Eesti keeles | In English
Õppekavad | Õppejõud | Lõputööd | Avaldused | Päringud

Õppeained

Digitehnoloogiate instituudi ained

Ainekood Aine nimetus Maht EAP Vastutav õppejõud
COD1.DT Digitaalinformatsiooni korraldus 15
COD2.DT Juurdepääs digitaalraamatukogudele 15
COD3.DT Digitaalraamatukogude kasutajad ja kasutamine: kvantitatiivne ja kvalitatiivne hindamine 15
DTI6001.DT Õppimine kõrgkoolis 6 Hans Põldoja
DTI6002.DT Ettevõtteseminar 2 Pirje Jürgens
DTI7001.DT Välispraktika 9 Hans Põldoja
DTI7002.DT Uurimismeetodid 6 Sirje Virkus
DTI8001.DT Erialane rakenduslik tegevus 6
DTI8002.DT Ülikoolipraktika 6
DTI8003.DT Teadusseminar 3 Timo Tobias Ley
DTI8004.DT Eriala individuaalaine 6
DTI8005.DT Doktoritöö 180
DTI8006.DT Uurimissuunad haridustehnoloogias ja teadmusjuhtimises 4 Maria Jesus Rodriguez Triana
DTI8007.DT Teaduskollokvium 4 Timo Tobias Ley
IFI6001.DT Arvuti töövahendina 5 Inga Petuhhov
IFI6009.DT Tarkvaratehnika 3 Inga Petuhhov
IFI6013.DT Andmebaaside projekteerimine 3 Inga Petuhhov
IFI6014.DT Operatsioonisüsteemid 3
IFI6018.DT Arvutivõrgud ja andmeside 4 Meelis Karp
IFI6019.DT Teoreetiline informaatika 5 Peeter Normak
IFI6022.DT Digitaalne meedia 4 Andrus Rinde
IFI6023.DT Arvutigraafika 4 Mati Mõttus
IFI6025.DT Seminaritöö 4
IFI6028.DT Graafika ja muusika programmeerimine 3 Andrus Rinde
IFI6030.DT 3D modelleerimine 5 Kalle Kivi
IFI6033.DT IT-arenduse aktuaalseid probleeme 3 Inga Petuhhov
IFI6037.DT Programmeerimise algkursus 3 Jaagup Kippar
IFI6038.DT XML rakendused 3 Jaagup Kippar
IFI6040.DT Pythoni ja Zope veebirakendused 3 Jaagup Kippar
IFI6045.DT MS Windows´i operatsioonisüsteemid 3 Tanel Toova
IFI6047.DT Digifotograafia alused 3 Mati Mõttus
IFI6049.DT Intellektuaalne omand ja andmekaitse 3 Tanel Õunapuu
IFI6050.DT Bakalaureusetöö 9
IFI6051.DT Veebiraamistikud 3 Jaagup Kippar
IFI6053.DT 3D mudelid ja CAM 3 Kalle Kivi
IFI6054.DT Agiilne tarkvaraarendus 3 Marek Kusmin
IFI6056.DT Veebilehtede loomine 3 Andrus Rinde
IFI6057.DT Intelligentsed süsteemid 4 Jaagup Kippar
IFI6058.DT Praktika 5 Inga Petuhhov
IFI6059.DT Rakenduste programmeerimine 4 Inga Petuhhov
IFI6060.DT .NET raamistik 4 Jaagup Kippar
IFI6063.DT Infotehnoloogia eetilised, sotsiaalsed ja professionaalsed aspektid 4
IFI6068.DT Sissejuhatus infosüsteemidesse 4 Jelena Vendelin
IFI6069.DT Programmeerimise põhikursus 4 Jaagup Kippar
IFI6070.DT Intelligentne arvutikasutus 4 Andrus Rinde
IFI6071.DT Objektorienteeritud programmeerimine keeles C++ 3 Jaagup Kippar
IFI6072.DT Arvutiriistvara 3
IFI6074.DT Programmeerimise alused 4 Inga Petuhhov
IFI6075.DT Multimeedium 4 Andrus Rinde
IFI6076.DT Veebiprogrammeerimine 4 Andrus Rinde
IFI6077.DT 3D modelleerimine I 4 Kalle Kivi
IFI6078.DT Meediatehnoloogiad 3 Birgy Lorenz
IFI6081.DT Andmeanalüüs I 3 Kairi Osula
IFI6082.DT Andmeanalüüs II 3 Kairi Osula
IFI6083.DT Algoritmid ja andmestruktuurid 4 Inga Petuhhov
IFI6084.DT Tarkvaraarenduse projekt I 3 Inga Petuhhov
IFI6085.DT Uurimisseminar I 2 Martin Sillaots
IFI6086.DT Uurimisseminar II 2 Martin Sillaots
IFI6087.DT Arvutite ja võrkude haldamine 4 Meelis Karp
IFI6088.DT Seminaritöö 3 Inga Petuhhov
IFI6089.DT Tarkvaraarenduse projekt II 3 Inga Petuhhov
IFI6090.DT Andmebaaside praktikum 3 Jaagup Kippar
IFI6091.DT Objektorienteeritud veebirakendused 3 Jaagup Kippar
IFI6092.DT Tarkvara testimise alused 3 Sille Kaupmees
IFI6093.DT Veebirakenduste kasutajaliidesed 3 Jaagup Kippar
IFI6094.DT Kasutajakeskse disaini meetodid 3 Hans Põldoja
IFI6095.DT Veebiraamistikud 3
IFI6097.DT Robootika 3 Jaagup Kippar
IFI6098.DT Andmeanalüüsi lahendused R-keeles 4 Jaagup Kippar
IFI6099.DT Arvutimängud 4 Martin Sillaots
IFI6100.DT Bakalaureusetöö 6
IFI6101.DT Asjade internet 3 Jaagup Kippar
IFI6102.DT 3D animeerimine 3 Andrus Rinde
IFI6103.DT Vabavara paketid ja praktikad 4
IFI6104.DT Veebisaidi arendus ja haldus 3 Vanessa Vorteil
IFI6105.DT 3D modelleerimine II 4 Kalle Kivi
IFI6106.DT Andmebaasid 4 Priidu Paomets
IFI6107.DT Sissejuhatus infoturbesse 4 Hillar Põldmaa
IFI6200.DT Digitehnoloogiad poliitikas ja valitsuses 4 David Jose Ribeiro Lamas
IFI6201.DT Teaduslik mõtteviis 6 Kairi Osula
IFI6202.DT Hariduslikud programmeerimiskeeled 4 Inga Petuhhov
IFI6203.DT Robootika 4
IFI6204.DT Sotsiaalse võrgustumise tehnoloogiad 4 Terje Väljataga
IFI6205.DT Võrgu- ja pilvetehnoloogiad 4 Tanel Toova
IFI6206.DT Digipädevuste baaskursus 3 Jaanika Meigas
IFI6207.DT Interaktsioonidisain 4 Mati Mõttus
IFI6208.DT Üldotstarbelised arendusplatvormid 4 Jaagup Kippar
IFI6209.DT Operatsioonisüsteemide alused ja haldamine 6 Tanel Toova
IFI6210.DT Eriala individuaalaine 3 Inga Petuhhov
IFI6211.DT Eesrakenduste arendamine 4 Tauri Kirsipuu
IFI6212.DT Teoreetiline informaatika 4 Peeter Normak
IFI6213.DT Tarkvaraarenduse praktika 6 Inga Petuhhov
IFI6214.DT Veeb ja meedia elemendid 6 Andrus Rinde
IFI6215.DT Arvutite ja võrkude haldamine 3 Meelis Karp
IFI6216.DT Bakalaureusetöö 12
