Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

IFIFB.DT Informaatika

Kaitstud lõputööd Juhendamisel lõputööd Vabad teemad
 

Kaitstud lõputööd

2024

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
IFIFB/18.DT Joonistuspõhise kasutajaliidesega virtuaalreaalsuse rakenduse prototüüp Inga Petuhhov 29.01.2024  
IFIFB/19.DT Tehisintellekt piltide genereerimisel ning selle võimalik mõju meie ühiskonnas Jaagup Kippar 29.01.2024  
IFIFB/19.DT Using Big Model to Design and Prototype a Role-playing Video Game Peadar Charles Callaghan, Mikhail Fiadotau 29.01.2024  
IFIFB/20.DT Enim kasutatavate eesraamistike kiirust ja ressursitarvet võrdlev analüüs Inga Petuhhov 29.01.2024  
IFIFB/20.DT PHPs kirjutatud rakenduse refaktoreerimine JavaScripti teekidega Inga Petuhhov, Toomas Peetso 29.01.2024  
IFIFB/20.DT Remix raamistiku tutvustus, luues veebirakendust ettevõttele Hooandja MTÜ Andrus Rinde 29.01.2024  
6 kaitstud lõputööd

2023

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
IFIFB/20.DT Kasutajakeskse disaini meetodid veebiteenuse kasutatavuse parendamisel Mati Mõttus 31.05.2023 ETERA
IFIFB/20.DT Kasutajaliideste värviskeemide ja värvitoonide mõju lõppkasutajale e-kaubanduse näitel Darja Tokranova 31.05.2023 ETERA
IFIFB/20.DT Väikeettevõtjale sobiva e-poe tarkvara valik mee e-poe näitel Andrus Rinde 31.05.2023 ETERA
IFIFB/20.DT Telia Eesti töötajate teenindusveebi kasutajaliidese ja -kogemuse hindamine ning parandusettepanekute väljatöötamine Andrus Rinde 31.05.2023 ETERA
IFIFB/20.DT Veebirakenduse disain ja arendus spordiväljakute rentimisega tegelevale ettevõttele Hans Põldoja 31.05.2023 ETERA
IFIFB/20.DT Veebirakenduse disain ja arendus spordiväljakute rentimisega tegelevale ettevõttele Hans Põldoja 31.05.2023 ETERA
IFIFB/17.DT Eesti rahvatantsu koreograafia veebirakenduse tagasüsteemi disain ja arendus Hans Põldoja, David Truusa 30.05.2023 ETERA
IFIFB/19.DT Luulepank Jaagup Kippar 30.05.2023 ETERA
IFIFB/19.DT Võistlusprogrammeerimise ja tarkvaraarenduse seosed Jaagup Kippar 30.05.2023 ETERA
IFIFB/19.DT Lastekeele korpuse realiseerimine veebirakendusena Jaagup Kippar 30.05.2023 ETERA
IFIFB/19.DT Heitjate seeriavõistluse mitmevõistluse infosüsteemi loomine Andrus Rinde, Jaagup Kippar 30.05.2023 ETERA
IFIFB/20.DT Flutteri õppematerjali koostamine kursusele Veebiraamistikud Jaagup Kippar 30.05.2023 ETERA
IFIFB/20.DT Veebipõhise hindamisvahendi prototüübi arendus raalmõtlemise hindamiseks Mart Laanpere 30.05.2023 ETERA
IFIFB/20.DT Heitjate seeriavõistluse mitmevõistluse infosüsteemi loomine Andrus Rinde, Jaagup Kippar 30.05.2023 ETERA
IFIFB/20.DT Arendusplaatide sobivuse katsetamine ja soovitused Asjade interneti kursuse tarbeks Jaagup Kippar 30.05.2023 ETERA
IFIFB/18.DT Javascripti teegid heli manipuleerimiseks veebis, võrdlus Andrus Rinde 29.05.2023 ETERA
IFIFB/19.DT Sõnade sageduse, konteksti ja naabersõnade otsing ELLE keeleõppekeskkonnas Kais Allkivi-Metsoja, Jaagup Kippar 29.05.2023 ETERA
IFIFB/19.DT Asukohapõhine linnaruumi liikluskaamerate videovoogu salvestav rakendus Jaagup Kippar 29.05.2023 ETERA
IFIFB/19.DT Kõnesünteesi rakenduse arendus keeleõppijatele Kaisa Norak, Jaagup Kippar 29.05.2023 ETERA
IFIFB/19.DT Avatud lähtekoodiga digitaalvarade haldussüsteemi valimine fotode haldamiseks Digitehnoloogiate instituudis Hans Põldoja, Tanel Toova 29.05.2023 ETERA
IFIFB/19.DT Veebikammija rakenduse loomine Kubernetes platvormile Jaagup Kippar 29.05.2023 ETERA
IFIFB/20.DT WebAssembly võimalused Jaagup Kippar 29.05.2023 ETERA
IFIFB/20.DT Dünaamiliselt rakenduste turvatestimist teostava tööriista valik finantsettevõttele Hillar Põldmaa 29.05.2023 ETERA
IFIFB/20.DT Asukohapõhine linnaruumi liikluskaamerate videovoogu salvestav rakendus Jaagup Kippar 29.05.2023 ETERA
IFIFB/20.DT Sotsiaalse ja emotsionaalse õppimise rakenduse prototüüpi loomine Andrus Rinde, Liisa Ringo 29.05.2023 ETERA
IFIFB/18.DT Juturoboti loomine Shepherd OÜ näitel kasutades Azure teenuseid Jaagup Kippar 30.01.2023 ETERA
IFIFB/18.DT Pärnu linna veebilehe juurdepääsetavus eakate hinnangul Inga Petuhhov 30.01.2023 ETERA
27 kaitstud lõputööd

