innove näitel Kairit Tammets 06.06.2017 ETERA
IFITM/15.DT Waterfallist agiilseks Andres Kütt 06.06.2017 ETERA
IFITM/15.DT ERP süsteemi pääsuõiguste halduse analüüs ettevõtte ärivajaduste näitel Hillar Põldmaa 06.06.2017 ETERA
IFITM/15.DT E-residentsuse riskianalüüs panganduses Hillar Põldmaa 06.06.2017 ETERA
IFITM/15.DT Kutsekooli digiküpsuse hindamisraamistiku Digipeegel valideerimine Mart Laanpere 06.06.2017 ETERA
IFITM/13.DT Eesti omavalitsuste infotehnoloogia valitsemismudelite analüüs Priit Parmakson 24.01.2017 ETERA
IFITM/14.DT E-Campaigning on the Example of the Estonian European Parliament Elections in 2014 Robert Johannes Krimmer 24.01.2017  
14 kaitstud lõputööd

2016

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
IFITM/08.DT Puutevabade kaardimaksete süsteemi juurutamine Peeter Normak, Tõnu Ots 06.06.2016  
IFITM/09.DT Infosüsteemide muudatuste haldus haigla näitel Peeter Normak 06.06.2016 ETERA
IFITM/09.DT Riigi IT koosvõime raamistiku hindamine Mart Roost 06.06.2016 ETERA
IFITM/11.DT Ärirakenduste üleviimine pilvepõhisele lahendusele ettevõtte X näitel Peeter Normak 06.06.2016  
IFITM/12.DT Personaalsete nutiseadmete kasutamise kaardistus Eesti koolides Mart Laanpere 06.06.2016 ETERA
IFITM/14.DT Riigi infosüsteemide koosvõime tagamine esimeseks registripõhiseks loenduseks Eestis Arne Ansper 06.06.2016 ETERA
IFITM/14.DT Keskmise suurusega ettevõttele sobiva ettevõttearhitektuuri määratlemine AS Sunorek näite varal Andres Kütt 06.06.2016 ETERA
IFITM/14.DT Mobiilseadmete haldustarkvara kasutamine ja turvalisus Eesti avaliku sektori asutuse näitel Andro Kull 06.06.2016 ETERA
IFITM/14.DT IT teenuste portfellihaldus Eesti avalikus sektoris Raul Savimaa 06.06.2016 ETERA
IFITM/09.DT IT käitluse teenuste analüüs globaalse organisatsiooni näitel Jüri Josepson, Heiki Pensa 25.01.2016  
IFITM/10.DT Eesti notari tööprotsesside täiustamine infotehnoloogiliste lahenduste abil Priit Parmakson 25.01.2016 ETERA
IFITM/13.DT IT riskijuhtimise standardite ja parimate praktikate rakendamisest Eesti avaliku sektori asutustes Andro Kull 25.01.2016 ETERA
IFITM/13.DT Infrastruktuuri paigaldusprotsessi automatiseerimine Playtech Eesti näitel Andres Kütt 25.01.2016  
13 kaitstud lõputööd

2015

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
IFITM/09.DT Andmeaida reliisihalduse parendamine finantsettevõttes Peeter Normak 01.06.2015  
IFITM/11.DT Võrguseire lahenduste analüüs Eesti riigiasutuste näitel Birgy Lorenz, Toomas Lepik 01.06.2015 ETERA
IFITM/12.DT Tellijate ja arendajate vaheliste erimeelsuste käsitlus agiilse arendusmetoodika rakendamisel Peeter Normak 01.06.2015 ETERA
IFITM/13.DT Infoturve VOSK põhimõtte rakendamisel AS Eesti Telekomi näitel Andro Kull 01.06.2015 ETERA
IFITM/13.DT Riskijuhtimine pilveteenuste kasutuselevõtul Andro Kull, Riho Kurg 01.06.2015 ETERA
IFITM/13.DT Riigihangete teostamise võimalused paindlike tarkvaraarenduste tellimiseks Merit Lind 01.06.2015 ETERA
IFITM/13.DT Ettevõtte virtualiseerimisplatvormi valik funktsionaalsuse ja käideldavuse kaalutlustel Riho Kurg 01.06.2015  
IFITM/13.DT Kasutajakogemus veebikeskkondades AS Eesti Telekomi näitel Mati Mõttus 01.06.2015  
IFITM/11.DT Töötajate motiveerimine IT-projektide täitmisel Xbanka näitel Peeter Normak 20.01.2015 ETERA
IFITM/12.DT Töökoht kui oht töötaja privaatsusele Aare Klooster 20.01.2015 ETERA
10 kaitstud lõputööd