IFI6217.DT Digitaalne kirjaoskus 6 Linda Helene Sillat
IFI6218.DT Digihumanitaaria tehnoloogiad 6 Jaagup Kippar
IFI6219.DT Tehnoloogia ja ühiskond 6 Terje Väljataga
IFI6220.DT Digitaalne informatsioon ja kommunikatsioon 6 Marianne Paimre
IFI6221.DT Kvantitatiivne digihumanitaaria 6 Jaagup Kippar
IFI6222.DT Kvalitatiivne digihumanitaaria 6 Jaagup Kippar
IFI6223.DT Keel ja tehnoloogia 6 Pille Eslon
IFI6224.DT Mobiilirakenduste arendamine 4 Roman Gorislavski
IFI6225.DT Kasutajaliideste disain ja arendus 4 Priit Tammets
IFI6226.DT Objektorienteeritud programmeerimine 6 Jaagup Kippar
IFI6227.DT Veebiprogrammeerimine 6 Andrus Rinde
IFI6228.DT Algoritmid ja andmestruktuurid 6 Inga Petuhhov
IFI6229.DT Rakenduste programmeerimine 6 Inga Petuhhov
IFI6230.DT Tarkvara testimise alused 4 Sille Kaupmees
IFI6231.DT Tarkvaraarenduse projekt 4 Inga Petuhhov
IFI6232.DT Uurimisseminar 2 Andrus Rinde
IFI6233.DT Praktika 6 Inga Petuhhov
IFI6234.DT Tarkvarasüsteemide osalusdisain 4 Ilja Šmorgun
IFI6235.DT Multimeediumi tehnoloogiad 6 Andrus Rinde
IFI7003.DT Projektijuhtimine tarkvaraarenduses 6 Peeter Normak
IFI7007.DT Uurimismeetodid 4 Martin Sillaots
IFI7009.DT Erialaseminar 6 Peeter Normak
IFI7011.DT Põhipraktika I 6 Maia Lust
IFI7012.DT Põhipraktika II 6 Maia Lust
IFI7013.DT Infotehnoloogia strateegiline juhtimine 5 Andres Kütt
IFI7014.DT Magistritöö 15
IFI7015.DT Eriala individuaalaine 3 Peeter Normak
IFI7017.DT Informaatika pedagoogiline praktika 3
IFI7020.DT Arendusprojekt 6 Martin Sillaots
IFI7021.DT Infotehnoloogia infrastruktuuri arendamine 4 Peeter Normak
IFI7022.DT Infotehnoloogia töökorraldus ja haldamine 5 Guido Leibur
IFI7023.DT Infokäitluse alused 4 Priit Parmakson
IFI7025.DT Windows-tööjaamade haldamine 4 Tanel Toova
IFI7026.DT IT-arendamisega seonduvad juriidilised probleemid 4 Eero Johannes
IFI7027.DT Erialane rakenduslik tegevus 6
IFI7028.DT Erialapraktika 6 Peeter Normak
IFI7030.DT Finantsjuhtimine 4 Eve Lamberg
IFI7031.DT Aktiivõpe informaatikatunnis 3 Mart Laanpere
IFI7034.DT Informaatika didaktika 6 Mart Laanpere
IFI7039.DT Serveripoolsed interaktiivsed tehnoloogiad 4 Jaagup Kippar
IFI7040.DT Magistritöö 30
IFI7041.DT Andmeanalüüs: statistiline andmestik ja kirjeldav statistika 4
IFI7044.DT Andmeanalüüs: üldistav statistika 4
IFI7045.DT Infoturbe haldus 4 Hillar Põldmaa
IFI7046.DT Eriala individuaalaine 3 Peeter Normak
IFI7051.DT Õppedisaini alused 4 Mart Laanpere
IFI7052.DT Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud 3
IFI7053.DT Digitaalsete õppematerjalide koostamine 3 Hans Põldoja
IFI7055.DT Innovatsioonitehnoloogiad 4 Mart Laanpere
IFI7056.DT Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon 4
IFI7057.DT Haridustehnoloogiline nõustamine 3
IFI7058.DT Haridustehnoloogia praktika 10 Kairit Tammets
IFI7059.DT Digitaalse meedia sisutootmine 3 Andrus Rinde
IFI7060.DT Õpianalüütika 3 Kai Pata
IFI7061.DT Multimeediumi arendamine 5 Andrus Rinde
IFI7062.DT Haridustehnoloogilise taristu seminar 3 Birgy Lorenz
IFI7064.DT Õpihaldussüsteemid 3
IFI7065.DT Magistritöö seminar I 3
IFI7066.DT Magistritöö seminar II 3
IFI7070.DT Statistilised järeldused uurimistöös 3
IFI7071.DT Mitmemõõtmeline statistika 6 Kairi Osula
IFI7072.DT Magistritöö 16 Terje Väljataga
IFI7073.DT IKT-hanked ja lepingud 4 Jaan Oruaas
IFI7074.DT Tehnoloogiapõhine õpe organisatsioonis 4 Kai Pata
IFI7075.DT Ettevõttearhitektuur 5 Alexander Horst Norta
IFI7080.DT Haridustehnoloogia I 3
IFI7081.DT Haridustehnoloogia II 3
IFI7082.DT Haridustehnoloogia III 3
IFI7083.DT Õppemängu disain 3 Martin Sillaots
IFI7084.DT Haridustehnoloogia koolis 4 Kai Pata
IFI7085.DT IT riskijuhtimine 4 Hillar Põldmaa
IFI7086.DT Informaatika didaktika praktikum I 3 Mart Laanpere
IFI7087.DT Informaatika didaktika praktikum II 3 Mart Laanpere
IFI7088.DT Riistvara koolis 4
IFI7089.DT Magistritöö 24
IFI7090.DT Nutiseadmete pedagoogilised ja rakenduslikud aspektid 4
IFI7119.DT Magistritöö 21 David Jose Ribeiro Lamas
IFI7122.DT Magistritöö 20 David Jose Ribeiro Lamas
IFI7128.DT Kasutaja modelleerimine ja soovitussüsteemid 4 Adolfo Ruiz Calleja
IFI7154.DT Interaktiivsete tarkvarasüsteemide loomine 5 Ilja Šmorgun
IFI7155.DT Kasutajakogemuse hindamine 5
IFI7156.DT Interaktsioonidisaini meetodid 5 Hans Põldoja
IFI7157.DT Praktika 4 David Jose Ribeiro Lamas
IFI7158.DT Magistritöö seminar 4 David Jose Ribeiro Lamas
IFI7159.DT Inimese ja arvuti interaktsiooni alused 5 David Jose Ribeiro Lamas
IFI7160.DT Inimese ja arvuti interaktsiooni aktuaalsed teemad 4 Ilja Šmorgun
IFI7161.DT Disaini teooria ja metoodika 4 Hanna-Liisa Pender
IFI7162.DT Lausandmetöötlus 4 Ilja Šmorgun
IFI7163.DT Digitaalsete mängude disain 5
IFI7164.DT Mobiilirakenduste töötuba 4 Jaagup Kippar
IFI7165.DT Erivajadustega arvestav disain 4 Vladimir Tomberg
IFI7166.DT Semantilised tarkvaralahendused 4
IFI7167.DT Sotsiaaltarkvara 4 Timo Tobias Ley
IFI7169.DT Ligipääsetavuse töötuba 4 Vladimir Tomberg
IFI7170.DT Disain kasutaja kaasamiseks 4
