Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFHTM/17.DT Haridustehnoloogia — Sügis 2017

Üleülikoolilised ained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6  
 
Innovaatilise õpiprotsessi disain  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7051.DT Õppedisaini alused 4 Mart Laanpere  
IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 4 Hans Põldoja  
IFI7301.DT Digitaalne innovatsioon koolis - rahvusvahelised perspektiivid 4 Kai Pata en
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7205.DT Digitaalse meedia sisutootmine 4 Andrus Rinde  
IFI7210.DT Õpianalüütika 4 Kai Pata  
 
Õppiva organisatsiooni tehnoloogiad  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7055.DT Innovatsioonitehnoloogiad 4 Mart Laanpere  
INT7153.DT Info- ja teadmusjuhtimise teooriad ja praktikad 4 Sirje Virkus  
 
Digitaalsete õpimängude disain  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7178.DT Mängu sisemise loogika disain 4 Martin Sillaots en
IFI7179.DT Mänguteooria ja -disaini alused 4 Mikhail Fiadotau en
 
Kohustuslikud ained: 18 EAP
Valikained: 8 EAP
Õppiva organisatsiooni tehnoloogiad: 8 EAP
Digitaalsete õpimängude disain: 8 EAP