2022

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
IFIFB/16.DT Prike AS töötajate rakenduse arendus Kelly Kuur, Kairi Osula 01.06.2022 ETERA
IFIFB/17.DT Bakalaureuseõppe üliõpilaste hinnangud Tallinna Ülikooli informaatika eriala õppekava õpiväljundite saavutamisele Kairi Osula, Inga Petuhhov 01.06.2022 ETERA
IFIFB/17.DT Scrumi metoodika elementide kohandamine ning juurutamine firma X näitel Liis Hundt, Inga Petuhhov 01.06.2022 ETERA
IFIFB/18.DT Krüptorahade kasutamisega seotud riskistsenaariumid Hillar Põldmaa 01.06.2022 ETERA
IFIFB/19.DT Anonüümsuse saavutamine internetis tasuta tarkvara kasutades Andrus Rinde 01.06.2022 ETERA
IFIFB/19.DT Rakendus võtmesõnade leidmiseks eestikeelsetest tekstidest Kais Allkivi-Metsoja 01.06.2022 ETERA
IFIFB/19.DT Firebase rakenduse turvalisus Jaagup Kippar 01.06.2022 ETERA
IFIFB/19.DT Hambaravi mobiilirakenduse arendamine Jaagup Kippar 01.06.2022 ETERA
IFIFB/19.DT Angulari veebiraamistiku õppematerjali koostamine Jaagup Kippar 01.06.2022 ETERA
IFIFB/19.DT RFID lugemisvälja optimeerimine interferentsiga Andrus Rinde 01.06.2022  
IFIFB/15.DT 3D printeri juurutamine Sauga Põhikooli näitel Kalle Kivi 31.05.2022 ETERA
IFIFB/16.DT Automaatne tekstianalüüs: Klastrileidja arendamise põhimõtted ja veebirakendus Jaagup Kippar, Kais Allkivi-Metsoja 31.05.2022 ETERA
IFIFB/17.DT Eestikeelse teksti sõnavara mitmekesisuse mõõtmine Kais Allkivi-Metsoja, Jaagup Kippar 31.05.2022 ETERA
IFIFB/17.DT Raamistiku React Native uue arhitektuuri uuring Jaagup Kippar 31.05.2022 ETERA
IFIFB/17.DT Eestikeelse teksti keerukuse automaatne hindamine Kais Allkivi-Metsoja, Jaagup Kippar 31.05.2022 ETERA
IFIFB/18.DT Andmekonveierite ülevaade teenindusettevõtte näitel Andrus Rinde 31.05.2022 ETERA
IFIFB/18.DT Robotteatri veebirakendus Jaagup Kippar 31.05.2022 ETERA
IFIFB/19.DT Multidimensionaalsete pillide arendamine ning nendega performance etenduse loomine Gerhard Lock, Tanel Toova 31.05.2022 ETERA
IFIFB/19.DT Ülikooli sportlike väljakutsete rakenduse disain Andrus Rinde 31.05.2022 ETERA
IFIFB/19.DT Unity-keskkonna sobivus tarkvaraarenduse õpetamisel keskkooli õpilastel Jaagup Kippar 31.05.2022 ETERA
IFIFB/19.DT Arvutikasutaja emakeele määramine tema klaviatuuri kasutusdünaamika järgi Avar Pentel, Kalle Kivi 31.05.2022 ETERA
IFIFB/19.DT Mentorluse programmi loomine tarkvara spetsialistidele Eesti idufirma näitel Inga Petuhhov 31.05.2022 ETERA
IFIFB/18.DT Saadetiste transpordiarvutuste süsteemi loomine hulgimüügiettevõttele kasutades PHP Yii2 raamistikku Rainit Vildo, Andrus Rinde 30.05.2022 ETERA
IFIFB/18.DT TypeScripti õppematerjali koostamine gümnaasiumiealistele õpilastele Jaagup Kippar 30.05.2022 ETERA
IFIFB/19.DT Designing a Quiz Game to Support the Revision of Educational Content Mikhail Fiadotau 30.05.2022 ETERA
IFIFB/19.DT IT-abi siseveebi kasutajakogemuse parandamine Andrus Rinde 30.05.2022 ETERA
IFIFB/19.DT Pildistamiskohtade soovitamise veebirakenduse disain Hans Põldoja 30.05.2022 ETERA
IFIFB/19.DT Tõuketeavituste kasutamine reaalajas infot vahetavate rakenduste loomiseks Laravel ja React Native raamistikega Andrus Rinde 30.05.2022 ETERA
IFIFB/19.DT Eesti ülikoolide õppeainete valimise mobiilirakenduse prototüübi disain Hans Põldoja 30.05.2022 ETERA
IFIFB/19.DT eDidaktikumi kasutajakogemuse uuring ja parandusettepanekud Hans Põldoja 30.05.2022 ETERA
IFIFB/19.DT E-sporti tutvustava veebilehe prototüübi loomine Kairi Osula 30.05.2022 ETERA
IFIFB/19.DT Developing a Web Application for Arvutiait OÜ Pavel Smutný, Kalle Kivi 30.05.2022 ETERA
IFIFB/18.DT Veebidisaini psühholoogilised ja esteetilised aspektid: interaktiivsed materjalid üliõpilastele Hans Põldoja 04.02.2022 ETERA
IFIFB/17.DT 3D skaneerimise juhend Tallinna Ülikooli õpilasakadeemia kursusele Kalle Kivi 31.01.2022  
IFIFB/18.DT Hulgateooria ja loogika õppimine Prologi toel Jaagup Kippar, Anna Šeletski 31.01.2022 ETERA
IFIFB/18.DT Digilahenduste disainisüsteem Tallinna Ülikoolile Hans Põldoja 31.01.2022 ETERA
36 kaitstud lõputööd

