Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFIOM.DT Informaatikaõpetaja

Kaitstud lõputööd Juhendamisel lõputööd
 

Kaitstud lõputööd

2023

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
IFIOM/19.DT Põhikooli õpilaste raalmõtlemise hindamismudel MATIK-projektõppes Mart Laanpere, Kristin Parve 01.06.2023 ETERA
IFIOM/20.DT Informaatika teemade juhendamine ja hindamine põhikooli digiloovtöö kontekstis Mart Laanpere 01.06.2023 ETERA
IFIOM/20.DT Informaatika valikaine õpetamine Saaremaa koolides Mart Laanpere 01.06.2023 ETERA
IFIOM/21.DT Haridustöötajate digipädevuse hindamine ja arendamine: võrdlusuuring kahes omavalitsuses Mart Laanpere 01.06.2023 ETERA
IFIOM/21.DT Raalmõtlemine ja robootika lõimitud MATIK projektõppes II kooliastmes Janika Leoste, Mart Laanpere 01.06.2023 ETERA
IFIOM/21.DT Digivahendite kasutamine spetsiifiliste õpiraskustega õpilaste õppetöö toetamiseks Linda Helene Sillat 01.06.2023 ETERA
IFIOM/21.DT Haridustöötajate digipädevuse hindamine ja arendamine: võrdlusuuring kahes omavalitsuses Mart Laanpere 01.06.2023 ETERA
IFIOM/21.DT Raalmõtlemine ja robootika lõimitud MATIK projektõppes II kooliastmes Janika Leoste, Mart Laanpere 01.06.2023 ETERA
IFIOM/18.DT Digitaalse õpiobjekti loomine 4.-6. aastaste laste jaoks 21. sajandi oskuste arengu toetamiseks LEGO Education baasil Hans Põldoja 03.02.2023  
9 kaitstud lõputööd

2022

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
IFIOM/18.DT Põhikooli laste digivahendite kasutamise reguleerimine lastevanemate poolt Mart Laanpere, Kristin Parve 03.06.2022  
IFIOM/20.DT Nutirakenduse prototüübi arendusuuring raalmõtlemise õpiraja haldamiseks põhikoolis Mart Laanpere 03.06.2022 ETERA
IFIOM/20.DT Nutirakenduse prototüübi arendusuuring raalmõtlemise õpiraja haldamiseks põhikoolis Mart Laanpere 03.06.2022 ETERA
IFIOM/19.DT Õpetajakoolituse paindlikkuse toetamise veebirakenduse prototüüp Hans Põldoja 26.01.2022 ETERA
4 kaitstud lõputööd

2021

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
IFIOM/18.DT Digipädevuste hindamisvahendi disainimine ja piloteerimine Raplamaa 3. klassi õpilaste seas Linda Helene Sillat 03.06.2021 ETERA
IFIOM/18.DT Ozobot haridusrobotile töölehtede loomine 2. klassi loodusõpetuse teema „Ilm“ läbimise toetamiseks Piret Luik 03.06.2021 ETERA
IFIOM/19.DT Projektõppe koostamine kursusele intelligentne transpordisüsteem maanteetranspordi üliõpilastele Tallinna Tehnikakõrgkoolis Marge Kusmin 03.06.2021 ETERA
IFIOM/19.DT Matemaatika ja informaatika omavaheline lõiming 8. klassi näitel Jüri Kurvits 03.06.2021 ETERA
IFIOM/19.DT Õppevara loomine riistvara ja operatsioonisüsteemide alused kursusele TLÜ Haapsalu kolledžis Andrus Rinde 03.06.2021 ETERA
IFIOM/19.DT Vanemaealiste digipädevuse arendamise mudel digitaalsete õpiampsude abil Mart Laanpere 03.06.2021 ETERA
IFIOM/19.DT Õpetajate digipädevuse kaardistamine Järveküla kooli näitel Linda Helene Sillat, Mart Laanpere 03.06.2021 ETERA
IFIOM/19.DT Raalmõtlemise integreerimine Eesti õpetajakoolitusse Mart Laanpere 03.06.2021 ETERA
IFIOM/19.DT III kooliastme informaatika valikkursuse digiõppevara tegevusuuring Mart Laanpere 03.06.2021 ETERA
IFIOM/19.DT Enesereguleeritud õppimise toetamine informaatika distantsõppes 6. klassi näitel Kairit Tammets, Kaire Kollom 03.06.2021 ETERA
IFIOM/19.DT Tegevusuuring informaatika lõimingust teiste õppeainetega Mart Laanpere 03.06.2021 ETERA
IFIOM/19.DT Informaatika õpetamine Narva koolides: õppeaine eesmärgid, sisu ja õppevara Mart Laanpere 03.06.2021 ETERA
IFIOM/19.DT Rakvere linna ja Vinni valla koolide valmisoleku kaardistamine uue informaatika ainekava rakendamiseks Mart Laanpere, Maia Lust 03.06.2021 ETERA
IFIOM/19.DT Eesti gümnaasiumide ootused põhikooli lõpetanute digipädevusele Mart Laanpere 03.06.2021 ETERA
IFIOM/18.DT Distantsõppe ajal kasutatud digitaalsed keskkonnad Tallinna linna koolide näitel Birgy Lorenz, Catlyn Kirna 29.01.2021 ETERA
15 kaitstud lõputööd