IFI7171.DT Inimese ja arvuti interaktsiooni filosoofilised aspektid 4
IFI7172.DT Kasutajakesksed tarkvaralahendused 4 Sonia Claudia da Costa Sousa
IFI7174.DT Veebiarenduse töötuba 4 Sonia Claudia da Costa Sousa
IFI7175.DT Jätkusuutlikkus inimese ja arvuti interaktsioonis 4
IFI7176.DT Uurimismeetodid inimese-arvuti interaktsioonis 4 Timo Tobias Ley
IFI7177.DT Mängu elementide kavandamine 4 Mikhail Fiadotau
IFI7178.DT Mängu sisemise loogika disain 4 Martin Sillaots
IFI7179.DT Mänguteooria ja -disaini alused 4 Mikhail Fiadotau
IFI7180.DT Prototüüpide loomine 4 Vladimir Tomberg
IFI7181.DT Tõsimängude töötuba 4 Martin Sillaots
IFI7182.DT Õpimängude projekt 4 Martin Sillaots
IFI7183.DT Õpimängude uurimine ja arendamine 4 Timo Tobias Ley
IFI7184.DT Programmeerimise töötuba 4 Sonia Claudia da Costa Sousa
IFI7185.DT Infoarhitektuur 4
IFI7200.DT Informaatika didaktika 4 Mart Laanpere
IFI7201.DT Digiajastu kirjaoskus 4
IFI7202.DT Multimeediumi arendamine 4 Andrus Rinde
IFI7203.DT Kooli haridustehnoloogilise taristu ja riistvara praktikum 4 Birgy Lorenz
IFI7204.DT Turvalisuse ja privaatsuse alused 4 Birgy Lorenz
IFI7205.DT Digitaalse meedia sisutootmine 4 Andrus Rinde
IFI7206.DT Operatsioonisüsteemide paigaldus ja haldus 4 Tanel Toova
IFI7207.DT Digitaalne õppevara 4 Hans Põldoja
IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud 4 Hans Põldoja
IFI7209.DT Haridustehnoloogia ja õppimisteadused 4 Kai Pata
IFI7210.DT Õpianalüütika 4 Kairit Tammets
IFI7211.DT Haridustehnoloogia praktika 6 Linda Helene Sillat
IFI7212.DT Kvantitatiivne andmeanalüüs 6
IFI7214.DT Disaini- ja arenduslabor 4
IFI7215.DT Hariduslikud programmeerimiskeeled 4 Inga Petuhhov
IFI7216.DT Aktiivõpe informaatikatunnis 4 Mart Laanpere
IFI7217.DT Informaatika alused 4 Peeter Normak
IFI7218.DT Magistritöö seminar 4 Mart Laanpere
IFI7219.DT Tarkvaratehnika ja -disain 4 Mikhail Fiadotau
IFI7221.DT Sissejuhatus erialasse 4 Peeter Normak
IFI7222.DT Infoturbe- ja riskihaldus 6 Hillar Põldmaa
IFI7223.DT Infotehnoloogia töökorraldus ja haldamine 6 Guido Leibur
IFI7224.DT Haridustehnoloogia koolis 6 Kai Pata
IFI7225.DT Digipädevuste alused 4 Marge Kusmin
IFI7300.DT Õpitehnoloogiate disain 4 Hans Põldoja
IFI7301.DT Digitaalne innovatsioon koolis - rahvusvahelised perspektiivid 4 Kai Pata
IFI7302.DT Mängude arendamine algajatele 4 Martin Sillaots
IFI7303.DT Füsioloogia-põhine ja afektiivne tarkvaraarendus 4 Mati Mõttus
IFI7304.DT Taju ja tähelepanu digitaalses meedias 4 Mati Mõttus
IFI7305.DT Tunnetus ja emotsioon digitaalses meedias 4 Mati Mõttus
IFI7306.DT Õppemängu disain 4 Martin Sillaots
IFI7307.DT Õpimängude sisu adaptatsiooni mõjutegurid 4 Triinu Jesmin
IFI7308.DT Uurimismeetodid 6 Timo Tobias Ley
IFI7309.DT Interaktiivsete tarkvarasüsteemide loomine 4 Ilja Šmorgun
IFI7310.DT Kasutajakogemuse hindamine 4 Sonia Claudia da Costa Sousa
IFI7311.DT Ümbritsev arvutustehnika 4 Ilja Šmorgun
IFI7312.DT Usalduse aspektid infotehnoloogias 4 Sonia Claudia da Costa Sousa
IFI7313.DT Interaktsioonidisaini meetodid 4 Hanna-Liisa Pender
IFI7314.DT Lõppkasutaja tarkvaraarendus 4 Ben Ighoyota Ajenaghughrure
IFI7315.DT Praktika 6 Sonia Claudia da Costa Sousa
IFI7316.DT Inimese ja arvuti interaktsiooni alused 6 Ilja Šmorgun
IFI7317.DT Digitaalse ligipääsetavuse töötuba 4 Vladimir Tomberg
IFI7318.DT Magistritöö seminar 6 David Jose Ribeiro Lamas
IFI7319.DT Arvutimängu 2D-graafika 4 Martin Sillaots
IFI7320.DT Andmeesituse tehnoloogiad 4 David Jose Ribeiro Lamas
IFI7321.DT Haridustehnoloogia õppeprotsessis 4 Kai Pata
IFI7322.DT Digitaalne innovatsioon koolis - rahvusvahelised perspektiivid 6 Kai Pata
IFI7323.DT Mängutööstus 4 Martin Sillaots
IFI7324.DT Enesemääratletud õppimine digitaalsetes tõsimängudes 4
IFI7325.DT 3D-graafika loomine arvutimängudele 4 Andrus Rinde
IFI7326.DT Õpimängude arendamise pedagoogilised ja psühholoogilised faktorid 4 Triinu Jesmin
IFI7327.DT Õpimängu praktika 6 Martin Sillaots
IFI7328.DT Magistritöö seminar 16 David Jose Ribeiro Lamas
IFI7329.DT Universaalne disain 6 Vladimir Tomberg
IFI7330.DT Eriala individuaalaine 6 Sonia Claudia da Costa Sousa
IFI7331.DT Mängu tasemete kavandamine 4 Mikhail Fiadotau
IFI7332.DT Mäng kui õpikeskkond 4 Mikhail Fiadotau
IFI7333.DT Mängu kavandamise psühholoogilised aspektid 4 Triinu Jesmin
IFI7334.DT Mängu matemaatika ja füüsika 4 Roman Gorislavski
IFI7335.DT Mänguarendusmustrid 4 Roman Gorislavski
IFI7336.DT Tehisintellekt mängudes 4 Roman Gorislavski
IFI7337.DT Graafika ja heli programmeerimine 4 Filipp Keks
IFI7338.DT Agiilne projektijuhtimine 4 Brandon Marsh
IFI7339.DT Mänguarendusprojekt 4 Martin Sillaots
IFI7340.DT Interaktiivsete tarkvarasüsteemide loomine 4 Ben Ighoyota Ajenaghughrure
IFI7341.DT Kasutajakogemuse hindamine 4 Sonia Claudia da Costa Sousa
IFI7342.DT Interaktsioonidisaini projekt 4 Vladimir Tomberg
IFI7343.DT Ümbritsev arvutustehnika 4 Ilja Šmorgun
IFI7344.DT Mängude arendamine edasijõudnutele 4 Roman Gorislavski