2021

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
IFIFB/15.DT Tumeda ja heleda värvilahendusega kasutajaliideste mõju kasutajakogemusele Andrus Rinde 03.06.2021 ETERA
IFIFB/16.DT Kooliealiste noorte nutiseadme kasutamist piirava rakenduse nõuete analüüs Inga Petuhhov 03.06.2021 ETERA
IFIFB/16.DT Differences Between Vue.js 2 and Vue.js 3 Framework Versions and a Migration Guide Using an Application as an Example Priit Tammets 03.06.2021 ETERA
IFIFB/16.DT Tarkvaraarendusprojekti haldamise probleemid metoodikate rakendamata jätmisel, juhtimisanalüüs Andrus Rinde 03.06.2021  
IFIFB/16.DT IT-seire lahendus Tallinna Sadama näitel Jaagup Kippar, Virko Nilender 03.06.2021 ETERA
IFIFB/17.DT Teisaldatavate elektrigeneraatorite kaugmonitoorimise kasutajaliidese prototüübi väljatöötamine Inga Petuhhov, Indrek Naaris 03.06.2021 ETERA
IFIFB/17.DT Ellujäämis-õudusmängu arendamine veebipõhise mängumootori Construct 3 abil Martin Sillaots 03.06.2021 ETERA
IFIFB/18.DT Sulgpalli väljakutsete rakenduse prototüübi disain ja arendus Hans Põldoja 03.06.2021 ETERA
IFIFB/18.DT Veebipõhise kunstiportfoolio disain ja arendus Hans Põldoja 03.06.2021 ETERA
IFIFB/18.DT Regiviiside genereerimine kasutades masinõpet Jaagup Kippar 03.06.2021 ETERA
IFIFB/16.DT Prototüübi loomine suuremahuliste päringute mooduli jaoks e-kinnistusraamatus Inga Petuhhov 02.06.2021 ETERA
IFIFB/16.DT Õppekavade sisehindamise keskkonna prototüübi disain Hans Põldoja 02.06.2021 ETERA
IFIFB/16.DT Kasutajate vajaduste arvestamine nutitelefoni rakenduse prototüübi disainis Mati Mõttus 02.06.2021  
IFIFB/16.DT Kontakttundides osalemise rakenduse disain Tallinna Ülikoolile Hans Põldoja 02.06.2021 ETERA
IFIFB/17.DT Masinõppe lahendus aegridade ennustamiseks Google’i pilveplatvormil Mart Kartašev, Inga Petuhhov 02.06.2021 ETERA
IFIFB/17.DT Andmebaasi migratsiooni tööriista Flyway ja Liquibase võrdlus Kairi Osula 02.06.2021 ETERA
IFIFB/18.DT Raamistiku Vue.js versiooni 2 migreerimine versioonile 3 ettevõtte projekti näitel Rainit Vildo, Andrus Rinde 02.06.2021 ETERA
IFIFB/18.DT Varade registri loomine tootele Depowise Jaagup Kippar 02.06.2021 ETERA
IFIFB/18.DT Poppy-roboti abil tehisintellekti võimalustega tutvumine Janika Leoste, Jaagup Kippar 02.06.2021 ETERA
IFIFB/18.DT AWS Lambda funktsioonide seire Jaagup Kippar 01.06.2021 ETERA
IFIFB/18.DT Klient-server vahekihi loomine GTA:V FiveM platvormi näitel Timo Triisa, Andrus Rinde 01.06.2021 ETERA
IFIFB/18.DT Veebilehe keskkonna loomine Azures Jaagup Kippar 01.06.2021 ETERA
IFIFB/18.DT Kliendi visioonile vastava veebilehe arendamine kasutades JavaScripti raamistikke Inga Petuhhov 01.06.2021 ETERA
IFIFB/18.DT Peamudelile näoilme lisamine liikumishõive abil Blender keskkonnas Andrus Rinde 01.06.2021 ETERA
IFIFB/18.DT Pärandtarkvara migreerimine pilvetehnoloogiale Jaagup Kippar 01.06.2021 ETERA
IFIFB/18.DT Kaasaegsed küberkaitse meetodid ja nende rakendamine Linux operatsioonisüsteemis Hillar Põldmaa 01.06.2021 ETERA
IFIFB/18.DT Raamistike React ja Svelte võrdlus üheleherakenduse kontekstis Inga Petuhhov 01.06.2021 ETERA
IFIFB/18.DT Automaatne lasergraveerimine Dobot Magician robotkäe abil Jaagup Kippar 01.06.2021 ETERA
IFIFB/15.DT Andmeanalüüsi õppematerjal, kursus IFI7041.DT (kirjeldav statistika) Külli Kori 27.01.2021 ETERA
IFIFB/17.DT Reapõhise ja veerupõhise andmetesalvestuse integratsioon ühes andmebaasis SAP HANA näitel Inga Petuhhov, Tauno Treier 27.01.2021 ETERA
30 kaitstud lõputööd

2020

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
IFIFB/15.DT Kasutajaliidese prototüüpimise rakenduste võrdlus Hans Põldoja 04.06.2020 ETERA
IFIFB/16.DT Mängu tegelaskujude terviku kavandamine ja tasakaalustamine Martin Sillaots 04.06.2020 ETERA
IFIFB/17.DT 3D mudelite kuvamine veebis Andrus Rinde 04.06.2020 ETERA
IFIFB/17.DT Haagiste rentimise rakenduse funktsioneeriva prototüübi loomine Android operatsioonsüsteemile Mati Mõttus 04.06.2020 ETERA
IFIFB/17.DT Õppija töölaua disain Digitehnoloogiate instituudi üliõpilastele Hans Põldoja 04.06.2020 ETERA
IFIFB/17.DT Platvormist sõltumatu mobiilse transporditellimuste süsteemi prototüübi loomine Priidu Paomets 04.06.2020 ETERA
IFIFB/17.DT Python Turtle'i õppematerjal kursuse Hariduslikud programmeerimiskeeled toetuseks Inga Petuhhov 04.06.2020 ETERA
IFIFB/17.DT Veebikoorimist toetav Pythoni raamistik Scrapy. Õppematerjal. Inga Petuhhov 04.06.2020 ETERA
IFIFB/17.DT Kasutajakogemuse ja kasutajaliidese hindamine ja parendamine Auto24 veebilehe näitel Andrus Rinde 04.06.2020 ETERA
IFIFB/17.DT Nutiseadet sisendseadmena kasutava tarkvara prototüübi loomine Inga Petuhhov 04.06.2020 ETERA
IFIFB/17.DT Rakenduse loomine X-tee kasutust iseloomustavate mõõdikute kuvamiseks Inga Petuhhov 04.06.2020 ETERA
IFIFB/17.DT Valmis eesrakenduse ületõstmist võimaldava veebilehe sisuhaldussüsteemi loomine Jaagup Kippar 04.06.2020 ETERA
IFIFB/17.DT Patsiendi ravimirakenduse prototüübi loomine Inga Petuhhov 04.06.2020 ETERA
IFIFB/14.DT Arvutimängude ajalugu tutvustava tõsimängu kavandamine Martin Sillaots 03.06.2020 ETERA
IFIFB/14.DT Eesti vahekeele korpuse uue platvormi arendus ning teenuste liidestamine Jaagup Kippar, Pille Eslon 03.06.2020 ETERA
IFIFB/16.DT Reaalaja suhtlusrakenduse loomine Socket.io ja Node.js näitel Inga Petuhhov 03.06.2020 ETERA
IFIFB/16.DT Orienteerumispäevakute osavõtjate rajal oleku kontroll reaalajas kasutades SPORTidenti Jaagup Kippar 03.06.2020 ETERA
IFIFB/17.DT Eesti siseturismi tutvustava rakenduse planeerimine Priidu Paomets 03.06.2020 ETERA
IFIFB/17.DT React Native raamistiku kasutamine kettagolfi mobiilirakenduse näitel Inga Petuhhov 03.06.2020 ETERA
IFIFB/17.DT Spring Batchil põhineva rakenduse administreerimisliidese arendamine Mart Laus, Kairi Osula 03.06.2020 ETERA
IFIFB/17.DT FEST18 DV andmete põiming Jaagup Kippar 03.06.2020 ETERA
IFIFB/17.DT Tõsimängu arendamine programmeerimisalaseid teadmisi õpetava mängu näitel Martin Sillaots 03.06.2020 ETERA
IFIFB/17.DT Õngitsusründe eksperiment Tallinna Ülikooli tudengite ja töötajate näitel Hillar Põldmaa 03.06.2020 ETERA
IFIFB/17.DT RFID tehnoloogiat kasutava nutistendi loomine firmale Piar OÜ Jaagup Kippar 03.06.2020 ETERA
IFIFB/17.DT Meediapleier koreograafidele Andrus Rinde 03.06.2020 ETERA
IFIFB/13.DT Keelekümbluse õpimängu disain Martin Sillaots 02.06.2020 ETERA
IFIFB/15.DT Mikrotehingud arvutimängudes Martin Sillaots 02.06.2020 ETERA
IFIFB/16.DT Veebipõhise turismiteenuste vahendamise keskkonna nõuete analüüs riigihanke läbiviimiseks Marko Nemberg, Jaanika Meigas 02.06.2020 ETERA
IFIFB/17.DT Kasutajaliidese disain ja rakenduse prototüüp MTÜ Seiklushunt veebilehe näitel Inga Petuhhov, Raik Ilves 02.06.2020 ETERA
IFIFB/17.DT Platvormist sõltumatu meedia konvertimise lahendus Andrus Rinde 02.06.2020 ETERA
IFIFB/17.DT Mobiilirakenduste arendamine kasutades Xamarin.Forms raamistikku. Õppematerjal Jaagup Kippar 02.06.2020 ETERA
IFIFB/18.DT Konversioonimäära suurendamine e-poes Hans Põldoja 02.06.2020 ETERA
IFIFB/18.DT IKT kõrghariduse võimaluste tutvustamine naistele mobiilirakenduse kaudu Hans Põldoja 02.06.2020 ETERA
IFIFB/13.DT Avatud panganduse API’del põhineva rakenduse arendus kasutades Electron raamistikku Romil Rõbtšenkov 27.01.2020 ETERA
IFIFB/13.DT Raadiovõrgus töötava automaatikasüsteemi kavandamine ja loomine Jaagup Kippar 27.01.2020 ETERA
IFIFB/14.DT Muusikaürituste infoportaali mobiilirakenduse prototüübi disain Hans Põldoja 27.01.2020 ETERA
IFIFB/14.DT Andmete visualiseerimine JavaScripti teekide abil Kairi Osula 27.01.2020 ETERA
IFIFB/16.DT Taktiilse tagasisidega kantava seadme arendamine füüsiliste harjutuste korrigeerimiseks Vladimir Tomberg 27.01.2020 ETERA
IFIFB/17.DT Failide jagamise ja virtualiseeritud tööjaama serveri lahendus väikeettevõttele Margery Peuša, Inga Petuhhov 27.01.2020 ETERA
39 kaitstud lõputööd