2020

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
IFIOM/18.DT Digipädevuste õpetamine digiklassides II kooliastmes ühe Harjumaa üldhariduskooli näitel Elyna Nevski 19.06.2020 ETERA
IFIOM/18.DT 5.klassi informaatika õpilaste autonoomia- ja kompetentsusvajaduse toetamine distantsõppe ajal Triin Ulla 19.06.2020 ETERA
IFIOM/18.DT Windowsi operatsioonisüsteemide halduse mooduli väljatöötamine kutseõppele Hans Põldoja 19.06.2020 ETERA
IFIOM/18.DT Digiõppevara kogumiku loomine õpperobotite integreerimiseks koolieelikute õppe- ja kasvatustegevustesse Janika Leoste, Maire Tuul 19.06.2020 ETERA
IFIOM/18.DT Muutused Tallinna EduInnoLabs koolide õpikäsituses ja informaatikaõppes Mart Laanpere 19.06.2020 ETERA
IFIOM/18.DT Ida-Virumaa üldhariduskoolide võimalused süvendatud IT-õppeks põhikooli tasandil Maia Lust, Mart Laanpere 19.06.2020 ETERA
IFIOM/18.DT Veebidisaini e-õpiku prototüübi arendusuuring Mart Laanpere 19.06.2020 ETERA
IFIOM/18.DT Huviringide võrgustik abistava vahendina reaal- ja tehnoloogiahariduse omandamisel – tegevusuuring Eesti Kosmosekoolide Võrgustiku näitel Timo Tobias Ley, Janika Leoste 19.06.2020 ETERA
IFIOM/18.DT Koostöine õpetamine robootikaga rikastatud tunnis 3. klassi matemaatika näitel Janika Leoste, Mati Heidmets 19.06.2020 ETERA
9 kaitstud lõputööd

2018

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
IFIOM/15.DT Digipädevuste hindamine põhikooli väikeklassis Mart Laanpere 19.01.2018 ETERA
1 kaitstud lõputöö

2017

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
IFIOM/14.DT Õpilased õpiku kaasautorina: 3D-printimise digiõpiku arendusuuring Mart Laanpere 24.01.2017 ETERA
1 kaitstud lõputöö

