Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFHTM/22.DT Haridustehnoloogia — Kevad 2023

Erialane võõrkeel  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
LCE6521.HT Erialane inglise keel I 6  
LCE6522.HT Erialane inglise keel II 6  
LCE7302.HT Akadeemiline inglise keel 6  
 
Innovaatilise õpiprotsessi disain  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7207.DT Digitaalne õppevara 4 Hans Põldoja  
IFI7209.DT Haridustehnoloogia ja õppimisteadused 4 Kairit Tammets  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7202.DT Multimeediumi arendamine 4 Andrus Rinde  
IFI7206.DT Operatsioonisüsteemide paigaldus ja haldus 4 Tanel Toova  
IFI7215.DT Hariduslikud programmeerimiskeeled 4 Inga Petuhhov  
 
Uurimistöö pädevuste moodul  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
DTI7002.DT Uurimismeetodid 6 Paula Joanna Sillat  
IFI7065.DT Magistritöö seminar I 3 Linda Helene Sillat  
 
Arendusprotsessid ja õppimise toetamine organisatsioonides ning võrgustikes  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7074.DT Tehnoloogiapõhine õpe organisatsioonis 4 Kai Pata  
KAN7067.HR Arendusprotsesside eestvedamine 4  
 
Digitaalsete õpimängude disain  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7348.DT Õppemängu disain 4 Peadar Charles Callaghan en
IFI7349.DT Mängu elementide loomine ja rakendamine 4 Mikhail Fiadotau en
 
Kohustuslikud ained: 17 EAP
Valikained: 18 EAP
Arendusprotsessid ja õppimise toetamine organisatsioonides ning võrgustikes: 8 EAP
Digitaalsete õpimängude disain: 8 EAP