2019

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
IFIFB/14.DT Generatiivne disain Solid Edge'is: ülevaade ning juhendi loomine Kalle Kivi 05.06.2019 ETERA
IFIFB/14.DT Laste eesti keele õpet toetava rakenduse kontseptuaalne disain Triinu Jesmin 05.06.2019 ETERA
IFIFB/15.DT Dünaamilise veebilehe loomine sisuhaldussüsteemiga Voog Andrus Rinde 05.06.2019 ETERA
IFIFB/15.DT Nutikodu garaažilahendus AlexaPi abil Jaagup Kippar 05.06.2019 ETERA
IFIFB/15.DT Tallinna tornide mobiilse liitreaalse mängu arendamine Martin Sillaots 05.06.2019 ETERA
IFIFB/15.DT Lapse arengu hindamiseks virtuaalreaalse õpimängu kavandamine Romil Rõbtšenkov 05.06.2019 ETERA
IFIFB/15.DT Wordpressi-põhise e-poe jõudluse parandamine kasutades React teeki Andrus Rinde, Priit Puru 04.06.2019 ETERA
IFIFB/16.DT WebRTC tarkvara kasutava video-fonoluku protoüübi arendus Jaagup Kippar, Janno Stern 04.06.2019 ETERA
IFIFB/16.DT Veebiraamistiku Ionic kolmanda versiooni rakenduse neljandale versioonile migreerumise eelised ja takistused Jaagup Kippar 04.06.2019 ETERA
IFIFB/16.DT Olulisemate graafialgoritmide programmeerimise eripärad erinevates programmeerimiskeeltes Inga Petuhhov 04.06.2019 ETERA
IFIFB/16.DT Virtuaalreaalse teraapiamängu arendamine arahnofoobia näitel Martin Sillaots 04.06.2019 ETERA
IFIFB/16.DT Otsekaubandusliku veebipoe loomise ja haldamise võimaluste võrdlus veebikaubanduse platvormidel Inga Petuhhov 04.06.2019 ETERA
IFIFB/16.DT Põlvkondade interaktsioonide erinevused arvutite sisendseadmete kasutamisel Avar Pentel, Kairi Osula 04.06.2019 ETERA
IFIFB/16.DT Sisuhaldussüsteemi Ghost võrdlus WordPressiga Andrus Rinde 04.06.2019 ETERA
IFIFB/16.DT Mobiilirakenduse arendamine React Native raamistikuga hulgimüügi ettevõtte näitel Rainit Vildo, Jaanika Meigas 04.06.2019 ETERA
IFIFB/16.DT Androidi mobiilirakenduse arendamine ilusalongi soovitamise rakenduse näitel Inga Petuhhov 04.06.2019 ETERA
IFIFB/16.DT Dockeri graafilise kasutajaliidese loomine Jaagup Kippar 03.06.2019 ETERA
IFIFB/16.DT Digitehnoloogiate instituudi kodulehekülje informatsiooni arhitektuuri analüüs Hans Põldoja 03.06.2019 ETERA
IFIFB/16.DT Mitmest erinevast materjalist koosneva 3D mudeli printimine Andrus Rinde 03.06.2019 ETERA
IFIFB/16.DT Õppeinfosüsteemi ÕIS instituudi büroo vaate prototüüpimine Hans Põldoja 03.06.2019 ETERA
IFIFB/16.DT CSS Grid tehnoloogia kasutus dünaamilise sisuga veebirakenduste loomiseks eri platvormidel digitaalse lauamängu näitel Andrus Rinde 03.06.2019 ETERA
IFIFB/16.DT Videomängu arendamine Pythoni multimeedia teegi pyglet näitel Jaagup Kippar 03.06.2019 ETERA
IFIFB/16.DT Azure DevOps migratsioonitarkvara prototüübi loomine Jaagup Kippar 03.06.2019 ETERA
IFIFB/16.DT Õppeinfosüsteemi ÕIS mobiilse kasutajaliidese prototüübi disain Hans Põldoja 03.06.2019 ETERA
IFIFB/16.DT Skulptuurne modelleerimine tarkvara Sculptris näitel Andrus Rinde 03.06.2019 ETERA
IFIFB/16.DT 3D printerite kasutus Eesti koolides Kalle Kivi 03.06.2019 ETERA
IFIFB/13.DT Kasvuhoone automatiseerimine asjade interneti vahenditega Jaagup Kippar 25.01.2019 ETERA
IFIFB/14.DT Brändi edendamine uues meedias ettevõtte näitel Romil Rõbtšenkov 25.01.2019 ETERA
IFIFB/14.DT Ravimite hinnavaatluse mobiilirakenduse prototüübi loomine iOS platvormile Romil Rõbtšenkov 25.01.2019 ETERA
IFIFB/14.DT Iseõppimist toetava rakenduse loomine Angular ja Spring Booti abil Romil Rõbtšenkov 25.01.2019 ETERA
IFIFB/14.DT Ettevõtete veebiprofiilide automaatseks võrdlemiseks tarkvararakenduse loomine Jaagup Kippar 25.01.2019 ETERA
IFIFB/14.DT Githubi põhise õpikeskkonna arendus Romil Rõbtšenkov 25.01.2019 ETERA
32 kaitstud lõputööd