2016

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
IFIOM/14.DT E-portfoolio võimalused õpilaste karjäärivalikute toetamiseks Kairit Tammets 08.06.2016 ETERA
IFIOM/14.DT Digipädevuste kujundamine põhikoolis füüsika õpetamise kaudu Mart Laanpere 08.06.2016 ETERA
IFIOM/14.DT Vabavaralised vahendid arvutipõhiseks testimiseks Hans Põldoja 08.06.2016 ETERA
IFIOM/14.DT Informaatikaõpetaja, kooli infojuht magistriõppekava õpiväljundite vastavus informaatikaõpetaja ootustele ja vajadustele töökohal Terje Väljataga 23.05.2016 ETERA
IFIOM/12.DT Informaatika tasemetöö koostamine 9. klassi õpilastele Mart Laanpere 25.01.2016 ETERA
IFIOM/13.DT Omandusliku tarkvara asendamine vabatarkvaraga Eesti koolides Edmund Laugasson 25.01.2016 ETERA
IFIOM/14.DT Õpistsenaariumide kavandamise vahendi LePlanner disain ja arendus Hans Põldoja, Mart Laanpere 25.01.2016 ETERA
7 kaitstud lõputööd

2015

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
IFIOM/10.DT Informaatika õppeaine sisu ja seonduv õppevara Tallinna ja Harjumaa koolides Mart Laanpere 03.06.2015 ETERA
IFIOM/12.DT Eesti kutsekoolides kasutatava informaatika õppevara kaardistus Mart Laanpere 03.06.2015 ETERA
IFIOM/13.DT Digivahendite kasutusmustrid esimese kooliastme õpetajatel ja õpilastel Tartu Descartes’i Kooli näitel Mart Laanpere 03.06.2015 ETERA
IFIOM/13.DT Google Apps pilveteenustel põhineva e-õppekeskkonna juurutamine Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi näitel Mart Laanpere 03.06.2015 ETERA
IFIOM/13.DT Informaatika õpetamine õpilaste isiklike nutiseadmete baasil: tegevusuuring Kohila Gümnaasiumis Mart Laanpere 03.06.2015 ETERA
5 kaitstud lõputööd

2014

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
IFIOM/11.DT Õpetajate haridustehnoloogiliste pädevuste ning koolitusvajaduse hindamine Tallinna Polütehnikumi näitel Terje Väljataga 30.05.2014 ETERA
IFIOM/11.DT Scratch'i õpetamisest II kooliastmes Jaagup Kippar 30.05.2014 ETERA
IFIOM/12.DT Üldise semantika põhimõtete rakendamine videomängudes keele paremaks mõistmiseks Martin Sillaots 30.05.2014 ETERA
3 kaitstud lõputööd

2013

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
IFIOM/09.DT Solid Edge tarkvara ja CNC freespingi kasutamine Eesti üldhariduskoolides Kalle Kivi, Taivo Tuuling 04.06.2013  
1 kaitstud lõputöö

2011

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
IFIOM/09.DT Blogikoolituse loomine vastavalt Tallinna Pae Gümnaasiumi õpetajate ootustele ja vajadustele Tiina Tambaum 03.06.2011  
IFIOM/09.DT M-õppe tundide kujundamine riikliku õppekava raames III kooliastmes Viljandi Maagümnaasiumi näitel Priit Tammets 03.06.2011  
IFIOM/10.DT Funktsionaalset lugemisoskust arendavad internetiohutuse tunnikavad III kooliastmele Erika Matsak 03.06.2011  
IFIOM/10.DT Üldhariduskooli informaatika terviklik ainekava lähtudes teiste õppeainete vajadustest Peeter Normak 03.06.2011  
IFIOM/10.DT Õpitulemuste hindamine veebipõhiste testide abil põhikooli informaatika valikaine kontekstis Mart Laanpere 03.06.2011  
IFIOM/10.DT E-kooli võimalused õpilase arengu toetajana Sirje Klaos 03.06.2011  
IFIOM/10.DT Üldpädevuste hindamine digitaalsel jutustusel põhineva portfoolio abil Mart Laanpere 03.06.2011  
IFIOM/10.DT Sotsiaaltarkvara kasutamine üldhariduskooli vanema astme õpilaste kodutöödes Sirje Klaos 03.06.2011  
IFIOM/10.DT E-õppematerjalide kasutamise võimalused vene keele õpetamisel Erika Matsak 24.01.2011  
9 kaitstud lõputööd