Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

DTOSM/23.DT Avatud ühiskonna tehnoloogiad

Üleülikoolilised ained  
Kohustuslikud ained 6 EAP Maht EAP Sügis 2023 Kevad 2024 Sügis 2024 Kevad 2025 Vastutav õppejõud  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6          
 
Erialaained  
Kohustuslikud ained 66 EAP Maht EAP Sügis 2023 Kevad 2024 Sügis 2024 Kevad 2025 Vastutav õppejõud  
IFI7065.DT Magistritöö seminar I 3         James Sunney Quaicoe en
IFI7066.DT Magistritöö seminar II 3         James Sunney Quaicoe en
IFI7308.DT Uurimismeetodid 6         Nuno Correia en
IFI7401.DT Kollektiivne intelligentsus sotsiotehnilistes süsteemides 6         Merja Lina M. Bauters en
IFI7402.DT Suur-, ava- ja linkandmed 6         Sirje Virkus en
IFI7403.DT Andmepõhine otsustamine ja muutuste juhtimine organisatsioonis 6         Sirje Virkus en
IFI7409.DT Tarkvarasüsteemide osalusdisain 6         Debora Conceição Firmino De Souza en
IFI7412.DT Kodanikualgatus ja kaasamine 6         Sara Sinha en
IFI7413.DT Sissejuhatus õigusregulatsiooni digiajastul 6         Juri Mets en
RIP7525.YK Demokraatia väljakutsed 6         en
RIT7501.YK Kodanikuosalus ja koosloome avalikes poliitikates 6         en
STS7503.YK E-valitsemine vastutustundlikuks innovatsiooniks 6         en
Valikained vähemalt 12 EAP Maht EAP Sügis 2023 Kevad 2024 Sügis 2024 Kevad 2025 Vastutav õppejõud  
DTI7001.DT Välispraktika 9         Merja Lina M. Bauters  
DTI7004.DT Aktiivne akadeemiline lugemine ja kirjutamine 4         Abiodun Afolayan Ogunyemi en
DTI7005.DT Kriitiline mõtlemine ja eetika 4         Juri Mets en
IFI7312.DT Usalduse aspektid infotehnoloogias 4         Sonia Claudia da Costa Sousa en
IFI7359.DT Info visualiseerimine ja esitus 6         Nuno Correia en
IFI7360.DT Andmeanalüütika R-keeles 4         Maria Kunevich en
IFI7404.DT Disainimõtlemine ja generatiivsed uuringud 4         Iuliia Paramonova en
IFI7406.DT Äriprotsessi modelleerimine ja automatiseerimine 4         Alexander Horst Norta en
 
Praktika  
Kohustuslikud ained 6 EAP Maht EAP Sügis 2023 Kevad 2024 Sügis 2024 Kevad 2025 Vastutav õppejõud  
IFI7407.DT Praktika 6         Merja Lina M. Bauters en
 
Vabaained  
Kohustuslikud ained 6 EAP  
 
Magistritöö  
Kohustuslikud ained 24 EAP  
 
Semestrivaade: Sügis 2023 Kevad 2024 Sügis 2024 Kevad 2025
 
Üliõpilaste edasijõudmine Nominaaljaotuse tasakaal
 
Õppekava: https://ois2.tlu.ee/tluois/kava/DTOSM/23.DT
Õppekava inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/programme/DTOSM/23.DT