IFI7345.DT Mängureeglite kavandamine 4 Martin Sillaots
IFI7346.DT Sissejuhatus digitaalsetesse õpimängudesse 4 Mikhail Fiadotau
IFI7347.DT Mängude uuringud 4 Vladimir Tomberg
IFI7348.DT Õppemängu disain 4 Martin Sillaots
IFI7349.DT Mängu elementide loomine ja rakendamine 4 Mikhail Fiadotau
IFI7350.DT Mängutööstus 4 Brandon Marsh
IFI7351.DT Mängustamise kavandamine 4 Peadar Charles Callaghan
IFI7401.DT Kollektiivne intelligentsus sotsiotehnilistes süsteemides 6
IFI7402.DT Suur-, ava- ja linkandmed 6 Sigrid Mandre
IFI7403.DT Andmepõhine otsustamine ja muutuste juhtimine organisatsioonis 6 Sirje Virkus
IFI7404.DT Disainimõtlemine ja generatiivsed uuringud 4 Joanna Agata Rutkowska
IFI7405.DT Tarkvaraanalüüs ja nõuete koostamine 4 David Jose Ribeiro Lamas
IFI7406.DT Äriprotsessi modelleerimine ja automatiseerimine 4 Alexander Horst Norta
IFI7407.DT Praktika 6 Kai Pata
IFI7408.DT Infotehnoloogia strateegiline juhtimine 6 Peeter Normak
IFI7409.DT Tarkvarasüsteemide osalusdisain 6 Ilja Šmorgun
IFI7410.DT Infotehnoloogia strateegiline juhtimine 4 Peeter Normak
IFI7501.DT Inimese ja arvuti interaktsiooni alused 6 Ilja Šmorgun
IFI7503.DT Interaktiivsete tarkvarasüsteemide loomine 4 Ben Ighoyota Ajenaghughrure
IFI7504.DT Kasutajakogemuse hindamine 4 Sonia Claudia da Costa Sousa
IFI7506.DT Inimese ja arvuti interaktsiooni aktuaalsed teemad 4 Sonia Claudia da Costa Sousa
IFI8001.DT Kvantitatiivsed andmekogumise ja -analüüsi meetodid 3 Katrin Niglas
IFI8003.DT Teadusmetodoloogia 6 Katrin Niglas
IFI8004.DT Mitmemõõtmeline statistika: dispersioon- ja regressioonanalüüs 4 Katrin Niglas
IFI8005.DT Mitmemõõtmeline statistika: meetodid tunnuste ja objektide grupeerimiseks 4 Katrin Niglas
IFI8007.DT Kombineeritud uuringudisainid 6 Katrin Niglas
IFI8101.DT Infoühiskonna käsitlused ja protsessid 8 Peeter Normak
IFI8102.DT Erialane rakenduslik tegevus 6 Peeter Normak
IFI8103.DT Kvalifikatsioonieksam 6 Peeter Normak
IFI8104.DT Ülikoolipraktika 6 Peeter Normak
IFI8105.DT Doktoritöö 180
IFI8106.DT Teadusseminar 4 Peeter Normak
IFI8107.DT Eriala individuaalaine 4 Peeter Normak
IFI8108.DT Eriala individuaalaine 6
IFI8109.DT Teadus- ja arendusprojektide kavandamine ja täitmine 4 Peeter Normak
IFI8110.DT Inimese-arvuti interaktsiooni uurimissuunad 4 David Jose Ribeiro Lamas
IFI8111.DT Äriprotsessi modelleerimine ja automatiseerimine 4 Alexander Horst Norta
IFI8112.DT Lõppkasutajast lähtuv tarkvaradisain 4
IFI8113.DT Eriala individuaalaine 3 Peeter Normak
IFI8114.DT Eriala individuaalaine 5 Peeter Normak
INT6001.DT Infootsing: allikad ja meetodid 4
INT6002.DT Sissejuhatus infoteadustesse 6
INT6003.DT Infoteaduste uurimismeetodid 6
INT6006.DT Indekseerimine ja sisu analüüs 6 Aile Möldre
INT6007.DT Kogude kujundamine 4 Silvi Metsar
INT6009.DT Infoallikad ja infootsing 6
INT6010.DT Organisatsiooni teabeprotsessid 4 Elviine Uverskaja
INT6011.DT Infoteenindus 4 Elviine Uverskaja
INT6014.DT Marketing raamatukogu- ja infotöös 4 Aira Lepik
INT6015.DT Intellektuaalse omandi kaitse 4 Silvi Metsar
INT6016.DT Äriteabe allikad 4 Silvi Metsar
INT6021.DT Arhiveerimine elektroonilises keskkonnas 4 Raivo Ruusalepp
INT6025.DT Seminaritöö 6 Aile Möldre
INT6027.DT Bakalaureuseeksam 6
INT6028.DT Infoanalüüs ja refereerimine 4 Elviine Uverskaja
INT6029.DT Infopädevused 5 Sirje Virkus
INT6030.DT Inforessursside eetilised ja õiguslikud aspektid 5 Silvi Metsar
INT6031.DT Elektrooniline kirjastamine 5
INT6032.DT Kultuuripärand: juurdepääs ja säilitamine 5
INT6034.DT Uurimisseminar infojuhtimises 5 Sirje Virkus
INT6036.DT Infoturundus 5 Aira Lepik
INT6037.DT Digitaalse informatsiooni säilitamine 5 Raivo Ruusalepp
INT6038.DT Intellektuaalse omandi õiguskaitse 5 Silvi Metsar
INT6041.DT Elektrooniline kirjastamine 4 Aile Möldre
INT6043.DT Infojuhtimine organisatsioonis 5 Sirje Virkus
INT6044.DT Sissejuhatus infoarhitektuuri 4 Elviine Uverskaja
INT6045.DT Infoteenindus digitaalkeskkonnas 4 Elviine Uverskaja
INT6046.DT Informatsiooninduse areng ja ajalugu 4
INT6047.DT Kirjastustegevus 4 Aile Möldre
INT6048.DT Metaandmete loomine ja rakendused 4
INT6049.DT Inforessursside liigitamine ja liigitussüsteemid 3 Merle Laurits
INT6050.DT Infoettevõtluse alused 4 Aira Lepik
INT6051.DT Info- ja mäluasutuste juhtimine 4
INT6052.DT Integreeritud raamatukogusüsteemid 4 Merle Laurits
INT6053.DT Dokumendi- ja arhiivihalduse alused 6 Kädi Riismaa
INT6054.DT Arhiivinduse teooria ja ajalugu 4
INT6055.DT Dokumendi- ja arhiivihalduse normatiivne keskkond 5 Kädi Riismaa
INT6056.DT Arhivaalide säilitamine 5
INT6057.DT Digitaalraamatukogu: sotsiaalsed funktsioonid ja inimressursid 4 Aira Lepik
INT6058.DT Kasutajakoolitus 3 Silvi Metsar
INT6059.DT Raamatukogutöö praktika 6 Silvi Metsar
INT6060.DT Veebitekstide kirjutamine ja kirjastamine 4 Aile Möldre
INT6061.DT Veebisisu infoanalüüs ja vahendamine 4 Elviine Uverskaja
INT6062.DT E-äri infokeskkond 4 Silvi Metsar