2014

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
IFITM/11.DT Piiriülese e-teenuse kavandamine digiretsepti näitel Peeter Normak 02.06.2014 ETERA
IFITM/11.DT Agiilsete metoodikate rakendamine IT töökorraldussüsteemi loomisel SMIT näitel Ants Sild 02.06.2014 ETERA
IFITM/11.DT Avatud lähtekoodiga tarkvarale üleminekuvõimaluste hindamine andmeanalüüsi kursuse näitel Kairi Osula 02.06.2014 ETERA
IFITM/11.DT Infosüsteemide etalonturbe süsteemi ISKE rakendamise mõju IT riskidele Eesti avaliku sektori näitel Peeter Normak, Andro Kull 02.06.2014 ETERA
IFITM/12.DT Kohaliku omavalitsuse IT korraldus Kunda linna näitel Danel Apse 02.06.2014 ETERA
IFITM/12.DT Androidil töötavate seadmete turvalisus ettevõtte seisukohast AS Tridens näitel Edmund Laugasson 02.06.2014  
IFITM/11.DT IT-juhtimine Eesti mikroettevõttes osaühingu X näitel Peeter Normak 30.05.2014 ETERA
IFITM/11.DT Tellija ja teostaja vaheline koostöö tarkvara sisseostmisel Peeter Normak 30.05.2014 ETERA
IFITM/12.DT Praktikakogukondade virtuaalkeskkonnad haridustehnoloogide kogukonna näitel Peeter Normak 30.05.2014 ETERA
IFITM/12.DT Projektijuhi rollist ja ülesannetest agiilses tarkvaraarenduses ettevõtte Videobet näitel Peeter Normak 30.05.2014 ETERA
IFITM/11.DT Kliendikäitumise analüüs ja selle mõjutamise võimalused õppelaenutoote näitel Katrin Niglas, Kersti Arro 23.01.2014  
IFITM/11.DT Avaliku sektori IT-riigihangete koostamise protsessi probleeme ja lahendusi Kätlin Kalde 23.01.2014 ETERA
12 kaitstud lõputööd

2013

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
IFITM/11.DT Digitaalraamatukogu asutamise põhimõtted ja probleemid Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu näitel Andres Kollist 06.06.2013  
IFITM/11.DT Ühtse rahvusvahelise pangakontode süsteemi IBAN juurutamine – probleemid ja võimalikud lahendused Peeter Normak 06.06.2013  
IFITM/11.DT Aadressiandmete süsteemiga liidestamise metoodika Tallinna maaregistri näitel Priit Parmakson 06.06.2013  
IFITM/09.DT Kasutajakeskse lähenemisega projekti läbiviimine riigiasutuse näitel Ilja Šmorgun 05.06.2013  
IFITM/09.DT CRM-funktsionaalsuse juurutamine läbi TOGAF-raamistiku põhise analüüsi Ants Sild 05.06.2013  
IFITM/10.DT Kliendivoolavuse analüüsimise ja vähendamise strateegia AS EMT näitel Katrin Niglas 05.06.2013  
IFITM/10.DT Äriprotsesside juhtimise juurutamine kontserni XYZ näitel Taivo Kangilaski 05.06.2013  
IFITM/10.DT E-riigi lahenduste ekspordi toetamise koostöömudel Linnar Viik 05.06.2013  
IFITM/10.DT IT-projektijuhile vajalike kompetentside määratlemine AS Nortal näitel Peeter Normak 05.06.2013  
IFITM/11.DT IT muudatuste haldus Ericsson Eesti AS näitel Indrek Rokk 05.06.2013  
IFITM/11.DT Andmete varundamise korraldamine Eesti Kaitseväes rahuaja tingimustes Andri Rebane 05.06.2013  
IFITM/09.DT Isiksusetüüpide mõju IKT projektide virtuaalmeeskondade edukusele AS Elion Ettevõtted näitel Gerda Mihhailova 24.01.2013  
12 kaitstud lõputööd

