Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFIOM/23.DT Informaatikaõpetaja — Kevad 2024

Informaatika erialaained ja ainedidaktika  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7065.DT Magistritöö seminar I 3 Mart Laanpere  
IFI7215.DT Hariduslikud programmeerimiskeeled 4 Inga Petuhhov  
 
Põhikooli matemaatika erialaained ja ainedidaktika  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
MLM7206.DT Digivahendid matemaatikaõppes 3 Jüri Kurvits  
MLM7402.DT Elementaarmatemaatika P2 3 Alar Pukk  
 
Haridustehnoloogia  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7207.DT Digitaalne õppevara 4 Hans Põldoja  
IFI7209.DT Haridustehnoloogia ja õppimisteadused 4 Kairit Tammets  
 
Töö- ja tehnoloogiaõpetuse erialaained ja ainedidaktika  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
KUT7249.LT Metallmaterjalide tehnoloogiad ja õpetamise metoodika 4  
 
Üldkasvatusteaduslikud ja psühholoogiaained  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
KAT7053.HR Kaasava hariduse rakendamine koolis 6  
KAT7055.HR Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas 6  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
KAT7049.HR Käitumisraskuste ennetamine ja nõustamine käitumisprobleemide ilmnemisel 6  
KAT7050.HR Hariduslike erivajadustega õppija 6  
 
Praktika  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
YDP7002.YM Õpetajakoolituse praktika II 6 Kristin Parve  
 
Kohustuslikud ained: 25 EAP
Valikained: 12 EAP
Põhikooli matemaatika erialaained ja ainedidaktika: 6 EAP
Haridustehnoloogia: 8 EAP
Töö- ja tehnoloogiaõpetuse erialaained ja ainedidaktika: 4 EAP