INT6063.DT Infoseire ja -turvalisus veebikeskkonnas 4 Elviine Uverskaja
INT6064.DT Veebimeetria ja veebiuuringud 3 Aile Möldre
INT6065.DT Veebisisu loomise ja korraldamise praktika 6 Silvi Metsar
INT6067.DT Infotöö eetika 4 Silvi Metsar
INT6068.DT Bakalaureusetöö 12
INT6069.DT Infoteenused 5 Aira Lepik
INT6071.DT Dokumendi- ja arhiivihalduse normatiivne keskkond 4 Kädi Riismaa
INT6072.DT E-äri infoallikad 4 Silvi Metsar
INT6073.DT Infootsing: allikad ja meetodid 6 Aira Lepik
INT6074.DT Informatsiooninduse arengulugu 4 Aile Möldre
INT6075.DT Kogude arendus ja haldus 6
INT6076.DT Metaandmete loomine ja haldamine 6 Aile Möldre
INT6077.DT Mäluasutuste infosüsteemid 4 Aira Lepik
INT6078.DT Mäluasutuste juhtimine ja turundus 6
INT6079.DT Veebimeetria ja veebiuuringud 4 Merle Laurits
INT6080.DT Digitaalse informatsiooni säilitamine 4 Kädi Riismaa
INT6081.DT Infootsing ja andmekaeve 5 Sirje Virkus
INT6082.DT Infoühiskonna teenused ja teabehaldus 4 Kädi Riismaa
INT6083.DT Digitaalse informatsiooni ja andmete säilitamine 4 Kädi Riismaa
INT6084.DT Organisatsiooni andmehaldus ja teabeprotsessid 4 Elviine Uverskaja
INT6085.DT Digitaalraamatukogu funktsioonid ja ressursid 4 Aira Lepik
INT6086.DT Info- ja andmehaldus ning infoühiskona teenused 4 Kädi Riismaa
INT6087.DT Info-, andme- ja dokumendihalduse alused 6 Kädi Riismaa
INT6088.DT Kirjastustegevuse alused 4 Aile Möldre
INT6089.DT Äriinformatsioon: andmed ja allikad 4 Silvi Metsar
INT6090.DT Raamatukogudidaktika 4 Sirje Virkus
INT7008.DT Infoeetika ja teaberessursside õiguslikud aspektid 4 Silvi Metsar
INT7018.DT Infosüsteemide modelleerimine ja projekteerimine 4 Merle Laurits
INT7044.DT Magistrieksam 15
INT7045.DT Info- ja teadmusjuhtimine 15
INT7046.DT Inimressursside juhtimine 15 Aira Lepik
INT7048.DT Infojuhtimine 5 Sirje Virkus
INT7079.DT Infoarhitektuur ja infodisain 6 Elviine Uverskaja
INT7081.DT Infopoliitika ja strateegia 4 Elviine Uverskaja
INT7086.DT Dokumendihalduse ja arhiivinduse arengulugu 4
INT7094.DT Infovahendamise strateegiad 4 Aira Lepik
INT7096.DT Infoteaduse teooriad ja metodoloogiad 6
INT7097.DT Infokäitumise ja -otsingu teooriad 6 Sirje Virkus
INT7098.DT Info- ja teadmusühiskonna käsitlused ja tehnoloogiad 4 Sirje Virkus
INT7099.DT Infotegevuse juhtimine ja hindamine 4
INT7100.DT Info- ja teadmusjuhtimise teooriad 4 Sirje Virkus
INT7101.DT Info- ja teadmusjuhtimise strateegiad 4 Elviine Uverskaja
INT7102.DT Teaberetseptsioon ja infoesitlus 4 Elviine Uverskaja
INT7103.DT Info- ja teadmusjuhtimise süsteemid ja tehnoloogiad 4 Sirje Virkus
INT7104.DT Äri- ja ettevõtlusinformatsiooni allikad 4 Silvi Metsar
INT7105.DT Info- ja teadmusjuhtimise praktika 4 Silvi Metsar
INT7106.DT Dokumendi- ja arhiivihalduse üldprintsiibid 4
INT7107.DT Elektrooniline dokumendihaldus 4 Raivo Ruusalepp
INT7108.DT Organisatsiooni dokumendihaldus riigi infosüsteemis 4 Kädi Riismaa
INT7109.DT Dokumendihalduse rakendused eri valdkondades 4 Kädi Riismaa
INT7110.DT Digitaalne säilitamine 4 Raivo Ruusalepp
INT7111.DT Dokumendi- ja arhiivihaldussüsteemid 4 Kädi Riismaa
INT7112.DT Dokumendihalduse erialapraktika 4 Kädi Riismaa
INT7113.DT Raamatukogu digitaalses keskkonnas 4 Aira Lepik
INT7114.DT Digitaalraamatukogu tehnoloogiad 4 Raivo Ruusalepp
INT7115.DT Digitaalne informatsioon ja selle haldamine 4
INT7116.DT Digitaalsete kogude arendus 4
INT7117.DT Digitaalraamatukogu teenused ja kasutajad 4 Aira Lepik
INT7118.DT Digitaalraamatukogu praktika 4 Silvi Metsar
INT7119.DT Dokumentaalne ja digitaalne kultuuripärand 4
INT7120.DT Mäluasutuste spetsiifika ja infosüsteemid 4
INT7121.DT Töö kultuuripärandi kollektsioonidega 4
INT7122.DT Raamatuteadus 4
INT7123.DT Kirjastamine: struktuur, funktsioon, poliitika 4 Aile Möldre
INT7124.DT Säilitamisteadus 4
INT7125.DT Dokumentaalse kultuuripärandi haldamise praktika 4
INT7126.DT Elektroonilise kirjastamise protsessid 4 Aile Möldre
INT7127.DT Karjääriinfo allikad ja teenused 4 Elviine Uverskaja
INT7128.DT Karjääriinfo juhtimine 4 Aira Lepik
INT7129.DT Sotsiaalmeedia kasutamine raamatukogu töös 4 Aira Lepik
INT7130.DT Autentsus dokumendihalduses 4 Raivo Ruusalepp
INT7131.DT Arhiivihaldus 4
INT7132.DT Dokumendihaldus ja teenused 4 Kädi Riismaa
INT7133.DT Magistritöö 30
INT7134.DT Uurimismeetodid ja teadusteooria 15 Sirje Virkus
INT7135.DT Magistritöö 30 Sirje Virkus
INT7151.DT Info- ja dokumendihaldussüsteemid 6 Kädi Riismaa
INT7152.DT Info- ja teadmusjuhtimise poliitikad ja strateegiad 4 Elviine Uverskaja
INT7153.DT Info- ja teadmusjuhtimise teooriad ja praktikad 4 Sirje Virkus
INT7154.DT Info- ja teadmusühiskonna käsitlused, süsteemid ja tehnoloogiad 4 Merle Laurits
INT7155.DT Infootsing: strateegiad ja meetodid 4 Elviine Uverskaja
INT7156.DT Info- ja teadmusjuhtimise praktika 6 Silvi Metsar
INT7157.DT Infoteenused ja -teenindamine 4 Elviine Uverskaja
INT7158.DT Erialaseminar 6 Aira Lepik
INT7159.DT Dokumentaalse ja digitaalse kultuuripärandi haldamine ja säilitamine 6 Aile Möldre
