Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

DTI7002.DT Uurimismeetodid

Õppeaine nimetus inglise keeles: Research Methods
Õppeaine maht: 6 EAP
Kontrollivorm: arvestus
Vastutav õppejõud: Sirje Virkus
Ainekaart: https://ois2.tlu.ee/tluois/aine/DTI7002.DT
Ainekaart inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/subject/DTI7002.DT
Kavandatud kursused Toimunud kursused
 

Kevad 2018

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
INITM/17.DT Infoteadus Sirje Virkus  

Sügis 2018

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFHTM/17.DT Haridustehnoloogia Terje Väljataga  
IFITM/17.DT Infotehnoloogia juhtimine Terje Väljataga  

Kevad 2019

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFHTM/18.DT Haridustehnoloogia Terje Väljataga  
IFIOM/18.DT Informaatikaõpetaja, kooli infojuht Terje Väljataga  
IFITM/18.DT Infotehnoloogia juhtimine Terje Väljataga  
INITM/18.DT Infoteadus Sirje Virkus  

Kevad 2020

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFHTM/19.DT Haridustehnoloogia Kai Pata  
IFITM/19.DT Infotehnoloogia juhtimine Kai Pata  
  1 rühm    
INITM/19.DT Infoteadus Sirje Virkus  

Kevad 2021

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFHTM/20.DT Haridustehnoloogia Külli Kori  
IFITM/20.DT Infotehnoloogia juhtimine Külli Kori  
INITM/20.DT Infoteadus Külli Kori  
  1 rühm Kaasõppejõud:
Marianne Paimre
 

Kevad 2022

Õppekavaversioon Õppekava nimetus Vastutav õppejõud  
IFHTM/21.DT Haridustehnoloogia Kairit Tammets  
IFITM/21.DT Infotehnoloogia juhtimine Kairit Tammets  
  1 rühm Kaasõppejõud:
Kaire Kollom
Paula Joanna Sillat
 
INITM/21.DT Infoteadus Silvi Metsar  
  Kaasõppejõud:
Sirje Virkus