Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

DTOSM/20.DT Avatud ühiskonna tehnoloogiad

Üleülikoolilised ained  
Kohustuslikud ained 6 EAP Maht EAP Sügis 2020 Kevad 2021 Sügis 2021 Kevad 2022 Vastutav õppejõud  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6          
 
Erialaained  
Kohustuslikud ained 66 EAP Maht EAP Sügis 2020 Kevad 2021 Sügis 2021 Kevad 2022 Vastutav õppejõud  
AKJ7177.YK E-valitsuse õiguslikud alused 6         en
IFI7401.DT Kollektiivne intelligentsus sotsiotehnilistes süsteemides 6         Kai Pata en
IFI7402.DT Suur-, ava- ja linkandmed 6         Sigrid Mandre en
IFI7403.DT Andmepõhine otsustamine ja muutuste juhtimine organisatsioonis 6         Sirje Virkus en
IFI7409.DT Tarkvarasüsteemide osalusdisain 6         Ilja Šmorgun en
INT7165.DT Info- ja andmeteaduse teooriad ja metodoloogiad 6         Aira Lepik en
RIP7515.YK Kodanikuühiskond ja ühiskondlikud innovatsioonid 6         en
RIT7501.YK Kodanikuosalus ja koosloome avalikes poliitikates 6         en
RIT7504.YK Magistriseminar 6         en
STS7501.YK Sotsiaalne innovatsioon ja vastutustundlik valitsemine 6         en
STS7503.YK E-valitsemine vastutustundlikuks innovatsiooniks 6         en
Valikained vähemalt 12 EAP Maht EAP Sügis 2020 Kevad 2021 Sügis 2021 Kevad 2022 Vastutav õppejõud  
DTI7001.DT Välispraktika 9         Hans Põldoja  
IFI7317.DT Digitaalse ligipääsetavuse töötuba 4         Vladimir Tomberg en
IFI7404.DT Disainimõtlemine ja generatiivsed uuringud 4         Joanna Agata Rutkowska en
IFI7406.DT Äriprotsessi modelleerimine ja automatiseerimine 4         Alexander Horst Norta en
RAS7741.YK Andmeanalüütika R-keeles 4         en
RIP7500.YK Ühiskonna ja poliitika teooria 4         en
RIP7513.YK Turvalisus, privaatsus ja usaldus 4         en
 
Praktika  
Kohustuslikud ained 6 EAP Maht EAP Sügis 2020 Kevad 2021 Sügis 2021 Kevad 2022 Vastutav õppejõud  
IFI7407.DT Praktika 6         Kai Pata en
 
Vabaained  
Kohustuslikud ained 6 EAP  
 
Magistritöö  
Kohustuslikud ained 24 EAP  
 
Semestrivaade: Sügis 2020 Kevad 2021 Sügis 2021 Kevad 2022
 
Üliõpilaste edasijõudmine Nominaaljaotuse tasakaal
 
Õppekava: https://ois2.tlu.ee/tluois/kava/DTOSM/20.DT
Õppekava inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/programme/DTOSM/20.DT