Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

MLMOM/20.DT Matemaatikaõpetaja — Sügis 2020

Peaeriala: Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja

Erialaained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
MLM7117.DT Matemaatika ajalugu 4 Mart Abel  
MLM7204.DT Matemaatiline modelleerimine 4 Tõnu Tõnso  
MLM7408.DT Ülevaade algebrast ja geomeetriast 5 Alar Leibak  
 
Üldkasvatusteaduslikud ja psühholoogiaained  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7224.DT Haridustehnoloogia koolis 6 Kai Pata  
KAT7022.HR Kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed uurimismeetodid kasvatusteadustes 3  
KAT7024.HR Kogemusõpe avatud õppekeskkonnas 3  
KAT7035.HR Kasvatus- ja haridusmõtlemise arengulugu 6  
KAT7039.HR Aine- ja keeleõppe lõimimine mitmekultuurilises õpikeskkonnas 6  
KAT7045.HR Jätkusuutliku mõtlemise toetamine 6  
KAT7046.HR Õpiraskustega õpilase toetamine 6  
KUM7135.FK Hääl õpetaja töös 3  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6  
 
Gümnaasiumi matemaatika didaktika  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
MLM7103.DT Matemaatika didaktika 4 Madis Lepik  
 
Kohustuslikud ained: 17 EAP
Valikained: 45 EAP