2018

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
IFIFB/13.DT ITILi rakendamine Põhja-Eesti Regionaalhaigla IT kasutajatoes Inga Petuhhov 05.06.2018 ETERA
IFIFB/14.DT Isikliku portfoolio kujundusmalli disain ja arendus WordPress sisuhaldussüsteemile Romil Rõbtšenkov 05.06.2018 ETERA
IFIFB/14.DT Pythoni veebiraamistike Bottle ja Flask võrdlus Inga Petuhhov 05.06.2018 ETERA
IFIFB/15.DT Rakenduse arenduse õppematerjal iOS platvormile Hans Põldoja 05.06.2018 ETERA
IFIFB/15.DT Ainekursuste tagasiside visualiseerimine õppeinfosüsteemis ÕIS Hans Põldoja 05.06.2018 ETERA
IFIFB/15.DT Andmete visualiseerimine D3 abil, õppematerjal Jaagup Kippar 05.06.2018 ETERA
IFIFB/12.DT Vektorgraafika lühikursus üldhariduskoolile veebipõhise tarkvara baasil Andrus Rinde 04.06.2018 ETERA
IFIFB/12.DT Broneerimissüsteemi loomine Laraveli raamistiku toel Jaagup Kippar 04.06.2018 ETERA
IFIFB/13.DT Spordiennustusportaali mobiilirakenduse arendus kasutades React Native raamistikku Romil Rõbtšenkov 04.06.2018 ETERA
IFIFB/14.DT Autonoomse laeva loomine Robotex võistluse tarbeks Jaagup Kippar 04.06.2018 ETERA
IFIFB/14.DT Vue.js rakenduse arendus isikliku portfoolio lehe näitel Romil Rõbtšenkov 04.06.2018 ETERA
IFIFB/15.DT Alustava väikeettevõtte IT-täislahendus Romil Rõbtšenkov 04.06.2018 ETERA
IFIFB/15.DT Tarkvarakomponendi nõuete analüüs SFOSi dokumendimooduli näitel Romil Rõbtšenkov 04.06.2018 ETERA
IFIFB/15.DT VHS-video digiteerimine ja töötlemine Andrus Rinde 04.06.2018 ETERA
IFIFB/15.DT Virtuaalreaalsuse arendusvõimased Unity näitel Martin Sillaots 04.06.2018 ETERA
IFIFB/15.DT Vabavaralisel kõnetuvastusel põhinev autentimisrakendus Andrus Rinde 04.06.2018 ETERA
IFIFB/15.DT Scratch keele õppematerjal kursuse „Hariduslikud programmeerimiskeeled“ läbiviimise toetamiseks Inga Petuhhov 04.06.2018 ETERA
IFIFB/15.DT Masinõppel rajaneva tarkvararakenduse loomine keeleoskustaseme ennustamiseks Jaagup Kippar, Pille Eslon 04.06.2018 ETERA
IFIFB/11.DT Staatilise kujunduse lisamine sisuhaldussüsteemis Drupal 8 Inga Petuhhov 19.01.2018 ETERA
IFIFB/14.DT Veebilehtede turvalisus ja selle rakendatus Eesti haridusasutuste näitel Kristen Kivimaa 19.01.2018 ETERA
IFIFB/14.DT Väikeste ja keskmiste suurustega WordPressi-põhiste e-poodide optimeerimisprotsessid Google'i otsingumootori näitel Priit Tammets 19.01.2018 ETERA
21 kaitstud lõputööd