2012

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
IFITM/08.DT Tarkvaraarenduse allhanke kvaliteedi parandamine CMMI-ACQ mudelist lähtuvalt Peeter Normak 29.05.2012  
IFITM/09.DT IT teenuste talitluspidevuse planeerimine avaliku sektori organisatsiooni näitel Peeter Normak, Meelis Karp 29.05.2012  
IFITM/10.DT IT hooldusteenuste lähteülesande probleemkohad ettevõtetes Jaagup Kippar 29.05.2012  
IFITM/10.DT Tootmistegevuse süsteemi roll äriprotsesside toetajana elektroonikaettevõtte näitel Ants Sild 29.05.2012  
IFITM/10.DT IT-juhi roll innovatsiooni edendamisel Arco Vara AS näitel Aali Lilleorg 29.05.2012  
IFITM/10.DT Infosüsteemide arenduste koordineerimine avalikus sektoris Priit Parmakson 29.05.2012  
IFITM/10.DT Juhtimissüsteemide IT turvaraamistiku loomine AS Eesti Raudtee näitel Andro Kull 29.05.2012  
7 kaitstud lõputööd

2011

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
IFITM/08.DT E-terviseloo infosüsteemi loomine loomakliinikutele Priit Parmakson 01.06.2011  
IFITM/08.DT Reliisihalduse protsessi juurutamine finantsettevõtte näitel Guido Leibur 01.06.2011  
IFITM/08.DT Kaugtöökeskuste füüsilise ja virtuaalse töökeskkonna disain Mart Laanpere 01.06.2011  
IFITM/08.DT Üldhariduskoolide IT-taristu kirjeldamine ja standardiseerimise võimalused Ants Sild 01.06.2011  
IFITM/09.DT Rahulolu töö ja tasustamisega Eesti infotehnoloogiaettevõtte näitel Maria Kütt 01.06.2011  
IFITM/09.DT Eesti avaliku sektori identiteedi- ja pääsuõiguste haldus Priit Parmakson 01.06.2011  
IFITM/09.DT SECI mudelit järgiv teadmusloomekeskkond IT kolledži näitel Kaido Kikkas, Mart Laanpere 01.06.2011  
IFITM/09.DT Infotehnoloogia personali värbamise problemaatika Eesti tööjõuturul Maria Kütt 01.06.2011  
IFITM/02.DT Vabavara Talend - programmeerimisvahendi analüüs Jaagup Kippar 31.05.2011  
IFITM/08.DT Agiilse metoodika rakendamine projekti My.spaceman näitel Peeter Normak 31.05.2011  
IFITM/08.DT Riskihaldus Skype Mobile kvaliteedi tagamise protsessis Jaak Tepandi 31.05.2011  
IFITM/09.DT Tööprotsesside modelleerimine Eesti väikeettevõtte näitel Peeter Normak 31.05.2011  
IFITM/02.DT Tallinna Sadama IT riskihalduse metoodika väljatöötamine Paul Leis 24.01.2011  
IFITM/02.DT Nõuded automatiseeritud tekstianalüüsile kuriteomustrite tuvastamiseks Katrin Niglas, Marilis Sepp 24.01.2011  
IFITM/02.DT Eesti Kaitseväe roll küberjulgeoleku tagamisel Ahto Buldas 24.01.2011  
IFITM/02.DT Ettevõtte tarkvaraarenduse üleviimine koskmeetoodilt agiilsele Elion Ettevõtted AS näitel Marek Kusmin 24.01.2011  
16 kaitstud lõputööd