INT7160.DT Digitaalraamatukogu haldamine ja tehnoloogiad 4 Raivo Ruusalepp
INT7161.DT Infoarhitektuur ja -disain 4 Elviine Uverskaja
INT7162.DT Infoanalüüsi teenused organisatsioonis 4 Elviine Uverskaja
INT7163.DT Digitaalne säilitamine ja teabehaldus 4 Kädi Riismaa
INT7164.DT Digitaalne ja dokumentaalne kultuuripärand 6 Aile Möldre
INT7165.DT Info- ja andmeteaduse teooriad ja metodoloogiad 6 Sirje Virkus
INT7166.DT Andme-, info- ja dokumendihaldussüsteemid 6 Kädi Riismaa
INT7167.DT Andme- ja infoanalüüsi teenused organisatsioonis 4 Elviine Uverskaja
INT7168.DT Magistriseminar 6 Aira Lepik
INT7169.DT Sissejuhatus andmetesse: ava-, suur- ja linkandmed 4 Sigrid Mandre
INT7171.DT Magistritöö 24 Aira Lepik
INT7201.DT Info- ja teadmusjuhtimise teooriad ja praktikad 6 Sirje Virkus
INT8001.DT Praktiline teadusloome sotsiaalteadustes 4 Sirje Virkus
INT8002.DT Konverentsiettekanne 3
INT8003.DT Erialane rakenduslik tegevus 3
INT8004.DT Uurimistöö juhendamine 3
INT8005.DT Uurimistöö retsenseerimine/oponeerimine 4
INT8006.DT Erialane õppetöö I 3
INT8009.DT Infoteaduse erikursus I 6
INT8010.DT Infoteaduse erikursus II 6
INT8011.DT Doktoriseminar: ettekanne 6
INT8013.DT Doktoriseminar: osalemine I 2
INT8014.DT Doktoriseminar: osalemine II 2
INT8015.DT Teadusartikli avaldamine 6
INT8016.DT Magistritöö juhendamine 6
INT8017.DT Erialane õppetöö II 6
INT8018.DT Doktoriseminar: retsenseerimine 3
INT8020.DT Praktiline teadusloome sotsiaalteadustes 6
INT8021.DT Doktoriseminar: retsenseerimine 4
INT8022.DT Terminoloogiaseminar 2
INT8023.DT Erialaseminar I 4
INT8024.DT Erialaseminar II 2
INT8025.DT Kvalifikatsioonieksam infoteaduses 6
INT8026.DT Erialane teadus- ja arendustegevus 3
INT8027.DT Erialane õppetöö I 3
INT8028.DT Uurimistöö juhendamine 6
MLM6000.DT Bakalaureusetöö 12
MLM6002.DT Matemaatiline analüüs I 5 Anna Šeletski
MLM6003.DT Matemaatiline analüüs II 4 Andi Kivinukk
MLM6004.DT Diferentsiaalvõrrandid 4 Maria Zeltser
MLM6005.DT Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika I 5 Tõnu Tõnso
MLM6007.DT Diferentsiaalvõrrandid 5 Maria Zeltser
MLM6009.DT Matemaatiline analüüs III 6 Maria Zeltser
MLM6011.DT Arvutusmeetodid 5 Tõnu Tõnso
MLM6017.DT Finantsmatemaatika 5 Jüri Kurvits
MLM6018.DT Seminaritöö 3
MLM6020.DT Bakalaureusetöö 7
MLM6022.DT Kõrgem matemaatika: diferentsiaal- ja integraalarvutus 5 Jüri Kurvits
MLM6030.DT Optimeerimine majanduses 5 Andi Kivinukk
MLM6040.DT Bakalaureusetöö 6
MLM6049.DT Seminar matemaatilise analüüsi ja/või selle rakenduste valdkonnas 3 Maria Zeltser
MLM6050.DT Praktika matemaatilise analüüsi ja/või selle rakenduste valdkonnas 3 Tatjana Tamberg
MLM6060.DT Loodusteaduste matemaatika algkursus 5 Anna Šeletski
MLM6061.DT Loodusteaduste matemaatika algkursus 4 Anna Šeletski
MLM6101.DT Elementaarmatemaatika I 3 Jüri Kurvits
MLM6102.DT Elementaarmatemaatika II 3 Jüri Kurvits
MLM6103.DT Elementaarmatemaatika III 3 Tiiu Kaljas
MLM6106.DT Praktiline matemaatika 4 Jüri Kurvits
MLM6110.DT Elementaarmatemaatika põhikoolis 3 Regina Reinup
MLM6111.DT Geomeetria põhikoolis 3 Jüri Kurvits
MLM6121.DT Rakenduslik matemaatika I 3 Tiiu Kaljas
MLM6122.DT Rakenduslik matemaatika II 3 Tiiu Kaljas
MLM6131.DT Elementaarmatemaatika I 4 Tiiu Kaljas
MLM6132.DT Elementaarmatemaatika II 4 Jüri Kurvits
MLM6133.DT Elementaarmatemaatika III 4 Tõnu Tõnso
MLM6180.DT Diskreetse matemaatika elemendid 4 Tatjana Tamberg
MLM6181.DT Diferentsiaal- ja integraalarvutuse algkursus 4 Anna Šeletski
MLM6182.DT Lineaaralgebra algkursus 4 Anna Šeletski
MLM6183.DT Sissejuhatus analüütilisse geomeetriasse 4 Tõnu Tõnso
MLM6184.DT Tõenäosusteooria elemendid 4 Tõnu Tõnso
MLM6202.DT Diskreetne matemaatika 5 Anna Šeletski
MLM6203.DT Algebra I 5 Tatjana Tamberg
MLM6204.DT Analüütiline geomeetria 4 Tõnu Tõnso
MLM6205.DT Algebra II 4 Tatjana Tamberg
MLM6206.DT Arvuteooria 4 Tatjana Tamberg
MLM6210.DT Matemaatiline planeerimine 4 Andi Kivinukk
MLM6211.DT Matemaatika tarkvarapaketid 4 Tõnu Tõnso
MLM6212.DT Diskreetse matemaatika elemendid 4 Tatjana Tamberg
MLM6213.DT Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika II 6 Maria Zeltser
MLM6214.DT Hulgateooria ja loogika elemendid 4 Alar Leibak
MLM6215.DT Teisenduste rühmad geomeetrias 5 Tatjana Tamberg
MLM6216.DT Tõenäosusteooria elemendid 4 Alar Leibak
MLM6218.DT Seminaritöö 3
MLM6222.DT Kõrgem matemaatika: lineaaralgebra ja analüütiline geomeetria 4 Tõnu Tõnso
MLM6224.DT Kaasaegne geomeetria 4 Mart Abel
MLM6225.DT Üldine topoloogia 3 Mart Abel
MLM6226.DT Kõrgem matemaatika: lineaaralgebra ja analüütiline geomeetria 5 Tõnu Tõnso
MLM6227.DT Matemaatiline modelleerimine 4 Tõnu Tõnso
MLM6228.DT Diskreetne matemaatika I 3 Tatjana Tamberg
MLM6229.DT Diskreetne matemaatika II 3 Tatjana Tamberg
MLM6230.DT Planeerimise ja juhtimise matemaatilised meetodid 5
MLM6232.DT Väärtpaberite portfelliteooria alused 4 Andi Kivinukk
MLM6236.DT Rakenduslik geomeetria 4