2017

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
IFIFB/11.DT Veebipõhiste statistika rakenduste kasutatavus Kairi Osula 07.06.2017 ETERA
IFIFB/11.DT Sisuhaldussüsteemi Drupal 8 uued võimalused Inga Petuhhov 07.06.2017 ETERA
IFIFB/11.DT Estlexi kohtulahendite importimise kontseptsioon ja arendus Romil Rõbtšenkov 07.06.2017 ETERA
IFIFB/12.DT ÕISi funktsionaalsused Tallinna Ülikooli personali vaates Kairi Osula 07.06.2017 ETERA
IFIFB/13.DT Sissejuhatav õppematerjal R-keelde Jaagup Kippar 07.06.2017 ETERA
IFIFB/13.DT Vabavaralised lahendused liitreaalsuse loomiseks Andrus Rinde 07.06.2017 ETERA
IFIFB/14.DT Tuutorlusteenuseid vahendava veebipõhise platvormi loomine Romil Rõbtšenkov 07.06.2017 ETERA
IFIFB/14.DT Restorani menüü rakenduse arendamine Androidi platvormile Romil Rõbtšenkov 07.06.2017 ETERA
IFIFB/14.DT Veebisaidi kasutajaliidese testimise rakenduse arendamine Romil Rõbtšenkov 07.06.2017 ETERA
IFIFB/14.DT Kursuseprogrammide haldamise keskkonna nõuete analüüs ja disain Hans Põldoja 07.06.2017 ETERA
IFIFB/14.DT Kujundusmalli loomine sisuhaldussüsteemile Magento Romil Rõbtšenkov 07.06.2017 ETERA
IFIFB/14.DT Failide jagamine ilma internetiühenduseta kasutades Android operatsioonisüsteemi Jaagup Kippar 07.06.2017 ETERA
IFIFB/14.DT Digitehnoloogiate instituudi uudiseportaali ja siseveebi arendus Romil Rõbtšenkov 07.06.2017 ETERA
IFIFB/07.DT Gurmeeteater mobiilirakenduse arendamine Jaagup Kippar 06.06.2017 ETERA
IFIFB/10.DT Automaattestide koostamine Robot Framework raamistikul pangandustarkvara näitel Inga Petuhhov 06.06.2017 ETERA
IFIFB/11.DT Tennisemängu edendavad tehnoloogiad Jaagup Kippar 06.06.2017 ETERA
IFIFB/11.DT Camunda platvormil protsessimootori rakendamine Elektrilevi äriprotsessides Jaagup Kippar 06.06.2017 ETERA
IFIFB/11.DT Spring Boot veebirakenduse loomine Jaagup Kippar 06.06.2017 ETERA
IFIFB/12.DT Autoremonditöökoja CRM võimaluste loomine Viruauto näitel Jaagup Kippar 06.06.2017 ETERA
IFIFB/12.DT Ühistranspordi sõiduplaani andmete optimeerimine nutiseadmetele Priidu Paomets 06.06.2017 ETERA
IFIFB/12.DT Eesti kinode infosüsteem Jaagup Kippar 06.06.2017 ETERA
IFIFB/14.DT Nutiriide prototüübi loomine Arduino platvormi abil Jaagup Kippar 06.06.2017 ETERA
IFIFB/14.DT Praktikumimaterjalide koostamine õpikule R for Data Science Jaagup Kippar 06.06.2017 ETERA
IFIFB/14.DT Universaalse disaini hindamisvahendi disain ja haldamine Vladimir Tomberg 06.06.2017 ETERA
IFIFB/14.DT Voogmeedia mitmes asukohas sünkroonselt esitamise vahendid Andrus Rinde 06.06.2017 ETERA
IFIFB/14.DT MIDI faile võrdleva tarkvara arendamine ja testimine Jaagup Kippar 06.06.2017 ETERA
IFIFB/08.DT C++ spetsifikatsiooni uuendusega kaasnevate muudatuste kasulikkuse analüüs Inga Petuhhov 05.06.2017 ETERA
IFIFB/12.DT Arvutikasutajate teadlikkus sotsiaalmanipulatsioonist Tallinna Ülikooli üliõpilaste näitel Kaido Kikkas 05.06.2017 ETERA
IFIFB/13.DT Kõnetuvastuse rakendamine keeleõppe mängu näitel Martin Sillaots 05.06.2017 ETERA
IFIFB/13.DT Dota 2 Workshop Tools õppematerjal kohandatud mängude loomiseks Jaagup Kippar 05.06.2017  
IFIFB/13.DT Vabavaralisel näotuvastusel põhinev autentimisrakendus Andrus Rinde 05.06.2017 ETERA
IFIFB/13.DT Arduino ühendamine Microsoft IoT-ga Jaagup Kippar 05.06.2017 ETERA
IFIFB/13.DT Teadlikult ebaturvaliselt kirjutatud veebirakenduse valimine õppetöös kasutamiseks Inga Petuhhov 05.06.2017 ETERA
IFIFB/14.DT Mänguelementide disain rollimängudes Martin Sillaots 05.06.2017 ETERA
IFIFB/14.DT Kodulooma toitmise automatiseerimine Raspberry Pi abil Jaagup Kippar 05.06.2017 ETERA
IFIFB/14.DT Linuxis kasutatavate veebiserverite turvalisuse analüüs Edmund Laugasson 05.06.2017 ETERA
IFIFB/14.DT Sõltumatu videomängu arendus Bunnyhop'i näitel Martin Sillaots 05.06.2017 ETERA
IFIFB/14.DT Veebilehe nähtavuse tõstmise võimalused Google otsingumootori näitel Priit Tammets 05.06.2017 ETERA
IFIFB/14.DT Andmebaasi struktuuri ja dokumentatsiooni korrastamine küsitlustarkvara Ankeet.ee näitel Inga Petuhhov 05.06.2017 ETERA
IFIFB/12.DT Andmete varundamine Digitehnoloogiate instituudi õppejõudude seas Kairi Osula 25.01.2017 ETERA
IFIFB/12.DT Viirusetõrjete võrdlev analüüs Edmund Laugasson 25.01.2017 ETERA
IFIFB/12.DT Veaseisundid ja nende määramine Testlio platvormil Romil Rõbtšenkov 25.01.2017 ETERA
IFIFB/12.DT Kolmanda osapoole teenused rakenduse logimiseks Jaagup Kippar 25.01.2017 ETERA
IFIFB/13.DT Autode meedia- ja teabesüsteemi Apple Carplay rakenduse prototüübi loomine Romil Rõbtšenkov 25.01.2017 ETERA
IFIFB/13.DT Koolide enesehindamise keskkonna Digipeegel testimine Romil Rõbtšenkov 25.01.2017 ETERA
45 kaitstud lõputööd

2016

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
IFIFB/11.DT Vaba tarkvara vs omanduslik tarkvara - kumma juurutamine on säästlikum? Edmund Laugasson 08.06.2016 ETERA
IFIFB/12.DT Paindliku tarkvaraarendusmetoodika juurutamisest firma X näitel Inga Petuhhov 08.06.2016 ETERA
IFIFB/12.DT Turvateadlik tarkvaravalik haridusasutuses Edmund Laugasson 08.06.2016 ETERA
IFIFB/12.DT 3D modelleerimise lühikursus algklasside õpilastele iPadi kasutades Andrus Rinde 08.06.2016 ETERA
IFIFB/12.DT Testimisprotsessi parendamine lõppkasutajate efektiivsema kaasamise läbi Statistikaameti näitel Inga Petuhhov 08.06.2016 ETERA
IFIFB/12.DT Arvutikasutaja töökeskkonna hindamine Fortum CFS Eesti OÜ näitel Kairi Osula 08.06.2016 ETERA
IFIFB/13.DT Juhuslik - meelelahutusrakenduse prototüüp Jaagup Kippar 08.06.2016 ETERA
IFIFB/13.DT Mängumaailma emotsionaalsete aspektide disain Unity näitel Martin Sillaots 08.06.2016 ETERA
IFIFB/13.DT Toitumisalase õpimängu arendusuuring Martin Sillaots 08.06.2016 ETERA
IFIFB/13.DT Kütteseadmete simuleerimisprototüübid Tallinna Ülikooli robootika kursuse tarbeks Jaagup Kippar 08.06.2016 ETERA
IFIFB/13.DT Digitaalse jalajälje vähendamine vabavara abil Edmund Laugasson 08.06.2016 ETERA
IFIFB/10.DT Mobile-first seadmetundlik arendusmeetod Jaagup Kippar 07.06.2016 ETERA
IFIFB/11.DT Mängu reeglite kavandamine ja balansseerimine Unity näitel Martin Sillaots 07.06.2016 ETERA
IFIFB/11.DT Xamarin ja Mvvmcross iOS ja Android rakenduste loomiseks. Õppematerjal Jaagup Kippar 07.06.2016 ETERA
IFIFB/12.DT Teadus- ja arendusprojektide halduskeskkonna tarkvarade soovitussüsteemi kontseptsiooni arendamine Priit Tammets 07.06.2016 ETERA
IFIFB/12.DT Tavakasutaja tehniline võimekus veebivideoülekannete edastamiseks ja vastuvõtmiseks Andrus Rinde 07.06.2016 ETERA
IFIFB/12.DT Ülevaade andmete hoiustamisest ja haldamisest Androidi tarkvaraarenduses Jaagup Kippar 07.06.2016 ETERA
IFIFB/13.DT Tarkvaravaliku mõju haridusele, majandusele ja julgeolekule Eestis Edmund Laugasson 07.06.2016 ETERA
IFIFB/13.DT Empiiriline uuring muusika- ja rütmimängudest Martin Sillaots 07.06.2016 ETERA
IFIFB/13.DT Üliõpilaste akadeemiliste tööde teemade registri arendus Hans Põldoja 07.06.2016 ETERA
IFIFB/13.DT Adobe Photoshop tarkvara kasutamine veebidisaini ja eeskomponendi arendamiseks Romil Rõbtšenkov 07.06.2016 ETERA
IFIFB/13.DT Virtuaalne tunnustamise süsteemi Open Badges ülesseadmine ja kasutamine Marina Kurvits 07.06.2016 ETERA
IFIFB/13.DT Üheleherakenduse loomine Ruby on Rails raamistiku abil Jaagup Kippar 07.06.2016 ETERA
IFIFB/10.DT Intelligentse õppekorralduse abisüsteemi prototüübi arendamine Erika Matsak 06.06.2016 ETERA
IFIFB/11.DT Fotoreaalsete kujutiste visualiseerimine vabavara või kommertsvaraga Andrus Rinde 06.06.2016 ETERA
IFIFB/11.DT Eesti vahekeele korpuse klasteranalüüsi vahendite kasutamine teksti keeletaseme prognoosimisel Jaagup Kippar 06.06.2016 ETERA
IFIFB/11.DT Lingvistika analüüs R-keele abil: õppematerjal Jaagup Kippar 06.06.2016 ETERA
IFIFB/11.DT Solid Edge valikharjutus Kalle Kivi 06.06.2016 ETERA
IFIFB/12.DT Piiratud funktsionaalsusega seadmete asjade interneti andmevahetusprotokollid Jaagup Kippar 06.06.2016 ETERA
IFIFB/12.DT Vabavara juurutamine Statistikaameti näitel Edmund Laugasson 06.06.2016 ETERA
IFIFB/12.DT Clanbeat.com kasutajate sisseelamise toetamise protsessi disain ja arendus Romil Rõbtšenkov 06.06.2016 ETERA
IFIFB/13.DT Koduse sahvrirakenduse prototüübi loomine Romil Rõbtšenkov 06.06.2016 ETERA
IFIFB/13.DT Heli manipuleerimine veebilehel Web Audio API't kasutades Andrus Rinde 06.06.2016 ETERA
IFIFB/13.DT Kasvuhoone töö automatiseerimine Jaagup Kippar 06.06.2016 ETERA
IFIFB/13.DT CSS ja JS animatsioonid Internetis Andrus Rinde 06.06.2016 ETERA
35 kaitstud lõputööd

