Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFIOM/23.DT Informaatikaõpetaja — Sügis 2024

Informaatika erialaained ja ainedidaktika  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7219.DT Tarkvaratehnika ja -disain 4 Aishah Shah en
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7217.DT Informaatika alused 4 Peeter Normak  
 
Põhikooli matemaatika erialaained ja ainedidaktika  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
MLM7104.DT Põhikooli matemaatika õpetamise metoodika 3 Jüri Kurvits  
 
Haridustehnoloogia  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7051.DT Õppedisaini alused 4 Mart Laanpere  
IFI7214.DT Disaini- ja arenduslabor 4 Vladimir Tomberg  
IFI7228.DT Õpianalüütika 4 Kaire Kollom  
 
Töö- ja tehnoloogiaõpetuse erialaained ja ainedidaktika  
Kohustuslikud ained Maht EAP Vastutav õppejõud  
KUT7228.LT Töö- ja tehnoloogiaõpetuse didaktika I 3  
 
Üldkasvatusteaduslikud ja psühholoogiaained  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
FKI7004.FK Meedia õpetamise algkursus: ajakirjandus väärinformatsiooni ajastul 6  
FKI7005.FK Audiovisuaalsed väljendusvahendid õppetöös 6  
KAT7035.HR Kasvatus- ja haridusmõtlemise arengulugu 6  
KAT7039.HR Aine- ja keeleõppe lõimimine mitmekultuurilises õpikeskkonnas 6  
KAT7045.HR Jätkusuutliku mõtlemise toetamine 6  
KAT7047.HR Haridustehnoloogiline meeskonnatöö ning digiinnovatsiooni juhtimine haridusasutuses 6  
KAT7048.HR Õpianalüütika – andmed õppimise ja õpetamise toetamisel 6  
KUM7135.FK Hääl õpetaja töös 3  
PSP7099.LT Kognitiivne empaatia suhetes 6  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6  
 
Praktika  
Valikained Maht EAP Vastutav õppejõud  
IFI7211.DT Haridustehnoloogia praktika 6 Linda Helene Sillat  
KUT7223.LT Põhipraktika I 6  
MLM7411.DT Õpetajakoolituse põhipraktika I 6 Annika Volt  
 
Kohustuslikud ained: 4 EAP
Valikained: 79 EAP
Põhikooli matemaatika erialaained ja ainedidaktika: 3 EAP
Haridustehnoloogia: 12 EAP
Töö- ja tehnoloogiaõpetuse erialaained ja ainedidaktika: 3 EAP