Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLMB/22.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs — Sügis 2022

Üleülikoolilised ained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
DTI6001.DT Õppimine kõrgkoolis 6 Anna Šeletski  
 
Matemaatika erialaained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI6074.DT Programmeerimise alused 4 Inga Petuhhov  
MLM6070.DT Sissejuhatus ülikoolimatemaatikasse 3 Anna Šeletski  
MLM6101.DT Elementaarmatemaatika I 3 Annika Volt  
MLM6228.DT Diskreetne matemaatika I 3 Tatjana Tamberg  
MLM6501.DT Matemaatiline analüüs I 4 Anna Šeletski  
MLM6521.DT Lineaaralgebra 4 Tatjana Tamberg  
MLM6524.DT Analüütiline geomeetria I 3 Tõnu Tõnso  
 
Kohustuslikud ained: 30 EAP
Valikained: 0 EAP