2015

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
IFIFB/07.DT Avalduste esitamise infosüsteem Peetri Lasteaed-Põhikooli näitel Jaagup Kippar 04.06.2015 ETERA
IFIFB/07.DT Testimisprotsesside parendamine firma Navionics näitel Inga Petuhhov 04.06.2015 ETERA
IFIFB/08.DT Sisuhaldussüsteemide turvalisus Harjumaa üldhariduskoolide veebilehtede näitel Meelis Karp 04.06.2015 ETERA
IFIFB/09.DT Veebiroomaja rakendus vastavalt meediaagentuuri vajadustele Jaagup Kippar 04.06.2015 ETERA
IFIFB/10.DT Virtuaaltreeningud Kairi Osula 04.06.2015 ETERA
IFIFB/10.DT Kasutatavuse testimine projektis Touch the Exchange Ilja Šmorgun 04.06.2015 ETERA
IFIFB/11.DT Veebiteenuse arendamise teekaart Rada7.ee näitel Jaagup Kippar 04.06.2015 ETERA
IFIFB/11.DT Arvutimängu tegelase loomine kasutades 3D modelleerimistarkvara Blender Martin Sillaots 04.06.2015 ETERA
IFIFB/11.DT HTML elementide animatsioonide optimeerimine Andrus Rinde 04.06.2015 ETERA
IFIFB/11.DT WebGL'i kasutamine interaktiivsete graafikarakenduste loomiseks veebilehitsejas: õppematerjal Jaagup Kippar 04.06.2015 ETERA
IFIFB/12.DT Leap Motion: Uue generatsiooni 3D sensor Jaagup Kippar 04.06.2015 ETERA
IFIFB/12.DT Eesti vahekeele korpuse vigade märgendusmooduli optimeerimine Jaagup Kippar 04.06.2015 ETERA
IFIFB/12.DT Neurovõrkude kasutamine finantsturgude analüüsiks Erika Matsak 04.06.2015 ETERA
IFIFB/12.DT Veebirakenduste kasutajaliideste kohandatud elementide loomine Polymer projekt vahenditega Andrus Rinde 04.06.2015 ETERA
IFIFB/12.DT Virtuaalse simulaatori praktiline mõju reaalsetele oskustele Gran Turismo näitel Martin Sillaots 04.06.2015 ETERA
IFIFB/12.DT PhoneGap rakendus Rally Estonia piletimüügi näitel Jaagup Kippar 04.06.2015 ETERA
IFIFB/12.DT Eksamite Infosüsteemi testide rakendamine LTI-arhitektuuriga õpisüsteemides Mart Laanpere 04.06.2015 ETERA
IFIFB/07.DT Catel raamistik ja MVVM muster WPF rakendustes Jaagup Kippar 20.01.2015 ETERA
IFIFB/10.DT Õpianalüütika mooduli kavandamine ja arendus EMMA platvormile Hans Põldoja 20.01.2015 ETERA
19 kaitstud lõputööd

2014

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
IFIFB/07.DT Google reklaamitoodete rakendatavus Eesti e-kaubandussektoris Andrus Rinde 03.06.2014 ETERA
IFIFB/07.DT Ajaveebide agregeerimine e-kursusel EduFeedri näitel Hans Põldoja 03.06.2014 ETERA
IFIFB/08.DT Arvutiklassi broneerimise veebirakendus Eesti koolidele Mart Laanpere 03.06.2014 ETERA
IFIFB/08.DT Protsessikaardistuse läbiviimine Abieluvararegistri andmete automaatse uuendamise näitel Inga Petuhhov, Piret Saartee 03.06.2014 ETERA
IFIFB/09.DT FoxPro geneetikaalase pärandrakenduse portimine veebiplatvormile Jaagup Kippar 03.06.2014 ETERA
IFIFB/09.DT Automatiseeritud kauplemissüsteemi optimeerimine FOREX-turu näitel Jaagup Kippar 03.06.2014 ETERA
IFIFB/10.DT Veebilehtede loomise lühikursus üldhariduskooli õpilastele WYSIWYG veebitoimetaja baasil Andrus Rinde 03.06.2014 ETERA
IFIFB/10.DT MSSQL 2012 Administreerimine. Õppematerjal. Jaagup Kippar 03.06.2014 ETERA
IFIFB/10.DT Õppeotstarbelised mängud ja simulaatorid keele õppimiseks Martin Sillaots 03.06.2014 ETERA
IFIFB/10.DT Kasutatavusmeetodite rakendamine kui iduettevõtte edufaktor Priit Tammets, Zahhar Kirillov 03.06.2014 ETERA
IFIFB/11.DT Õppematerjali koostamine töölauarakenduste loomiseks Mac OS X platvormile Andrus Rinde 03.06.2014 ETERA
IFIFB/11.DT Õppematerjal Adobe Edge Animate'i kasutamiseks interaktiivsete rakenduste loomisel Andrus Rinde 03.06.2014 ETERA
IFIFB/11.DT Üliõpilaste kaasamine digitaalsete õppematerjalide koostamisse Hans Põldoja 03.06.2014 ETERA
IFIFB/11.DT Kasutajaliidese testid programmeerimisoskuste hindamiseks Jaagup Kippar 03.06.2014 ETERA
IFIFB/11.DT Eesrakenduste loomise töövoo parendamine Jaagup Kippar 03.06.2014 ETERA
15 kaitstud lõputööd

