Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

DTOSM/23.DT Avatud ühiskonna tehnoloogiad

Üleülikoolilised ained  
Kohustuslikud ained 6 EAP Maht EAP Sügis 2023 Kevad 2024 Sügis 2024 Kevad 2025 Vastutav õppejõud  
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6     6    
 
Erialaained  
Kohustuslikud ained 66 EAP Maht EAP Sügis 2023 Kevad 2024 Sügis 2024 Kevad 2025 Vastutav õppejõud  
IFI7065.DT Magistritöö seminar I 3   3     James Sunney Quaicoe en
IFI7066.DT Magistritöö seminar II 3       3 James Sunney Quaicoe en
IFI7308.DT Uurimismeetodid 6   6     Nuno Correia en
IFI7401.DT Kollektiivne intelligentsus sotsiotehnilistes süsteemides 6 6       Merja Lina M. Bauters en
IFI7402.DT Suur-, ava- ja linkandmed 6   6     Sirje Virkus en
IFI7403.DT Andmepõhine otsustamine ja muutuste juhtimine organisatsioonis 6     6   Sirje Virkus en
IFI7409.DT Tarkvarasüsteemide osalusdisain 6   6     Debora Conceição Firmino De Souza en
IFI7411.DT E-valitsuse õiguslikud alused 6     6   Juri Mets en
IFI7412.DT Kodanikualgatus ja kaasamine 6 6       Sara Sinha en
RIP7525.YK Demokraatia väljakutsed 6 6       en
RIT7501.YK Kodanikuosalus ja koosloome avalikes poliitikates 6   6     en
STS7503.YK E-valitsemine vastutustundlikuks innovatsiooniks 6   6     en
Valikained vähemalt 12 EAP Maht EAP Sügis 2023 Kevad 2024 Sügis 2024 Kevad 2025 Vastutav õppejõud  
DTI7001.DT Välispraktika 9         Hans Põldoja  
DTI7004.DT Aktiivne akadeemiline lugemine ja kirjutamine 4 4       Abiodun Afolayan Ogunyemi en
DTI7005.DT Kriitiline mõtlemine ja eetika 4       4 Juri Mets en
IFI7312.DT Usalduse aspektid infotehnoloogias 4 4       Sonia Claudia da Costa Sousa en
IFI7359.DT Info visualiseerimine ja esitus 6   6     Nuno Correia en
IFI7360.DT Andmeanalüütika R-keeles 4     4   Maria Kunevich en
IFI7404.DT Disainimõtlemine ja generatiivsed uuringud 4 4       Iuliia Paramonova en
IFI7406.DT Äriprotsessi modelleerimine ja automatiseerimine 4 4       Alexander Horst Norta en
 
Praktika  
Kohustuslikud ained 6 EAP Maht EAP Sügis 2023 Kevad 2024 Sügis 2024 Kevad 2025 Vastutav õppejõud  
IFI7407.DT Praktika 6     6   Merja Lina M. Bauters en
 
Vabaained  
Kohustuslikud ained 6 EAP  
 
Magistritöö  
Kohustuslikud ained 24 EAP  
 
Semestrivaade: Sügis 2023 Kevad 2024 Sügis 2024 Kevad 2025
 
Nominaaljaotuse tasakaal
 
Õppekava: https://ois2.tlu.ee/tluois/kava/DTOSM/23.DT
Õppekava inglise keeles: https://ois2.tlu.ee/tluois/programme/DTOSM/23.DT