MLM6246.DT Arvutusmeetodid 4 Tõnu Tõnso
MLM6249.DT Seminar algebra, geomeetria või nende rakenduste valdkonnas 3 Maria Zeltser
MLM6250.DT Praktika algebra, geomeetria või nende rakenduste valdkonnas 3 Tatjana Tamberg
MLM6253.DT Kaasaegne geomeetria 4 Mart Abel
MLM6300.DT Matemaatiline planeerimine 6 Andi Kivinukk
MLM6301.DT Optimeerimine majanduses 6 Andi Kivinukk
MLM6302.DT Statistilised meetodid majanduses 6 Maria Zeltser
MLM6303.DT Finantsmatemaatika 6 Maria Zeltser
MLM6304.DT Planeerimise ja juhtimise matemaatilised meetodid 6 Andi Kivinukk
MLM6305.DT Finantsmatemaatika alused 4 Maria Zeltser
MLM6306.DT Majandusstatistika meetodid 4 Maria Zeltser
MLM6307.DT Andmetöötlus ja andmekaeve 4 Maria Zeltser
MLM6308.DT Tabelarvutus ja programmeerimine 4 Maria Zeltser
MLM6309.DT Tabelarvutus ja programmeerimine 4 Maria Zeltser
MLM6311.DT Matemaatiline planeerimine 6 Andi Kivinukk
MLM6312.DT Kompleksmuutuja funktsioonid 6
MLM6313.DT Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika II 6
MLM6314.DT Mitmemõõtmeline geomeetria 6 Mart Abel
MLM6400.DT Tõenäosuslikud struktuurid 6 Tõnu Tõnso
MLM6401.DT Diskreetsed struktuurid 6 Tatjana Tamberg
MLM6402.DT Algebra ja geomeetria 6 Anna Šeletski
MLM6403.DT Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika 6
MLM6404.DT Praktika matemaatikas I 3 Andi Kivinukk
MLM6405.DT Praktika matemaatikas II 3 Andi Kivinukk
MLM6406.DT Pidevad struktuurid 6
MLM6407.DT Diferentsiaalgeomeetria 6
MLM6410.DT Praktika I 3 Andi Kivinukk
MLM6411.DT Praktika II 3 Maria Zeltser
MLM6501.DT Matemaatiline analüüs I 4 Anna Šeletski
MLM6502.DT Matemaatiline analüüs II 4 Anna Šeletski
MLM6503.DT Matemaatiline analüüs III 4 Andi Kivinukk
MLM6504.DT Matemaatiline analüüs IV 4 Maria Zeltser
MLM6505.DT Matemaatilise analüüsi valitud peatükke 3 Andi Kivinukk
MLM6506.DT Tõenäosusteooria algkursus 4 Andi Kivinukk
MLM6507.DT Matemaatiline statistika 3 Maria Zeltser
MLM6521.DT Lineaaralgebra 4 Alar Leibak
MLM6522.DT Algebra I 4 Tatjana Tamberg
MLM6523.DT Algebra II 4 Mart Abel
MLM6524.DT Analüütiline geomeetria I 3 Tõnu Tõnso
MLM6525.DT Analüütiline geomeetria II 3 Tõnu Tõnso
MLM6666.DT Planeerimise ja juhtimise matemaatilised meetodid 6
MLM7001.DT Funktsionaalanalüüs 5
MLM7006.DT Reaalmuutuja funktsioonide teooria 6
MLM7011.DT Matemaatilise analüüsi valitud peatükke 6
MLM7012.DT Fourier´ analüüs ja lähendamine 6 Andi Kivinukk
MLM7016.DT Optsioonide hindamise alused 6 Andi Kivinukk
MLM7090.DT Individuaalaine matemaatilise analüüsi valdkonnas 6 Andi Kivinukk
MLM7097.DT Magistritöö seminar matemaatilise analüüsi valdkonnas I 3 Andi Kivinukk
MLM7098.DT Magistritöö seminar matemaatilise analüüsi valdkonnas II 3 Andi Kivinukk
MLM7099.DT Praktika matemaatilise analüüsi valdkonnas 6 Andi Kivinukk
MLM7101.DT Matemaatika ajalugu 3
MLM7102.DT Elementaarmatemaatika valitud peatükke 3 Madis Lepik
MLM7103.DT Matemaatika didaktika 4 Madis Lepik
MLM7104.DT Põhikooli matemaatika õpetamise metoodika 3 Jüri Kurvits
MLM7105.DT Gümnaasiumi matemaatika õpetamise metoodika 3 Madis Lepik
MLM7106.DT Matemaatika õpetamine arvuti abil 3 Jüri Kurvits
MLM7109.DT Matemaatika didaktika valitud peatükke 2 Tiiu Kaljas
MLM7111.DT Matemaatika metoodika praktikum I 3 Jüri Kurvits
MLM7112.DT Matemaatika metoodika praktikum II 3 Madis Lepik
MLM7117.DT Matemaatika ajalugu 4 Mart Abel
MLM7121.DT Valikseminar I 2 Madis Lepik
MLM7122.DT Valikseminar II 2 Madis Lepik
MLM7131.DT Valikseminar 3 Madis Lepik
MLM7133.DT Matemaatika didaktika koolipraktikas 3
MLM7150.DT Bakalaureusetöö 15
MLM7166.DT Digivahendid matemaatikaõppes 4 Jüri Kurvits
MLM7171.DT Magistritöö 16
MLM7188.DT Magistritöö 15
MLM7196.DT Kõrvaleriala praktika 3 Tiiu Kaljas
MLM7198.DT Õpetajakoolituse põhipraktika I 6 Tiiu Kaljas
MLM7199.DT Õpetajakoolituse põhipraktika II 6 Tiiu Kaljas
MLM7200.DT Magistritöö 24
MLM7202.DT Algebra III 6 Mart Abel
MLM7204.DT Matemaatiline modelleerimine 4 Tõnu Tõnso
MLM7206.DT Digivahendid matemaatikaõppes 3 Jüri Kurvits
MLM7214.DT Diferentsiaalgeomeetria 5
MLM7215.DT Mitmemõõtmeline statistika 5 Maria Zeltser
MLM7216.DT Matemaatilise füüsika võrrandid 5 Andi Kivinukk
MLM7217.DT Dünaamilised süsteemid 4 Andi Kivinukk
MLM7218.DT Väljateooria elemendid 4 Maria Zeltser
MLM7223.DT Matemaatiline loogika ja algoritmiteooria 5 Tatjana Tamberg
MLM7288.DT Magistritöö 30
MLM7290.DT Individuaalaine algebra, geomeetria või rakendusmatemaatika valdkonnas 6 Mart Abel
MLM7297.DT Magistritöö seminar algebra, geomeetria ja rakendusmatemaatika valdkonnas I 3 Mart Abel
MLM7298.DT Magistritöö seminar algebra, geomeetria ja rakendusmatemaatika valdkonnas II 3 Mart Abel
MLM7299.DT Praktika algebra, geomeetria või rakendusmatemaatika valdkonnas 6 Mart Abel
MLM7300.DT Arvuteooria ja algebra 5 Jüri Kurvits
MLM7301.DT Diferentsiaal- ja integraalarvutus 5 Jüri Kurvits
MLM7302.DT Geomeetria tasandil ja ruumis 4 Mart Abel
MLM7303.DT Matemaatika praktikas 3 Jüri Kurvits