2013

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
IFIFB/07.DT Piwik sobivus veebilehe kasutuse analüüsimiseks www.annaabi.ee näitel Inga Petuhhov 04.06.2013  
IFIFB/07.DT Microsoft DirectAccess ja OpenVPN võrdluses Meelis Karp 04.06.2013  
IFIFB/08.DT Elektrooniline õppematerjal laulukoori hääleharjutusteks Jaagup Kippar 04.06.2013  
IFIFB/08.DT Programmeerimisoskuste hindamise veebikeskkond Jaagup Kippar 04.06.2013  
IFIFB/09.DT IT-lahenduste kasutamine restoranide tööprotsesside tõhustamiseks Kairi Osula 04.06.2013  
IFIFB/10.DT Arvutigraafika käsitlemine üldhariduskoolis Kairi Osula 04.06.2013  
IFIFB/06.DT IT tarkvara kasutamine organisatsiooni juhtimisülesannetes Taivo Tuuling 24.01.2013  
IFIFB/08.DT Sotsiaaltarkvara arendus Styleup keskkonna näitel Jaagup Kippar 24.01.2013  
IFIFB/09.DT Veebilehtede korrektse välimuse tagamine CSS3 vahenditega erinevatel seadmetel Andrus Rinde 24.01.2013  
9 kaitstud lõputööd

2012

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
IFIFB/07.DT Ligipääsetava veebivormi prototüübi väljatöötamine Eliit Loomakliiniku broneerimisvormi näitel Priit Tammets 28.05.2012  
IFIFB/07.DT Statistikapõhise tarkvara loomine morfoloogiliste kollokatsioonide eraldamiseks eesti keele tekstidest Erika Matsak 28.05.2012  
IFIFB/07.DT Eestikeelsetes tekstides asesõnade asendamise algoritm Erika Matsak 28.05.2012  
IFIFB/07.DT Noore ja eaka internetikasutuse erinevused kahe juhtumi näitel Tiina Tambaum 28.05.2012  
IFIFB/07.DT Fotode hulgitöötlemine Andrus Rinde 28.05.2012  
IFIFB/07.DT Objektorienteeritud veebilahenduse koostamine PHP abil Jaagup Kippar 28.05.2012  
IFIFB/07.DT Eakate arvuti ja Interneti kasutamise probleeme Elioni Ettevõtted AS näitel Tiina Tambaum 28.05.2012  
IFIFB/08.DT Mobiilse veebi arendamine Jaagup Kippar 28.05.2012  
IFIFB/08.DT Apple´i tekstitöötlusprogramm Pages. Õppematerjal Jaanika Meigas 28.05.2012  
IFIFB/08.DT Suure dünaamilise ulatusega (HDR) fotograafia. Õppematerjal Kalle Kivi 28.05.2012  
IFIFB/09.DT Sooduspakkumiste vahendamine veebis Jaagup Kippar 28.05.2012  
IFIFB/09.DT Rakenduste loomine programmi GameMaker abil Andrus Rinde 28.05.2012  
IFIFB/09.DT Registriandmete avalikustamisest Ehitisregistri näitel Peep Küngas, Jaagup Kippar 28.05.2012  
IFIFB/09.DT Arvutimängu rakendamine õppetöös Minecrafti geomeetriaülesannete näitel Martin Sillaots 28.05.2012  
IFIFB/07.DT Eesti vahekeele korpuse märgendusliidese arendamine ja võimalikud rakendused Erika Matsak, Jaagup Kippar 25.01.2012  
IFIFB/07.DT Statistikaameti veebilehe vastavusse viimine W3C ja WCAG standarditega - kontseptsioon ja disain Hillar Põldmaa 25.01.2012  
IFIFB/08.DT Loovuse testimise veebirakenduse arendamine EAS innovatsiooniosaku näitel Jaagup Kippar 25.01.2012  
17 kaitstud lõputööd

2011

Õppekavaversioon Lõputöö pealkiri Juhendajad Kaitstud Lõputöö
IFIFB/06.DT Filtrite kasutamine pilditöötluses Andrus Rinde 27.05.2011  
IFIFB/06.DT Internetiturundus sotsiaalmeedia abil koeratoit.ee näitel Mart Laanpere 27.05.2011  
IFIFB/06.DT Vidinate tehnoloogia Windows keskkonnas tudengi ajaplaneerimise näitel Erika Matsak 27.05.2011  
IFIFB/06.DT Kõnesalvestuste transkribeerimine laste kõne korpuse näitel Erika Matsak 27.05.2011  
IFIFB/06.DT E-turunduse andmebaaside arendamine Jaagup Kippar 27.05.2011  
IFIFB/06.DT Digitaaltelevisioon ja sotsiaalmeedia Mart Laanpere 27.05.2011  
IFIFB/06.DT Levinuimad rakendusloogilised rünnakud veebilehtede vastu Jaagup Kippar 27.05.2011  
IFIFB/06.DT jQuery kasutamine reaalajarakenduste loomisel Jaagup Kippar 27.05.2011  
IFIFB/06.DT Privaatsus sotsiaalvõrgustikes Birgy Lorenz 27.05.2011  
IFIFB/07.DT Fotoblogide kasutamise võimalused Kaido Kikkas 27.05.2011  
IFIFB/07.DT Windows 7, Mac OS X 10.6 ja Ubuntu Linux 10.04 ligipääsetavuse võrdlev analüüs Kaido Kikkas 27.05.2011  
IFIFB/07.DT Probleemsed osalaused tekstide esitamisel lausearvutusvalemite abil Erika Matsak 27.05.2011  
IFIFB/08.DT Suupilli tabulatuuride XML märgendus Vladimir Tomberg, Jaagup Kippar 27.05.2011  
IFIFB/08.DT Lõppkasutajate kaasamine testimisprotsessi Fortum CFS Eesti OÜ näitel Inga Petuhhov 27.05.2011  
IFIFB/08.DT Scratch-i õpetamisest keskkoolis Jaagup Kippar 27.05.2011  
IFIFB/08.DT Nutitelefonide turvalisus. Õppevahend Erika Matsak 27.05.2011  
IFIFB/08.DT 3D mängude loomine XNA keskkonnas. Õppematerjal Jaagup Kippar 27.05.2011  
IFIFB/08.DT CSS3 raamistike võrdlus Hans Põldoja 27.05.2011  
18 kaitstud lõputööd