MLM7304.DT Matemaatika ja füüsika õpetamise metoodika I 5
MLM7305.DT Matemaatika ja füüsika õpetamise metoodika II 5
MLM7306.DT Matemaatika ja füüsika õpetamise metoodika III 5
MLM7400.DT Magistritöö 18 Madis Lepik
MLM7401.DT Elementaarmatemaatika P1 3 Jüri Kurvits
MLM7402.DT Elementaarmatemaatika P2 3 Jüri Kurvits
MLM7403.DT Elementaarmatemaatika valitud peatükke I 4 Jüri Kurvits
MLM7404.DT Elementaarmatemaatika valitud peatükke II 4 Madis Lepik
MLM7405.DT Heuristika koolimatemaatikas 3 Madis Lepik
MLM7406.DT Valikseminar I 3 Madis Lepik
MLM7407.DT Valikseminar II 3 Madis Lepik
MLM7408.DT Ülevaade algebrast ja geomeetriast 5 Alar Leibak
MLM7409.DT Matemaatilise analüüsi valitud peatükke 5 Andi Kivinukk
MLM7410.DT Statistika ja andmeanalüüs 4 Kairi Osula
MLM7504.DT Põhikooli matemaatika õpetamise metoodika 5 Madis Lepik
MLM8001.DT Fourier` analüüs ja selle rakendused 6 Andi Kivinukk
MLM8002.DT Harmooniline analüüs ja funktsioonide lähendamine 4
MLM8004.DT Harmooniline analüüs ja funktsioonide lähendamine 6
MLM8020.DT Matemaatika erialaseminar II 6
MLM8021.DT Matemaatika erialakirjanduse seminar I 6
MLM8024.DT Matemaatika erialaseminar II 9
MLM8026.DT Matemaatika erialakirjanduse seminar II 6
MLM8032.DT Funktsionaalanalüüsi rakendused 6
MLM8201.DT Dünaamilised süsteemid ja numbriline modelleerimine 6
MLM8202.DT Funktsionaalanalüüsi rakendused 4
MLM8210.DT Matemaatika erialaseminar I 6
MLM8211.DT Matemaatika erialakirjanduse seminar I 6
MLM8224.DT Matemaatika erialaseminar I 3
MLM8225.DT Matemaatika erialaseminar II 3

Teiste instituutide ained Digitehnoloogiate instituudi õppekavades

Ainekood Aine nimetus Maht EAP
AIE7231.HT Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse didaktika I 6
AIE7328.HT Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse didaktika I 6
AIG7234.HT Õpetajakoolituse põhipraktika II 6
AKJ6292.YK Ühiskond ja õigus 6
AKJ7177.YK E-valitsuse õiguslikud alused 6
BFI7025.FK Mängutööstus 4
BFI7027.FK Transmeedia loojutustuse teooriad ja meetodid 4
BFI7029.FK Liikuva graafika kujundus 4
BFR7001.FK Enesemääratletud õppimine digitaalsetes tõsimängudes 3
EKE8007.HT Eesti teaduskeel ja terminoloogia 6
EKE8008.HT Eesti teaduskeel ja terminoloogia 4
GRT8509.HT Terminoloogiaseminar 2
HIK6086.HT Sissejuhatus digihumanitaariasse 6
HIK6087.HT Digitaalne kultuuriloome 6
KAD8045.HR Õppimine ja õpetamine ülikoolis 4
KAD8057.HR Teadusartikli kirjutamine 3
KAM7039.HR Õppimine ja keskkond 6
KAT7022.HR Kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed uurimismeetodid kasvatusteadustes 3
KAT7024.HR Kogemusõpe avatud õppekeskkonnas 3
KAT7031.HR Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid 6
KAT7032.HR Arengu ja õppimise toetamine 6
KAT7033.HR Õppe diferentseerimine 6
KAT7034.HR Õpetaja ja õpilane õppijatena koolis ja ühiskonnas 6
KAT7035.HR Kasvatus- ja haridusmõtlemise arengulugu 6
KAT7036.HR Õpetajakoolituse praktika I 3
KAT7037.HR Õpetajakoolituse praktika II 3
KAT7038.HR Õpi- ja käitumisraskustega õpilane ainetunnis 3
KAT7039.HR Aine- ja keeleõppe lõimimine mitmekultuurilises õpikeskkonnas 6
KAT7044.HR Õppimise emotsionaalsed ja sotsiaalsed aspektid 6
KAT7045.HR Jätkusuutliku mõtlemise toetamine 6
KAT7046.HR Tunnetusprotsesside eripäradega õpilaste toetamine 6
KOI7001.FK Riski- ja kriisikommunikatsiooni teooriad 4
KUM7135.FK Hääl õpetaja töös 3
LCE6421.HT Erialane inglise keel I 6
LCE6422.HT Erialane inglise keel II 6
LCE6423.HT Erialane inglise keel III 6
LCE6424.HT Erialane inglise keel I 6
LCE6425.HT Erialane inglise keel II 6
LCE6426.HT Erialane inglise keel III 6
LCE6521.HT Erialane inglise keel I 6
LCE6522.HT Erialane inglise keel II 6
LCE6523.HT Erialane inglise keel I 6
LCE6524.HT Erialane inglise keel II 6
LCE7302.HT Akadeemiline inglise keel 6
LTI6003.LT Välispraktika 9
MGA01 Disaini teooria ja metodoloogia 4
MGA02 Uurimismeetodid 6
MGA03 Uurimismeetodid inimese-arvuti interaktsioonis 4
MGA04 Interaktsioonidisaini meetodid 4
MGA05 Interaktsioonidisaini projekt 16
MGA06 Prototüüpide loomine 4
MGA07 Praktika 6
PSO7003.LT Isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia organisatsioonis 5
PSO7004.LT Personalijuhtimine 5
PSO7037.LT Läbirääkimised 4
PSO7068.LT Mõjustamispsühholoogia 4
PSP7079.LT Kultuur, kõne ja mõtlemine 4
RAS7741.YK Andmeanalüütika R-keeles 4
RAS8006.YK Kvalitatiivsete meetodite seminar 6
RIM6101.YK Ettevõtlus ja majandus 6
RIP7500.YK Ühiskonna ja poliitika teooria 4
RIP7513.YK Turvalisus, privaatsus ja usaldus 4
RIP7515.YK Kodanikuühiskond ja ühiskondlikud innovatsioonid 6
RIT6101.YK Riik, poliitika ja valitsemine 6
RIT7501.YK Kodanikuosalus ja koosloome avalikes poliitikates 6
RIT7504.YK Magistriseminar 6
STS7501.YK Sotsiaalne innovatsioon ja vastutustundlik valitsemine 6
STS7503.YK E-valitsemine vastutustundlikuks innovatsiooniks 6
YDP7001.YM Õpetajakoolituse praktika I 6
YDP7002.YM Õpetajakoolituse praktika II 6
YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus 6